Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Nağme Ebru Aydeniz

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2009 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. 'Temel Tasarım', 'İç Mekan Tasarım Stüdyosu', 'Mimari Tasarım Stüdyosu', 'Türk Mimarlık Tarihi', 'Tarihi Çevre Koruma', 'Rölöve ve Restorasyon', ‘İşlevsel Dönüşüm’ konularında dersler vermekte, 'Tarihi Çevrede Yeni Yapı', 'Kentsel Arkeoloji', 'Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi' konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

  • Eposta ebru.aydeniz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8132  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/
Tez Adı: Kent arkeolojisi metoduyla çok katmanlı kentlerdeki tarihsel sürekliliğin çözümlenerek korunması (İzmir örneği) (2009)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ETİ AKYÜZ LEVİ
2003 - 2009

Yüksek Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/
Tez Adı: Tarihi Çevrede Yeni Yapı (1997)
Tez Danışmanı: ESTER ETİ AKYÜZ LEVİ
1994 - 1997

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
1988 - 1994

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2008 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2007 - 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ARISEKOLA TAOFEEK MUDASHIRU Adaptive reuse potentials of historic buildings in nigeria: Case study of two abandoned vernacular palaces Yaşar Üniversitesi 2018
İSRA KIRLAR KAŞLI Between art and architecture redefining adaptive reuse in the works of Gordon Matta-Clark Yaşar Üniversitesi 2017
İSRA KIRLAR KAŞLI BETWEEN ART AND ARCHITECTURE - REDEFINING ADAPTIVE REUSE IN THE WORKS OF GORDON MATTA-CLARK Yaşar Üniversitesi 2017
MANA ADIB NAFISI Documentation and evaluation of the components of interior design in persian traditional houses Yaşar Üniversitesi 2016
NADJDA FELLAHI Algerian vernacular architecture in the context of sustainability: Learning from Casbah and M'zab Yaşar Üniversitesi 2016
ASIM OKAN DELİORMAN Adaptive reuse of architectural heritage buildindings with the experience economy approach: Case of Tire Bedesten Yaşar Üniversitesi 2016
ASIM OKAN DELİORMAN Kültür Mirası Yapılarda Yenileme ve İşlevsel Dönüşüm Çalışmalarının Deneyim Ekonomisi Metoduyla Değerlendirilmesi: Tire, Bedesten Örneği Yaşar Üniversitesi 2016
ASIM OKAN DELİORMAN Kültür Mirası Yapılarda Yenileme ve İşlevsel Dönüşüm Çalışmalarının Deneyim Ekonomisi Kavramıyla Değerlendirilmesi: Tire, Bedesten Örneği Yaşar Üniversitesi 2016
Mana Adib Nafisi Documantation and Evaluation of the Components of Persian Interior Design in Traditional Houses
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AYDENİZ NAĞME EBRU,TADDONIO SERGIO Positive Conservation of an Old Olive Oil Factory in Ayvalik (Turkey) — Adaptive Reuse and Experience Design International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“, 3(1), 45-56. mEDRA , Science Central, INF MINE Scholar Internet Resource Collections, Directory of Science, Google Scholar, Deutsche Nationalbibliothek, Scribd, Yumpu, Reddit, EleCas KOBSON 2018
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Learning from Casbah of Algiers for more Sustainable Environment Energy Procedia, (133), 95-108. Web of Science, Engineering Information Compendex, Scopus, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier 2017
Aydeniz, Nağme Ebru Kent Arkeolojisi Kavramının Dünyadaki Gelişimi ve Türkiyedeki Yansımaları Journal of Yaşar University, 4(16), 2501-2524. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2009
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Algerian Vernacular Architecture in the Context of Sustainability: Learning from Casbah Mzab International Student Conference 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Learning from Casbah of Algiers for more Sustainable Environment Climamed 2017 Conference: “Historical buildings retrofit in the Mediterranean area” 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,TADDONIO SERGIO,BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Vernacular Maritime Tower Houses of Kozbeyli Village in Phocaea (Western Turkey) 8th International Seminar on Vernacular Settlements, Conversatıon wıth the Sea: People, Places and Ideas of Maritime Vernacular Settlements 2016
Taddonio Sergio,AYDENİZ NAĞME EBRU Experience Through Design Design Through Experience The Design Station Project An Adaptive Reuse Proposal For The Old Electricity Factory In İzmir Turkey Mediterranean City Of Art Culture And Design XVIth International Ticcih Congress, Industrial Heritage in the Twenty-First Century, New Challenges 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,Taddonio Sergio Adaptive Reuse of Industrial Heritage for the Experience Economy purpose in historical city center of Aivalik Preservation of an old olive oil factory as a Gastronomy Center The 2nd International Conference with Exhibition S.ARCH, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,BALLİCE GÜLNUR Emancipatory Power of Turmoil Pondering on Izmir throughot History as a Cosmopolitan City 10th Annual Symposium on Design History, “Design in Times of Turmoil: Displacement, Replacement, Emplacement 2015
Taddonio Sergio,AYDENİZ NAĞME EBRU,ODAMAN KAYA HANDE Adaptive Reuse of The Industrial Heritage and the Refunctioning Process for Sustainable Residential Purpose Re Thinking Existing Structures for the Development of Sustainable Communities Co Housing 3rd International Environment and Design Congress 2014
BALLİCE GÜLNUR,AYDENİZ NAĞME EBRU The contribution of German Architects to the Turkish Architectural Culture in the Early Republican Period An Evaluation through Clemens Holsmeister 1st International Education in Interior Architecture Symposium 2014
Taghizadeh Alamdari Elnaz,AYDENİZ NAĞME EBRU Wind Catchers as Vernacular Issues 7th International Seminar on Vernacular Settlements, Re-assesment of Vernacular Architecture: theory and practice, Traditions, Idedtities and Globalization 2014
Aydeniz, Nağme Ebru Urban Archaeological Heritage in Izmir Resposibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education & Practice 2008
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Mzab Algerian Vernacular Architecture: A Connection between the Architecture and the Environment Archdesign 16: III. International Architectural Design Conference
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BALLİCE GÜLNUR,AYDENİZ NAĞME EBRU 1st International Symposium ’xxEducation in Interior Architecture’xx in the Year of German-Turkish Research, Education and Innovation ( 104 - 115 ) Cambridge Scholars Publishing 2016
AYDENİZ NAĞME EBRU Natural Heritage from East to West ( 333 - 337 ) Springer 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AYDENİZ NAĞME EBRU Dijital Teknolojilere Adapte Olan Bir Kent: Bergama Mimarlık, (398), 60-66. Avery Index 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Erdoğmuş Begüm Izmir de Bir Modern Mimarlık Mirası Yamanlar Sanatoryumu Mimarlık, (386), 62-67. Avery Index 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir de Kentsel Arkeolojik Kültür Mirasının Saptanarak Korunması Ege Mimarlık, (74), 44-47. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2010
AYDENİZ NAĞME EBRU Korumanın 20 Yüzyılda Değişen Kapsamı ve Kent Arkeolojisi Kavramının Gelişimi Ege Mimarlık, (73), 28-31. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2010
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYDENİZ NAĞME EBRU,Mavuşoğlu Çakman Nazlı İpek Şark Sanayi Kumpanyası Su Kulesi, İzmir (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Mavuşoğlu Çakman Nazlı İpek İş Bankası Akhisar Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Esenalp Emre İzmir Yıldız Sineması (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2016
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARABAĞ KUTAY İş Bankası Edremit Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2016
Kıvılcım Ecehan,AYDENİZ NAĞME EBRU Istanbul Validebağ Sanatoryum Prevantoryum ve Aeryumu () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma GrubuPoster/Bildiri Sunuşları 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,Taddonio Sergio Toprak Mahsulleri Ofisi Silosu Alsancak İzmir () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma GrubuPoster/Bildiri Sunuşları 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,Erdoğmuş Begüm İzmir Yamanlar Prevantoryumu () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma GrubuPoster/Bildiri Sunuşları 2014
KARABAĞ KUTAY,AYDENİZ NAĞME EBRU Kalkan İlkokulu () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma GrubuPoster/Bildiri Sunuşları 2014
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARABAĞ KUTAY TCDD 3 Bölge Müdürlüğü Revizörlük Yatakhanesi ve Ulaştırma Hareket Kontrol Kısım Komutanlığı () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma GrubuPoster/Bildiri Sunuşları 2014
AYDENİZ EBRU Osmanlı Bankası Bergama Şubesi () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2012
Aydeniz Nağme Ebru TCDD Alsancak Garı Lojman Binası () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2012
AYDENİZ EBRU Bergama Orman İşletme Müdürlüğü () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2011
Aydeniz Nağme Ebru Bergama Endüstri Meslek Lisesi () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2011
Aydeniz Nağme Ebru İş Bankası Bergama Şubesi () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2010
Aydeniz Nağme Ebru Ziraat Bankası Bergama Şubesi () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2010
Aydeniz Nağme Ebru Bergama Sümerbank Yerleşkesi () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2009
Aydeniz, Nağme Ebru Çok Katmanlı Kentlerin Kimlik Oluşumunda Tarihsel Sürekliliğin Önemi () Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi Doktora Araştırmaları Sempozyumu 2007
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARABAĞ KUTAY,TADDONIO SERGIO,Karabağ Ayşe PInar Karşıyaka Eski Tren İstasyonu’nun Yeniden İşlevlendirilmesine Odaklanan Bir Atölye Çalışması İç Mimar, (44), 61-65. 2016
TADDONIO SERGIO,AYDENİZ NAĞME EBRU,ÜSTÜNES YARKIN İzmir Alsancak Bölgesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Silo Yapısı İçin Bir İşlevsel Dönüşüm Önerisi İç Mimar, (47), 0-0. 2016
Diğerleri
AYDENİZ NAĞME EBRU,BALLİCE GÜLNUR Yerel Ölçekte Geleneksel Mimarinin Korunması Beykent Üniversitesi 2019
AYDENİZ NAĞME EBRU Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları 2018

8. Projeler

ZAMANSIZ 30 SANDALYE ÖYKÜSÜ–1950’ler/1960’lar/1970’ler

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odası

1994 - 2016

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INTERİOR DESİGN STUDİO I (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

INTERİOR DESİGN STUDİO II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

OF CULTURAL HERİTAGE AND PRİNCİPLES OF RENOVATİON (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

HİSTORY AND THEORY OF ADAPTİVE REUSE (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

CULTURAL HERİTAGE AND CONSERVATİON (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

INTEGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

INTERİOR DESİGN STUDİO II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INTERİOR DESİGN STUDİO I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

HİSTORY AND THEORY OF ADAPTİVE REUSE (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

OF CULTURAL HERİTAGE AND PRİNCİPLES OF RENOVATİON (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

CULTURAL HERİTAGE AND CONSERVATİON (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

VERNACULAR ARCHİTECTURE (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

INTEGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Integral Interior Design Studio III (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Integral Interior Design Studio IV (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Vernacular Architecture (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Conservation of Architectural Heritage (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Adaptive Reuse of Buildings (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Interior Design Studio I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Interior Design Studio II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Of Cultural Heritage And Principles Of Renovation (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

History and Theory of Adaptive Reuse (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR