Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Zeynep Tunca Özcan

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında tamamlamıştır. Prof. Dr. Sevilay Uzunallı tez danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinin konusu, “Rekabet Hukukunda Teşebbüs Birliği Kararları”dır. Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Karan tez danışmanlığında yürütülen doktora tezinin konusu “Hukuki Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento”dur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı Öğretim Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır.

  • Eposta zeynep.tunca@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8557  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Hukukî Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento (2017)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2009 - 2017

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Rekabet Hukuku açısından teşebbüs birliği kararları (2006)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2002 - 2006

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1998 - 2002

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2018 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TUNCA ZEYNEP Akreditif ile ödeme şeklinde temiz taşıma belgesi Legal Hukuk Dergisi, 16(189), 4255-4292. TR DİZİN 2018
TUNCA ZEYNEP Derneklerin Faaliyetleri İzmir Barosu Dergisi, 80(1), 99-140. TR DİZİN 2015
TUNCA ZEYNEP Sigorta Aracılığına İlişkin 2002 92 EC sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile ilgili Güncel Gelişmeler Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2617-2673. E-Journal of Yasar University 2013

9. İdari Görevler

Ders Programı Hazırlama Komisyon Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Engell Öğrenci Bölüm Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Sigorta Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Rekabet Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Business Law (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Fundamentals of Trade Law (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Şirketler Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Fikri Mülkiyet Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Banka ve Sigorta Hukuku Bilgisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Kıymetli Evrak Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Medeni Yargılama Hukuku I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Medeni Yargılama Hukuku II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR