Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör.Dr. Candide Şentürk

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta candide.senturk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8552  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı Suçları (2016)
Tez Danışmanı: VELİ ÖZER ÖZBEK
2009 - 2016

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL)/
Tez Adı: Uzlaşma (2009)
Tez Danışmanı: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2006 - 2009

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2001 - 2006

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şentürk Candide, Bayzit Tuğba Gizli Tanık Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25(101), 103-166. ULAKBİM 2012
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesinde İfade ve Sorgu Ceza Hukuku Dergisi, 7(19), 173-233. ULAKBİM 2012
ŞENTÜRK CANDİDE,BAYZİT TUĞBA Makul Sürede Yargılanma Hakkı Ceza Hukuku Dergisi, 6(17), 125-159. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD 2011
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Hırsızlığın Yağmaya Dönüşmesi (Dolaylı Yağma) Prof.Dr.Merih Kemal Omağ'a Armağan, (), 0-0. TR DİZİN 0
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Sosyal Ağlar Üzerinde İşlenen Hakaret Suçlarında Ceza Sorumluluğu Prof.Dr. Şeref Ertaş'a Armağan, (), 0-0. TR DİZİN 0
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma CMK Uzlaşma Meslek İçi Eğitim Semineri 2017
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklar Bakımından Uzlaşma Uzlaştırmacı Eğitimi 2017
ŞENTÜRK CANDİDE Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı ile İlgili Güncel Sorunlar 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Şentürk Candide Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin 2016

11. Ödüller

Farazi Dava Yarışması Birinciliği

İstanbul Barosu / TÜRKİYE
2007

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Bilişim Suçları (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Kabahatler Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Kriminoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme VII (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Ceza Hukuku Bilgisi-II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Araştırma Yöntemleri ve Etiğin Temelleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Ceza Usul Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Ceza Hukuku Özel Hükümler I (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Ceza Hukuku Özel Hükümler II (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR