Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Candide Şentürk

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

After completing his undergraduate studies at the Faculty of Law /Dokuz Eylül University, she completed Master and Ph.D. at the Dokuz Eylül University from the Public Law department. She started his academic career as research assistant at the University of Yaşar and continued her academic career as lecturer at the University of Yaşar. She is currently working as a full-time academician at Faculty of Law at Yaşar University.

  • Email candide.senturk@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8552  

Education

Phd

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Thesis Name: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı Suçları (2016)
Thesis Advisor: VELİ ÖZER ÖZBEK
2009 - 2016

Master

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Uzlaşma (2009)
Thesis Advisor: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2006 - 2009

Bachelor

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2001 - 2006

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2017 -

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2017 -

Lecturer (PhD.)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016 -

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008 -

Thesis Superviser

Master Thesis
GÖZDE HATİPOĞLU Hekimin görevi kötüye kullanma suçu bakımından cezai sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2020
GÜNSELİ SEYFİKLİ GÜMÜŞBAŞ Korunma İhtiyacı Olan Veya Suça Sürüklenen Çocukları Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Dokuz Eylül Üniversitesi 2019
Hazal Ertemur Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Gözde Hatipoğlu Hekimin Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal Suçu Bakımından Cezai Sorumluluğu ve Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
PhD Thesis

Publications

7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ŞENTÜRK CANDİDE Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2018
ŞENTÜRK CANDİDE ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI IŞIĞINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Krıtik Tartışmalar 2018
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Bir Kurum Olarak Seri Muhakeme Yöntemi (CMK m.250) Ceza Hukuku Dergisi, (41), 573-601. TR DİZİN 2019
ŞENTÜRK CANDİDE Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m.255) Ceza Hukuku Dergisi, (39), 129-160. TR DİZİN 2019
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Hırsızlığın Yağmaya Dönüşmesi (Dolaylı Yağma) Prof.Dr. iur. Merih Kemal Omağ’a Armağan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16(), 0-0. TR DİZİN 2017
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Sosyal Ağlar Üzerinde İşlenen Hakaret Suçlarında Ceza Sorumluluğu Prof.Dr. Şeref Ertaş’xxa Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2703-2725. TR DİZİN 2017
Şentürk Candide, Bayzit Tuğba Gizli Tanık Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25(101), 103-166. ULAKBİM 2012
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesinde İfade ve Sorgu Ceza Hukuku Dergisi, 7(19), 173-233. ULAKBİM 2012
ŞENTÜRK CANDİDE,BAYZİT TUĞBA Makul Sürede Yargılanma Hakkı Ceza Hukuku Dergisi, 6(17), 125-159. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD 2011
7.6 Published Conference Proceedings National
ŞENTÜRK CANDİDE Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Özel Görünüş Biçimlerinin Ceza Hukuku Boyutu (Sözlü Sunum) Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı Çalıştayı 2018
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma (Sözlü Sunum) CMK Uzlaşma Meslek İçi Eğitim Semineri 2017
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklar Bakımından Uzlaşma (Sözlü Sunum) Uzlaştırmacı Eğitimi 2017
ŞENTÜRK CANDİDE Pandeminin Ceza Muhakemesi Bakımından Yarattığı Sorunlar ve Dijitalizasyon (Sözlü Sunum) Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri Konulu Online Sempozyum 2020
ŞENTÜRK CANDİDE Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu () Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı ile İlgili Güncel Sorunlar 2016
7.7 Other Publications
Others
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar Seçkin Yayıncılık 2019
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin 2018
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Seçkin 2018
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin Yayıncılık 2017
Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Şentürk Candide Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin 2016

Administrative Duties

Hukuk Programları Akademik Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Eğitim Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ders Programı Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Staj Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Awards

Farazi Dava Yarışması Birinciliği

İstanbul Barosu / TÜRKİYE
2007

Courses

Ceza Muhakemesi Hukukunda İnsan Haklarının Korunması (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme I (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Ceza Muhakemesi Hukuku I (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Ticari Ceza Hukuku (2019-2020)

Weekly Hour : 3

CEZA HUKUKU BİLGİSİ (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma (2019-2020)

Weekly Hour : 2

TIP CEZA HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 3

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-I (2018-2019)

Weekly Hour : 4

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Ceza Muhakemesinde İnsan Haklarının Korunması (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme I (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme I (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Ceza Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme-II (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Tıp Ceza Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Ceza Hukuku Bilgisi-I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Usul Bilgisi I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Usul Hukuku I (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Sanal Mahkeme II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Muhakemesi Hukuku-I (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Ceza Muhakemesi Hukuku-II (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi-I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Hukuku Bilgisi-I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Hukuku Bilgisi -II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi-II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ceza Hukuku Özel Hükümler-I (2017-2018)

Weekly Hour : 6

Ceza Hukuku Özel Hükümler-II (2017-2018)

Weekly Hour : 6

Sanal Mahkeme VII (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Seminer (2017-2018)

Weekly Hour : 1

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR