Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Levent Bilir

Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

1977 İzmir doğumludur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimi sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında tamamladı. 2000-2009 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2010-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü ve Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde görev aldı. 2015 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde görev almaktadır. Ana araştırma konuları arasında ısı enerjisi depolama, rüzgar enerjisi, hesaplamalı akışkan dinamiği konuları bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8249  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Numerical Optimization of a Finned Tube Gas to Liquid Heat Exchanger (2009)
Tez Danışmanı: Zafer İlken
2003 - 2009

Yüksek Lisans

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2000 - 2003

Lisans

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR./
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1995 - 1999

Akademik Unvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015 -

YARDIMCI DOÇENT

ATILIM ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 - 2015

YARDIMCI DOÇENT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2009 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2000 - 2009

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ZEYNEP ÖZCAN Modeling and analysis of heat pump integrated PV-wind systems for a commercial greenhouse İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2023
NECMİYE GÜLİN BİRİM STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF METEOROLOGICAL PARAMETERS ON PM10 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2022
NEZİR YAĞIZ ÇAM A numerical study on a borehole heat exchanger with phase change material Dokuz Eylül Üniversitesi 2021
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇAM NEZİR YAĞIZ, ALPTEKİN ERSİN, BİLİR LEVENT, EZAN MEHMET AKİF Thermal behavior of a solar-assisted latent heat thermal energy storage unit on the heating season under variable weather conditions Journal of Energy Storage, 52(), 104934-104934. (SCI-Expanded) 2022
Welepe Harris J. N., GÜNERHAN HÜSEYİN, BİLİR LEVENT Humidifying solar collector for improving the performance of direct solar desalination systems: A theoretical approach Applied Thermal Engineering, (), 119043-119043. (SCI-Expanded) 2022
Özcan Zeynep, Gülgün Miray, Şen Ecem, ÇAM NEZİR YAĞIZ, BİLİR LEVENT Cooling channel effect on photovoltaic panel energy generation Solar Energy, 230(), 943-953. (SCI-Expanded) 2021
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Modeling and performance analysis of a hybrid system for a residential application ENERGY, 163(), 555-569. (SCI) 2018
UMDU EMİN SELAHATTİN,KAHRAMAN İLKER,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,BİLİR LEVENT Optimization of microalgae panel bioreactor thermal transmission property for building façade applications Energy and Buildings, 175(), 113-120. (SCI-Expanded) 2018
YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,BİLİR LEVENT Evaluation of a hybrid system for a nearly zero energy greenhouse Energy Conversion and Management, 148(), 1278-1290. (SCI-Expanded) 2017
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Photovoltaic system assessment for a school building Intenational Journal of Hydrogen Energy, 42(28), 17856-17868. (SCI-Expanded) 2017
DEVRİM YILSER,BİLİR LEVENT Performance investigation of a wind turbine solar photovoltaic panels fuel cell hybrid system installed at İncek region Ankara Turkey Energy Conversion and Management, 126(), 759-766. (SCI-Expanded) 2016
BİLİR LEVENT,İMİR MEHMET,DEVRİM YILSER,ALBOSTAN AYHAN Seasonal and yearly wind speed distribution and wind power density analysis based on Weibull distribution function International Journal of Hydrogen Energy, 40(44), 15301-15310. (SCI-Expanded) 2015
BİLİR LEVENT,İMİR MEHMET,DEVRİM YILSER,ALBOSTAN AYHAN An investigation on wind energy potential and small scale wind turbine performance at İncek region Ankara Turkey Energy Conversion and Management, 103(), 910-923. (SCI-Expanded) 2015
BİLİR LEVENT,İLKEN BEKİR ZAFER,EREK AYTUNÇ Numerical optimization of a fin tube gas to liquid heat exchanger International Journal of Thermal Sciences, 52(), 59-72. (SCI) 2012
BİLİR LEVENT,ÖZERDEM MEHMET BARIŞ,EREK AYTUNÇ,İLKEN BEKİR ZAFER Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of Fin Tube Heat Exchangers with Different Type of Vortex Generator Configurations Journal of Enhanced Heat Transfer, 17(3), 243-256. (SCI-Expanded) 2010
ALPAY SELDA,BİLİR LEVENT,ÖZDEMİR SERHAN,ÖZERDEM MEHMET BARIŞ Wind speed time series characterization by Hilbert transform International Journal of Energy Research, 30(5), 359-364. (SCI-Expanded) 2006
EREK AYTUNÇ,ÖZERDEM MEHMET BARIŞ,BİLİR LEVENT,İLKEN BEKİR ZAFER Effect of geometrical parameters on heat transfer and pressure drop characteristics of plate fin and tube heat exchangers Applied Thermal Engineering, 25(14-15), 2421-2431. (SCI-Expanded) 2005
BİLİR LEVENT,İLKEN BEKİR ZAFER Total solidification time of a liquid phase change material enclosed in cylindrical spherical containers Applied Thermal Engineering, 25(10), 1488-1502. (SCI-Expanded) 2005
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Elmacıoğlu Helin Ülgen, Özsevgin İrem, Kocabıyık Cennet, ÇAM NEZİR YAĞIZ, BİLİR LEVENT Analysis and design of an air to air heat exchanger used in energy recovery systems Journal of Energy Systems, 6(1), 108-130. SCOPUS 2022
ŞENEL BİLGİN,ŞENEL MİNE,BİLİR LEVENT Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey Energy Technology & Policy, 1(1), 123-130. Directory of Open Access Journals (DOAJ) 2014
ŞENEL MİNE,ŞENEL BİLGİN,BİLİR LEVENT,ZEYTİN VEDAT The Relation Between Electricity Demand and the Economic and Demographic State A Multiple Regression Analysis The Journal of Energy and Development, 38(2), 257-274. Middle East Journal 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Energy and exergy analyses of various wind turbine alternatives for a district 3rd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2018
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN CFD Analysis of a Borehole Heat Exchanger Performance 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018) 2018
YILDIRIM NAZIM HAYDAR,EREK AYTUNÇ,EZAN MEHMET AKİF,BİLİR LEVENT BİR GİZLİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA TANKINA AİT AKIŞ MODÜLÜNÜN İKİ BOYUTLU SAYISAL İNCELENMESİ 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu 2018
BİLİR LEVENT,DEVRİM YILSER,ÖZGİRGİN YAPICI EKİN Yüksek Sıcaklık Proton Değişim Membran Yakıt Hücrelerinin Kojenerasyon Performansının İncelenmesi 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu 2018
UMDU EMİN SELAHATTİN,KAHRAMAN İLKER,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,BİLİR LEVENT Investigation of Design Parameters of Microalgae Panel Bio Reactors for Building Facade Applications 10th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection 2017
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Modeling and Performance Analysis of a Hybrid System for a Residential Application 10th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection 2017
YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,BİLİR LEVENT Evaluation of a Hybrid System for a Nearly Zero Energy Greenhouse 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2016
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Investigation of Photovoltaic System Installation for Electrical Energy Demand of a School Building 4th European Conference on Renewable Energy Systems 2016
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Investigation of a Small Scale Wind Turbine Heat Pump Hybrid System for a Detached House 12th REHVA World Conference (CLIMA2016) 2016
BİLİR LEVENT,BALKU ŞAZİYE,ALBOSTAN AYHAN Performance of Small Scale Wind Turbines at Incek Region Ankara 17. International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES) 2015
BİLİR LEVENT,İMİR MEHMET,DEVRİM YILSER,ALBOSTAN AYHAN Determination of Weibull Parameters for Wind Speed Distribution at Incek Region Ankara 4. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (NURER) 2014
BİLİR LEVENT,ÖZERDEM MEHMET BARIŞ,İLKEN BEKİR ZAFER The Effect of Tube Location and Ellipticity in Plate Fin Tube Heat Exchangers 14th Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) 2005
BİLİR LEVENT,ALPAY SELDA,ÖZDEMİR SERHAN Study of Population of Heterogeneous Individuals 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’2004) 2004
ALPAY SELDA,BİLİR LEVENT,ÖZDEMİR SERHAN,ÖZERDEM MEHMET BARIŞ Estimation of Wind Speed in Urla District via Hilbert Transforms 1st Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium (CMES-04) 2004
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
UMDU EMİN SELAHATTİN, BİLİR LEVENT Economic and Technical Performance Assessment of a Thermal Energy Storage System for Ancillary Services Sakarya University Journal of Science, 26(3), 633-642. TR DİZİN 2022
BİLİR LEVENT, ÖZERDEM MEHMET BARIŞ, ÇELİK HASAN Numerical Simulation of Different Ventilation Systems in an Airplane Cabin Celal Bayar University Journal of Science, 18(4), 409-416. TR DİZİN 2022
BİLİR LEVENT, ÖZERDEM MEHMET BARIŞ Investigation of Air Flow Inside an Airplane Passenger Cabin Turkish Journal of Materials, 6(2), 19-24. Science Literature 2021
BİLİR LEVENT, ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN, YILDIRIM NURDAN, GÜNERHAN HÜSEYİN Rüzgâr türbini ile fotovoltaik panellerin karşılaştırılması: Ege Üniversitesi - İzmir örneği DÜMF Mühendislik Dergisi, 11(3), 1061-1072. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BİLİR LEVENT,UMDU EMİN SELAHATTİN,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN YÜKSEK SICAKLIKLI ENERJİ DEPOLAMA TEKNİKLERİ (Sözlü Sunum) GT’2019 TÜRKİYE JEOTERMAL KONGRESİ 2019
UMDU EMİN SELAHATTİN,BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN GÜÇ ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN HİBRİD – JEOTERMAL SİSTEMLER (Sözlü Sunum) GT’2019 TÜRKİYE JEOTERMAL KONGRESİ 2019
BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu 2017
ATEŞ TAYLAN ÖZGÜR,DUTLAR DİCLE,ÇAĞLAR BAŞAR,BİLİR LEVENT,ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN ANALYSIS OF A 1 MW COAL BIOMASS CO-FIRED THERMAL POWER PLANTWITH CO2 CAPTURE UNIT (Sözlü Sunum) ULIBTK’17 (21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi) 2017
ESER CANER,ÖNER FARUK,BAŞOGLU OGUZ,BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN URLA-İZMİR’DE BULUNAN MÜSTAKİL BİR EV İÇİN BÜTÜNLEŞİK HİBRİT SİSTEM ANALİZİ (Sözlü Sunum) 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 2017
BİLİR LEVENT,EREK AYTUNÇ,ÖZERDEM MEHMET BARIŞ,İLKEN BEKİR ZAFER Kanat Boru Tipi Isı Değiştirgeçlerinde Dalgalı Kanat Kullanımının Isı Transferi ve Basınç Düşümü Karakteristiğine Etkileri () 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'09) 2006
BİLİR LEVENT, ÇELİK HASAN, ÖZERDEM MEHMET BARIŞ Air Flow Modeling Inside an Airplane Cabin (Sözlü Sunum) International Symposium On Aircraft Technology, MRO & Operations (ISATECH – 2020) 2020
ÇAM NEZİR YAĞIZ, ALPTEKİN ERSİN, BİLİR LEVENT, EZAN MEHMET AKİF Transient Behaviour of a Solar-Aided Shell-and-Tube Type Latent Heat TES Unit (Sözlü Sunum) 12th INTERNATIONAL EXERGY, ENERGY AND ENVIRONMENT SYMPOSIUM (IEEES-12) 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
Eser Caner,Öner Faruk,Başoğlu Oğuz,BİLİR LEVENT,YILDIRIM ÖZCAN NURDAN,ÖZCAN HÜSEYİN GÜNHAN Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev için Bütünleşik Hibrit Sistem Analizi Mühendis ve Makina Güncel, (), 29-39. 2017
Diğerleri
Lund J, Lienau P, Lunis B Jeotermal Enerji Doğrudan Kullanım ve Tasarımı El Kitabı İngilizce Orjinalinden Türkçe ye Çeviri Kitap Bölümü:Jeotermal Kaynakların Doğası Kitap Bölümü Makina Mühendisleri Odası Yayın No: MMO/2004/360 2004

Projeler

Mikroalg Panel Reaktör Prototiplerinin Geliştirilmesi ve Bina Cephesinde Kullanımı için Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi Ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi

TÜBİTAK PROJESİ

reformat gazlar ile çalışabilen yüksek sıcaklık yakıt hücresi ve bileşenlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve mikro kojenerasyon uygulamasının incelenmesi

-Tübitak 1001

Numerical Modeling and Analysis of Heating Water Distribution into Heat Exchanger Tubes of the Heat Exchangers Manufactured by Bosch Heating Systems Manisa Turkey

DİĞER

Numerical Modeling and Analysis of Heat Exchanger Fins of the Heat Exchangers Manufactured by Bosch Heating Systems Manisa Turkey

DİĞER

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

2007 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR