Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Zeynep Tunca Özcan

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında tamamlamıştır. Prof. Dr. Sevilay Uzunallı tez danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinin konusu, “Rekabet Hukukunda Teşebbüs Birliği Kararları”dır. Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Karan tez danışmanlığında yürütülen doktora tezinin konusu “Hukuki Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento”dur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı Öğretim Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır.

  • Eposta zeynep.tunca@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8557  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Hukukî Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento (2017)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2009 - 2017

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TUNCA ZEYNEP Derneklerin Faaliyetleri İzmir Barosu Dergisi, 80(1), 99-140. TR DİZİN 2015
TUNCA ZEYNEP Sigorta Aracılığına İlişkin 2002 92 EC sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile ilgili Güncel Gelişmeler Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2617-2673. E-Journal of Yasar University 2013

9. İdari Görevler

Engell Öğrenci Bölüm Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR