Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Özge Altıntaş

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi-Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini ise 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi-İngilizce Mütercim Tercümanlık anabilim dalından almaya hak kazanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi-Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora programından doktora derecesini alan Altıntaş'ın çalışma alanları arasında çeviri tarihi, edebi çeviri, popüler edebiyat çevirisi ve altyazı çevirisi yer almaktadır. Akademik hayatına İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8857  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

DİLLER VE KÜLTÜRLERARASI ÇEVİRİBİLİM (DR) / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİLLER VE KÜLTÜRLERARASI ÇEVİRİBİLİM (DR)/
Tez Adı: Polisiye edebiyatımızda çeviri eylemine ilişkin kavramların yeniden okunması (2020)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
2015 - 2020

Yüksek Lisans

İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK (YL) (TEZLİ) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: A comparative analysis of the two Turkish translations of Chinua Achebe's Things Fall Apart within the framework of Paul Bandia's approach to postcolonial translation (2015)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ASALET ERTEN
2012 - 2015

Lisans

MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (TÜRKÇE/ALMANCA/İNGİLİZCE)/
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2007 - 2012

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2021 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2021 - 2021

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2013 - 2021

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ALTINTAŞ ÖZGE, KARADAĞ AYŞE BANU Creating a national crime fiction through allegory translation: from Sherlock Holmes, the western detective to Relentless Avni, the turkish Sherlock Holmes Neohelicon, (), 0-0. (AHCI) 2022
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ALTINTAŞ ÖZGE İlk Türk Popüler Edebiyat Eserlerinde Çeviri Yoluyla Milli Kimlik İnşası Folklor/Edebiyat, 27(107), 839-855. Scopus - ESCI 2021
ALTINTAŞ ÖZGE,KARADAĞ AYŞE BANU İlk Türk Polisiye Serilerini Çeviribilim Bağlamında Yeniden Düşünmek RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (5), 387-400. TR DİZİN 2019
ALTINTAŞ ÖZGE,KARADAĞ AYŞE BANU Polisiye Edebiyatta Ulusal Alegori Çevirisi: Amanvermez Avni’nin Serüvenleri Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9(17), 277-295. TR DİZİN 2019
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALTINTAŞ ÖZGE Diliçi Çeviri Yoluyla Çocuklara Anayasal Haklar Eğitimi The 9th International KTUDELL Conference: Language, Literature and Translation 2023
ALTINTAŞ ÖZGE,KARADAĞ AYŞE BANU Kara Katil’in Çeviri Serüveni Üzerine VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2019
ALTINTAŞ ÖZGE,KARADAĞ AYŞE BANU İlk Türk polisiye serilerini çeviribilim bağlamında yeniden düşünmek 2nd International Rumeli (Language, Literature and Translation Studies Symposium 2019
ALTINTAŞ ÖZGE,KARADAĞ AYŞE BANU Polisiye Edebiyatımızda Özgün/Çeviri Sorunsalı: Osmanlı’nın Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni V. ASOSCONGRESS ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU 2018
ŞAHİN MEHMET, KINCAL ŞEYDA, ALANKUŞ GAZİHAN, KALEŞ DAMLA, ALTINTAŞ ÖZGE Transcending limitations of interpreter education with the help of virtual worlds GlobELT Conference 2017
KINCAL ŞEYDA, ŞAHİN MEHMET, ALANKUŞ GAZİHAN, ALTINTAŞ ÖZGE, KALEŞ DAMLA Adding diversity, interactivity, and flexibility to interpreter training through a 3-D virtual environment: ÇEV-VİR Project. ORCIT “From Instruction to collaboration” Conference 2016
ŞAHİN MEHMET, KINCAL ŞEYDA, ALANKUŞ GAZİHAN, KALEŞ DAMLA, ALTINTAŞ ÖZGE Moving boundaries of interpreting and interpreter training through virtual worlds. European Society for Translators Congress 2016
KINCAL ŞEYDA, ŞAHİN MEHMET, ALANKUŞ GAZİHAN, ALTINTAŞ ÖZGE, KALEŞ DAMLA From traditional to virtual: Professional interpreters’ Second Life European Society for Translators Congress 2016
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
KINCAL ŞEYDA, ŞAHİN MEHMET, ALANKUŞ GAZİHAN, ALTINTAŞ ÖZGE, KALEŞ DAMLA The Role of Technology in Conference Interpreter Training Kitap Bölümü:Virtual Worlds as a Contribution to Content and Variety in Interpreter Training: The Case of Turkey Sayfa (101-128) Kitap Bölümü Peter Lang 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ALTINTAŞ ÖZGE Bir Çeviri Eylemi Olarak Romanlaştırma Yoluyla Frankenstein’ın Türk Okurlarla Buluşması Amasya University Journal of Social Sciences, (), 1-10. MLA international bibliography 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALTINTAŞ ÖZGE Frankenstein’ın Türkçedeki Çeviri Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma (Sözlü Sunum) Türkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı 2019

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Çeviri Eleştirisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (2 Şube) (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Yazın Çevirisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Kuramları (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Eleştirisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Altyazı Çevirisi ve Dublaj (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Çocuk Edebiyatı ve Çeviri (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Yazılı Çeviri Çalışmaları II (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Eleştirisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Kuramları (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Çocuk Edebiyatı ve Çeviri (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Altyazı Çevirisi ve Dublaj (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Yazılı Çeviri Çalışmaları II (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Yazılı Çeviri Çalışmaları II (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Çeviri Seminerleri II (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Altyazı Çevirisi ve Dublaj (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR