Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Candide Şentürk

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta candide.senturk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8552  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı Suçları (2016)
Tez Danışmanı: VELİ ÖZER ÖZBEK
2009 - 2016

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Uzlaşma (2009)
Tez Danışmanı: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2006 - 2009

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2001 - 2006

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2017 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
CEREN ÖZKAN Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Yaşar Üniversitesi 2018
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ŞENTÜRK CANDİDE Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2018
ŞENTÜRK CANDİDE ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI IŞIĞINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Krıtik Tartışmalar 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Hırsızlığın Yağmaya Dönüşmesi (Dolaylı Yağma) Prof.Dr. iur. Merih Kemal Omağ’a Armağan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16(), 0-0. TR DİZİN 2017
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Sosyal Ağlar Üzerinde İşlenen Hakaret Suçlarında Ceza Sorumluluğu Prof.Dr. Şeref Ertaş’xxa Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2703-2725. TR DİZİN 2017
Şentürk Candide, Bayzit Tuğba Gizli Tanık Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25(101), 103-166. ULAKBİM 2012
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesinde İfade ve Sorgu Ceza Hukuku Dergisi, 7(19), 173-233. ULAKBİM 2012
ŞENTÜRK CANDİDE,BAYZİT TUĞBA Makul Sürede Yargılanma Hakkı Ceza Hukuku Dergisi, 6(17), 125-159. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ŞENTÜRK CANDİDE Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Özel Görünüş Biçimlerinin Ceza Hukuku Boyutu (Sözlü Sunum) Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı Çalıştayı 2018
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma (Sözlü Sunum) CMK Uzlaşma Meslek İçi Eğitim Semineri 2017
ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklar Bakımından Uzlaşma (Sözlü Sunum) Uzlaştırmacı Eğitimi 2017
ŞENTÜRK CANDİDE Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu () Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı ile İlgili Güncel Sorunlar 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin 2018
ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Seçkin 2018
TEZCAN DURMUŞ,ERDEM MUSTAFA RUHAN,ŞENTÜRK CANDİDE,ERDEN TÜTÜNCÜ EFSER Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin Yayıncılık 2017
Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Şentürk Candide Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Seçkin 2016

9. İdari Görevler

Hukuk Programları Akademik Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

11. Ödüller

Farazi Dava Yarışması Birinciliği

İstanbul Barosu / TÜRKİYE
2007

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Ceza Hukuku Bilgisi-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Usul Bilgisi I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Usul Hukuku I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Sanal Mahkeme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Muhakemesi Hukuku-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Ceza Muhakemesi Hukuku-II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Hukuku Bilgisi-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Hukuku Bilgisi -II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi-II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ceza Hukuku Özel Hükümler-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Ceza Hukuku Özel Hükümler-II (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Sanal Mahkeme VII (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Seminer (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Bilişim Suçları (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Kabahatler Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Kriminoloji (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme VII (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Ceza Hukuku Bilgisi-II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Araştırma Yöntemleri ve Etiğin Temelleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Ceza Usul Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Ceza Hukuku Özel Hükümler I (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Ceza Hukuku Özel Hükümler II (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR