Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Graeme Mitchell Hanssen

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  • Eposta graeme.hanssen@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8447  

Öğrenim Bilgisi

Önlisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İletişim/Görsel İletişim Tasarım/inglizcı
2002 - -

Yüksek Lisans

/ Handelshoejskolen i Koebenhavn (Copenhagen Business School)
1993 - 1995

Lisans

/ University of Western Australia
1981 - 1986

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2011 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
2005 - 2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
2003 - 2005

8. Projeler

Augmented-Pedalling Transmission for Light Weight Vehicles

ARAŞTIRMA PROJESİ

Bisiklet Hareketsizleştirici Sistem

Kalkınma Bakanlığı

Yenilikçi 3 Boyut Teknolojisi Yaklaşımı ve Yaygın Eğitim Yoluyla İzmir Bölgesi Gıda Sektöründe Çalışan Çalışacak Personele Nitelik Kazandırılması

DİĞER

Güneş enerjisinin elektrik ve veya ısıl dönüşümünde verimliliği arttırıcı yüzeylerin geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Nem Oranı Yüksek Katı Yakıtlar İçin Yeni Termal Enerji Devresi

TÜBİTAK PROJESİ

Stimulating a Creative Environment via E Learning Stimulerings Creatieve Fond NL

Avrupa Birliği

100 Wh kg Enerji Yoğunluklu Şebeke Destekli Termal Depolama Pili Aküsü Geliştirme Proje Önerisi

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Bologna Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Center for Mediterranean Studies

2018 -

European Cycling Federation (Scientists)

2018 -

11. Ödüller

Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması

/ TÜRKİYE
2017

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birligi Paydaş Kuluçka Merkezi

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birligi Paydaş Kuluçka Merkezi / TÜRKİYE
2017

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Görsel Tasarım Programları 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Görsel Tasarım Programları 2 (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Üç Boyutlu Animasyona Giriş (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

İleri Üç Boyutlu Animasyon Teknikleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Görsel Tasarım Programları 1 (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Görsel Tasarım Programları 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Üç Boyutlu Animasyona Giriş (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

İleri Üç Boyutlu Animasyon Teknikleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

GÖRSEL TASARIM PROGRAMLARI 1-11: VCDS103/104 (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Üç boyutlu Animasyona Giriş (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Görsel Tasarım Programları 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Görsel Tasarım Programları 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Üç Boyutlu Animasyona Giriş (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İleri Üç Boyutlu Animasyon Teknikleri (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Uç Boyutlu Bilgisayar Grafiği 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Uç Boyutlu Bilgisayar Grafiği 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR