Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Derya Güngör De Bruyn

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitiminden sonra sosyal psikoloji alanında ODTÜ’de yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Lisans üstü eğitimi boyunca Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmacı olarak Belçika’da (2001, TÜBA araştırma bursuyla) ve Hollanda’da (2003, Utrecht Üniversitesi, Avrupa Göç ve Etnik İlişkiler Araştırma Merkezi -ERCOMER) bulunmuştur. 2004’te Belçika'da Leuven Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü Kültür ve Gelişim Çalışmaları master programını tamamlamış ve Utrecht Üniversite Kolej'de Kültürlerarası Psikoloji dersi vermiştir. 2007’den itibaren, Avrupa Komisyonu Marie Curie kariyer gelişimi ve araştırmacı dolaşımı programı kapsamında önce 20 ay süreyle A.B.D.’deki Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Kurumu’nda (Bethasda, MD), ardından 12 ay süreyle Utrecht Üniversitesi’nde araştırmalarını yürütmüştür. 2009-2015 yılları arasında Leuven Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Psikoloji Araştırma Merkezi’nde deneyimli araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2015’ten bu yana Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doçentlik kadrosunda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. Başlıca çalışma konuları (1) göçte aile ilişkileri ve gençlerin gelişimi, (2) kültürün ve kültürel değişimin kişilik, benlik ve kimlik üzerine etkileri, ve (3) kültürlerarası psikolojidir.

  • Eposta derya.gungor@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8835  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

/ Katholieke Universiteit Leuven
Culture and Development Studies
Tez Adı: Parenting in migration (2004)
Tez Danışmanı: YPE POORTINGA
2003 - 2004

Doktora

SOSYAL PSİKOLOJİ (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL PSİKOLOJİ (DR)/
Tez Adı: Bağlanma stilleri ve zihinsel modellerin kuşaklararası aktarımında anababalık stillerinin rolü (2000)
Tez Danışmanı: NEBİ SÜMER
1996 - 2000

Yüksek Lisans

/ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Turkish university students relationships with their friends and families: Social support, satisfaction and loneliness (1996)
Tez Danışmanı: EMİNE OLCAY İMAMOĞLU
1991 - 1996

Akademik Ünvanlar

UZMAN

Katholieke Universiteit Leuven / Centre for Social and Cultural Pschology
2012

UZMAN

Katholieke Universiteit Leuven /
2009

UZMAN

Universiteit Utrecht /
2008

UZMAN

National Institute of Health / Child and Family Research Section
2007

OKUTMAN

Universiteit Utrecht (University College Utrecht) /
2004

UZMAN

Universiteit Utrecht /
2003

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
1992

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ESRA ŞAHİN Openness to cultural diversity and well-being among Turkish adolescents: The moderating role of an integrated self-construal Yaşar Üniversitesi 2017
ESRA ŞAHİN WHEN AND WHERE DOES OPENNESS TO CULTURAL DIVERSITY BECOME AN ADVANTAGE FOR YOUTH WELL-BEING?: ROLE OF SOCIAL CONTEXT AND SELF CONSTRUAL STRUCTURE. Yaşar Üniversitesi 2017
Güher Görgün AUTONOMY AND RELATEDNESS ARE RECONSIDERED IN THE FRIENDSHIP CONTEXT (Arkadaşlık bağlamında özerklik ve ilişkisellik) Katholieke Universiteit Leuven 2016
Nora Perdu Veerkracht: de Rol van Culturele Verschillen en Acculturatie (Psikolojik dayanıklılık: Kültürel farklılıkların ve Kültürleşmenin rolü) Katholieke Universiteit Leuven 2014
Joke Sneyers De Rol van Educatieve Ondersteuning op de Schoolprestaties van Jongeren uit Minderheidsgroepen: Een cross-culturele studie van Turks-Belgische en Belgische jongeren Katholieke Universiteit Leuven 2012
Pauline Kerckhove Moslimidentiteit: Data-analytisch onderzoek naar het belang van religie in acculturatie en culturele identiteit Katholieke Universiteit Leuven 2010
Freya Rombouts De invloed van ouders op de acculturatiestrategieën en het welbevinden van tweedegeneratie Marokkaanse en Turkse jongeren in België Katholieke Universiteit Leuven 2010
Zeynep Çağıran The dual face of facebook: The benefits and costs of social media use for immigrant adaptation
Kıvanç Konukoğlu Cross effects of protective factors among immigrant sexual minorities: Acculturation and ingroup connectedness
Ezel Üsten Social dominance perspective to understanding threat from minorities: The role of ingroup identity and the gender of outgroup members
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜNGÖR DERYA,PERDU NORA Resilience and acculturative pathways underlying psychological well being of immigrant youth International Journal of Intercultural Relations, 56(), 1-12. (SSCI) 2017
COŞKAN CANAN,PHALET KAREN,GÜNGÖR DERYA,MESQUITA BATJA Relationship Context Matters Cultural Differences in Self Construals Revisited Cross-Cultural Research, 50(1), 63-84. (SSCI) 2016
SPIEGLER OLIVIA,GÜNGÖR DERYA,LEYENDECKER BIRGIT Muslim Immigrant Parents Social Status Moderates the Link Between Religious Parenting and Childrens Identification with the Heritage and Host Culture Journal of Cross-Cultural Psychology, 47(9), 1159-1177. (SSCI) 2016
BOIGER MICHAEL,GÜNGÖR DERYA,MESQUITA BATJA,KARASAWA MAYUMI Defending honour keeping face Interpersonal affordances of anger and shame in Turkey and Japan Cognition and Emotion, 28(7), 1255-1269. (SSCI) 2014
GÜNGÖR DERYA,KARASAWA MAYUMI,BOIGER MICHAEL,DİNÇER DUYGU,MESQUITA BATJA Fitting in or Sticking Together The Prevalence and Adaptivity of Conformity Relatedness and Autonomy in Japan and Turkey Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(9), 1374-1389. (SSCI) 2014
GÜNGÖR DERYA,FLEISHCMANN FENELLA,PHALET KAREN,MALIEPAARD MIEKE Contextualizing religious acculturation Cross cultural perspectives on Muslim minorities in Western Europe European Psychologist, 18(3), 203-214. (SSCI) 2013
GÜNGÖR DERYA,BORNSTEIN MARC H,DE LEERSNYDER JOZEFIEN,COTE LINDA,CEULEMANS EVA,MESQUITA BATJA Acculturation of Personality A Three Culture Study of Japanese Japanese Americans and European Americans Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(5), 701-718. (SSCI) 2013
GÜNGÖR DERYA,MARC H BORNSTEIN,PHALET KAREN Religiosity values and acculturation A study of Turkish Turkish Belgian and Belgian adolescents International Journal of Behavioral Development, 36(5), 367-373. (SSCI) 2012
GÜNGÖR DERYA,FLEISCHMANN FENELLA,PHALET KAREN Religious Identification Beliefs and Practices Among Turkish Belgian and Moroccan Belgian Muslims Intergenerational Continuity and Acculturative Change Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(8), 1356-1374. (SSCI) 2011
GÜNGÖR DERYA,BORNSTEIN MARC H Culture general and specific associations of attachment avoidance and anxiety with perceived parental warmth and psychological control among Turk and Belgian adolescents Journal of Adolescence, 33(5), 593-602. (SSCI) 2010
GÜNGÖR DERYA,BORNSTEIN MARC H Gender Development Values Adaptation and Discrimination in Acculturating Adolescents The Case of Turk Heritage Youth Born and Living in Belgium Sex Roles, 60(7-8), 537-548. (SSCI) 2009
GÜNGÖR DERYA The Meaning of Parental Control in Migrant Sending and Host Communities Adaptation or Persistence Applied Psychology, 57(3), 397-416. (SSCI) 2008
GÜNGÖR DERYA The interplay between values acculturation and adaptation A study on Turkish Belgian adolescents International Journal of Psychology, 42(6), 380-392. (SSCI) 2007
SÜMER NEBİ,GÜNGÖR DERYA Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71-106. (SSCI) 1999
SÜMER NEBİ,GÜNGÖR DERYA Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi TURK PSIKOLOJI DERGISI, 14(44), 35-58. (SSCI) 1999
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PHALET KAREN,MALIEPAARD MIEKE,FLEISCHMANN FENELLA,GÜNGÖR DERYA The Making and Unmaking of Religious Boundaries Comparative Migration Studies, 1(1), 123-145. Endekste taranmıyor 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
GÜNGÖR DERYA,Phalet Karen Family change model and migration the 9th European International Association for Cross-Cultural Psychology Conference, Varşova, Polonya 2017
GÜNGÖR DERYA,Spiegler Olivia When Turks feel threatened by their co-religionists, the Syrian refugees: The role of local, religious, and European identities 9th European International Association for Cross-Cultural Psychology Conference, Varşova, Polonya 2017
Şahin Esra,GÜNGÖR DERYA When is openness to cultural diversity advantageous for youth well-being? The role of integrative self-construal 9th European International Association for Cross-Cultural Psychology Conference, Varşova, Polonya 2017
COŞKAN CANAN,Phalet Karen,GÜNGÖR DERYA,De Leersnyder Jozefien,Mesquita Batja Acculturation of Self-Construals and School Adjustment: The Case of Interdependent Minority students in Belgium 24. Biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development 2017
GÜNGÖR DERYA,Bornstein Marc H Religiosity and sociocultural adaptation: The moderating role of cultural maintenance 23rd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japan 2016
COŞKAN CANAN,GÜNGÖR DERYA,Phalet Karen,Mesquita Batja Acculturating selves: The role of autonomy and relatedness with teacher in the school adjustment of Turkish minority youth (invited symposium) 22nd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, France 2014
Olivia Spiegler,GÜNGÖR DERYA,Leyendecker Birgit Religious parenting: Bridge or barrier to Turkish German Children’s integration? (invited symposium) 22nd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, France 2014
GÜNGÖR DERYA,Bornstein Marc H Personality acculturation: Towards a cultural (mis)fit of dimensions and structure (invited symposium) 22nd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, France 2014
GÜNGÖR DERYA,Mesquita Batja,Boiger Michael,Karasawa Mayumi Fitting in or sticking together? Different ways of interdependence in honor and face cultures (invited symposium) 22nd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, France 2014
GÜNGÖR DERYA,Mesquita Batja,Boiger Michael,Karasawa Mayumi More than one way of connecting to others: The prevalence and adaptivity of conformity and relatedness in Japan and Turkey. European Association of Social Psychology Small Group Meeting on Culture and Psychology: Insights from the European Context. Leuven, Belçika 2014
Phalet Karen,GÜNGÖR DERYA Autonomous and related? Intergenerational relations and acculturation of Turkish migrant women. Migration, Emancipation and Pseudo-emancipation of Turkish women: 35 years later (Institut d’Etudes Avancées de Paris). Paris, Fransa 2013
GÜNGÖR DERYA,Phalet Karen,KAĞITÇIBAŞI ÇİĞDEM Cultural patterns and developmental pathways of autonomy and relatedness: Turkish and Belgian self-construals in middle and late adolescence. 6. Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, İstanbul, Türkiye 2011
GÜNGÖR DERYA,Bornstein Marc H Becoming American? A cross-cultural study of the acculturation of personality. 6. Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology. İstanbul, Türkiye 2011
GÜNGÖR DERYA,Phalet Karen Developmental pathways and sociocultural patterns of autonomy and relatedness: Turkish and Belgian self-construals in middle and late adolescence 12. Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence. Vilnius, Litvanya 2010
GÜNGÖR DERYA (In)visible barriers for visible migrants The International Conference on “Current challenges of Migration: Cooperation on Both Shores of the Mediterranean". Murcia, İspanya 2009
GÜNGÖR DERYA,KAĞITÇIBAŞI ÇİĞDEM,Phalet Karen Extending the Model of Family Change to the Context of Acculturation 20th Biennial ISSBD Meeting, Wurzburg, Germany 2008
Demirutku Kürşat,SÜMER NEBİ,GÜNGÖR DERYA Perceived parental acceptance, parental control, and attachment security among adolescents and young adults International Association for Relationship Research Conference, Rethymno, Girit, Yunanistan 2006
Phalet Karen,GÜNGÖR DERYA Cultural (dis)continuity in Turkish migrant families: Values, parenting and acculturation 7th European Regional Congress of Cross-Cultural Psychology, San Sebastian, Spain 2005
GÜNGÖR DERYA,SÜMER NEBİ The mediating role of parenting styles in the process of the intergenerational transmission of attachment 10th European Conference on Developmental Psychology, Uppsala, Sweden 2001
SÜMER NEBİ,GÜNGÖR DERYA The relationship between anxiety and avoidance dimensions of adult attachment and affective aspects of the self 10th International Conference on Personal Relationships, Brisbane, Australia 2000
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GÜNGÖR DERYA,BORNSTEIN MARC H Gender roles in immigrant families Advances in immigrant family research Springer 2013
GÜNGÖR DERYA,PHALET KAREN,KAĞITÇIBAŞI ÇİĞDEM Migration around Turkey Old phenomena new research The Isis Press 2013
BORNSTEIN MARC H,GÜNGÖR DERYA Perspectives on human development family and culture Festschrift Çiğdem Kağıtçıbaşı Cambridge University Press 2009
PHALET KAREN,GÜNGÖR DERYA Perspectives on human development family and culture Festschrift Çiğdem Kağıtçıbaşı Cambridge University Press 2009
PHALET KAREN,GÜNGÖR DERYA Tweespraak Vrouwenstudies 6 Vrouw on vriendelijk Islam feminstisch bekeken Vrije Universiteit Brussel Press 2007
Phalet Karen,GÜNGÖR DERYA Moslim in Nederland Religieuze dimensies etnische relaties en burgerschap Turken en Marokkanen in Rotterdam Sociaal en Cultureel Planbureau 2004
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜNGÖR DERYA İkinci kuşak Avrupalı Türklerde psikolojik entegrasyon Cift boyutlu kültürleşme temelinde karşılaştırmalı bir derleme Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 16-31. TR DİZİN 2014
GÜNGÖR DERYA BENLİK KARMAŞIKLIĞI Türk Psikoloji Yazıları, 1(1), 81-92. TR DİZİN 1998
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BORNSTEIN MARC H,GÜNGÖR DERYA İnsan gelişimi aile ve kültür Farklı bakış açıları Koç Üniversitesi Yayınları 2013
PHALET KAREN,GÜNGÖR DERYA İnsan gelişimi aile ve kültür Farklı bakış açıları Koç Üniversitesi Yayınları 2013
GÜNGÖR DERYA Türkiye de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sempozyumu Ankara Üniversitesi Yayınları 1998

8. Projeler

Kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası etkileşimin benlik karmaşıklığına etkisi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Seni güçlü kılan ne Göçmen gençlerde psikolojik dayanıklılığın kültürel bağlam ve kültürleşmeyle ilişkisi

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Social and Cultural Psychology (Sosyal ve Kültürel Psikoloji) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Selected Topics in Social Psychology (Sosyal Psikolojide Seçme Konular) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Psychology of Migration (Göç Psikolojisi) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Self and Identity (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Advanced Social Psychology (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Social Psychology (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR