Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Tunca Özcan

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinin konusu, “Rekabet Hukukunda Teşebbüs Birliği Kararları”dır. Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Karan tez danışmanlığında yürütülen doktora tezinin konusu “Hukuki Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento”dur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8557  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Hukukî Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento (2017)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2009 - 2017

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Rekabet Hukuku açısından teşebbüs birliği kararları (2006)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2002 - 2006

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1998 - 2002

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2019 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2018 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2008 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TUNCA ÖZCAN ZEYNEP Yükleten tarafından temiz konişmento karşılığında verilen garanti mektubu ve geçerliliği Legal Hukuk Dergisi, 18(214), 4499-4530. TR DİZİN 2020
TUNCA ZEYNEP Akreditif ile ödeme şeklinde temiz taşıma belgesi Legal Hukuk Dergisi, 16(189), 4255-4292. TR DİZİN 2018
TUNCA ZEYNEP Derneklerin Faaliyetleri İzmir Barosu Dergisi, 80(1), 99-140. TR DİZİN 2015
TUNCA ZEYNEP Sigorta Aracılığına İlişkin 2002 92 EC sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile ilgili Güncel Gelişmeler Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2617-2673. E-Journal of Yasar University 2013
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
TUNCA ÖZCAN ZEYNEP Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda Temiz Konişmemnto Seçkin Yayıncılık 2023
Üniversite Dışı Deneyim
MAX-PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANI 2013 2013

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Çift anadal ve yan dal programı komisyon üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2020

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2020

Sınav Programları Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Ders Programı Hazırlama Komisyon Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2019

Engell Öğrenci Bölüm Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2020

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Sigorta Hukuku (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Fundamentals of Trade Law (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Deniz Ticaret Hukuku (2023-2024)

Haftalık Saati : 2

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Fundamentals of Trade Law (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Rekabet Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Ticaret Hukuku - II (Taşıma ve Sigorta Hukuku) (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Sigorta Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

Kıymetli Evrak Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Fundamentals of Trade Law (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Business Law (Fall) (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Sigorta Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Business Law (Spring) (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Şirketler Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Fikri Mülkiyet Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Uluslararası Deniz Yoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğu (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR