Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Nağme Ebru Karabağ

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2009 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. 'Temel Tasarım', 'İç Mekan Tasarım Stüdyosu', 'Mimari Tasarım Stüdyosu', 'Türk Mimarlık Tarihi', 'Tarihi Çevre Koruma', 'Rölöve ve Restorasyon', ‘İşlevsel Dönüşüm’ konularında dersler vermekte, 'Tarihi Çevrede Yeni Yapı', 'Kentsel Arkeoloji', 'Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi' konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8132  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

RESTORASYON (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/RESTORASYON (DR)/
Tez Adı: Kent arkeolojisi metoduyla çok katmanlı kentlerdeki tarihsel sürekliliğin çözümlenerek korunması (İzmir örneği) (2008)
Tez Danışmanı: ESTER ETİ AKYÜZ LEVİ
2003 - 2009

Yüksek Lisans

RESTORASYON (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/RESTORASYON (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: New buildings in historical environments (1997)
Tez Danışmanı: ESTER ETİ AKYÜZ LEVİ
1994 - 1997

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1988 - 1994

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
2017 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2013 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2007 - 2013

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
CEMRE GÜNGÖR ADAPTIVE REUSE OF ARCHITECTURAL HERITAGE WITH MINIMALISTIC APPROACH Yaşar Üniversitesi 2023
GAMZE ENEŞ Comparative study on the relation between interior design and context in contemporary interventional design to historical building. Yaşar Üniversitesi 2023
ASLI TATLIBAŞ Facadism as an intervention strategy for adaptive reuse of historic buildings Yaşar Üniversitesi 2022
TALAT TAYLAN KÜÇÜKALİ The enhancement of castle ruins with contemporary additions as an adaptive reuse interventions Yaşar Üniversitesi 2022
GAMZE ENEŞ Comparative study on the relation between interior design and context in contemporary interventional design to historical building Yaşar Üniversitesi 2022
ÖZÜM KARADAĞ Temporary interventions as an alternative adaptive reuse tool Yaşar Üniversitesi 2021
GÖKHAN FIRAT KARAMUSTAFA Silo yapılarının çağdaş müdahalelerle yeniden işlevlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2020
BEGÜM CANSU AYDIN An alternative approach to the conservation of the spirit of place: Art installation Yaşar Üniversitesi 2019
ELNAZ BARRY Contemporary re-evaluation of traditional mosque in Iran Yaşar Üniversitesi 2018
ARISEKOLA TAOFEEK MUDASHIRU Adaptive reuse potentials of historic buildings in nigeria: Case study of two abandoned vernacular palaces Yaşar Üniversitesi 2018
İSRA KIRLAR KAŞLI Between art and architecture redefining adaptive reuse in the works of Gordon Matta-Clark Yaşar Üniversitesi 2017
MANA ADIB NAFISI Documentation and evaluation of the components of interior design in persian traditional houses Yaşar Üniversitesi 2016
NADJDA FELLAHI Algerian vernacular architecture in the context of sustainability: Learning from Casbah and M'zab Yaşar Üniversitesi 2016
ASIM OKAN DELİORMAN Adaptive reuse of architectural heritage buildindings with the experience economy approach: Case of Tire Bedesten Yaşar Üniversitesi 2016
Aslı Tatlıbaş Contemporary Interventions in Vernacular Settlements
Cemre Şamasas Minimal Interior Designs in Adaptive Reuse of Architectural Heritage
Taylan Küçükali Adaptive Reuse Interventions with Contemporary Annexes in Castle Ruins
Çağan Demir Conservation of Spirit of Place in Adaptive Reuse of Historical Buildings
Özüm Karadağ Temporary Interventions as an Adaptive Reuse Method for Promotion of Historical Buildings and Environments
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KARABAĞ AYDENİZ NAĞME EBRU, BAŞAĞAÇ ÖZGE, TADDONIO SERGIO, KARADAĞ ÖZÜM A Proposal For Adaptive Reuse Of Sarpıncık Lighthouse With An Analogical Approach INTERNATIONAL JOURNAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH (IJLAR), 4(2), 30-51. Academic Resource Index 2020
TADDONIO SERGIO,AYDENİZ NAĞME EBRU Adaptive Reuse Proposals For The Former Electricity Factory In Izmir (Turkey). Contemporary Interventional Approaches For The ‘City Factory Project’ INTERNATIONAL JOURNAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH (IJLAR), 4(1), 1-30. Google Scholar, ResearchBib 2020
AYDENİZ NAĞME EBRU,TADDONIO SERGIO POSITIVE CONSERVATION OF AN OLD OLIVE OİL FACTORY IN AYVALIK (TURKEY) — ADAPTIVE REUSE AND EXPERIENCE DESİGN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE ”THE NEW ARCH“, 3(1), 45-56. mEDRA, Science Central, INF MINE Scholar Internet Resource Collections, Directory of Science, Google Scholar, Deutsche Nationalbibliothek, Scribd, Yumpu, Reddit, EleCas KOBSON, SIS (Scientific Indexing Services) 2018
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Learning from Casbah of Algiers for more Sustainable Environment Energy Procedia, (133), 95-108. Web of Science, Engineering Information Compendex, Scopus, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYDENİZ NAĞME EBRU,Tatlıbaş Aslı Sustainable Preservation and Enhancement of Smyrna (Izmir) Agora West Stoa The 6th International Conference on Architecture an Built Environment with Architecture AWARDs-S.ARCH 2019 2019
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Algerian Vernacular Architecture in the Context of Sustainability: Learning from Casbah Mzab International Student Conference 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Learning from Casbah of Algiers for more Sustainable Environment Climamed 2017 Conference: “Historical buildings retrofit in the Mediterranean area” 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,TADDONIO SERGIO,BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Vernacular Maritime Tower Houses of Kozbeyli Village in Phocaea (Western Turkey) 8th International Seminar on Vernacular Settlements, Conversatıon wıth the Sea: People, Places and Ideas of Maritime Vernacular Settlements 2016
AYDENİZ NAĞME EBRU,Fellahi Nadjla Mzab Algerian Vernacular Architecture: A Connection between the Architecture and the Environment Archdesign 16: III. International Architectural Design Conference 2016
Taddonio Sergio,AYDENİZ NAĞME EBRU Experience Through Design Design Through Experience The Design Station Project An Adaptive Reuse Proposal For The Old Electricity Factory In İzmir Turkey Mediterranean City Of Art Culture And Design XVIth International Ticcih Congress, Industrial Heritage in the Twenty-First Century, New Challenges 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,Taddonio Sergio Adaptive Reuse of Industrial Heritage for the Experience Economy purpose in historical city center of Aivalik Preservation of an old olive oil factory as a Gastronomy Center The 2nd International Conference with Exhibition S.ARCH, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,BALLİCE GÜLNUR Emancipatory Power of Turmoil Pondering on Izmir throughot History as a Cosmopolitan City 10th Annual Symposium on Design History, “Design in Times of Turmoil: Displacement, Replacement, Emplacement 2015
Taddonio Sergio,AYDENİZ NAĞME EBRU,ODAMAN KAYA HANDE Adaptive Reuse of the Industrial Heritage and the Refunctioning Process for Sustainable Residential Purpose Re Thinking Existing Structures for the Development of Sustainable Communities Co Housing 3rd International Environment and Design Congress 2014
BALLİCE GÜLNUR,AYDENİZ NAĞME EBRU Erken Cumhuriyet Döneminde Alman Mimarların Türk Mimarlık Kültürüne Katkıları: Clemens Holzmeister Üzerinden Bir Değerlendirme 1st International Education in Interior Architecture Symposium 2014
Taghizadeh Alamdari Elnaz,AYDENİZ NAĞME EBRU Wind Catchers as Vernacular Issues 7th International Seminar on Vernacular Settlements, Re-assesment of Vernacular Architecture: theory and practice, Traditions, Idedtities and Globalization 2014
AYDENİZ NAĞME EBRU Urban Archaeological Heritage in Izmir Resposibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education Practice 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BALLİCE GÜLNUR,AYDENİZ NAĞME EBRU 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ’XXEDUCATION IN INTERIOR ARCHITECTURE’XX IN THE YEAR OF GERMAN-TURKISH RESEARCH, EDUCATION AND INNOVATION Kitap Bölümü:“CONTRIBUTİON OF GERMAN ARCHITECTS TO TURKISH ARCHITECTURAL CULTURE IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD: AN EVALUATION THROUGH CLEMENS HOLZMEISTER” Sayfa (104-115) Kitap Bölümü Cambridge Scholars Publishing 2016
AYDENİZ NAĞME EBRU Natural Heritage from East to West Kitap Bölümü:Kekova Region Sayfa (333-337) Kitap Bölümü Springer 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Demir Çağan,KARABAĞ AYDENİZ NAĞME EBRU Arkeolojik Bağlamda Yeni Tasarım: Arkeolojik Alanların Çağdaş Yaşamla Bütünleştirilmesinde Değişen Yaklaşımlar Yapı Dergisi, (458), 20-25. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2020
AYDENİZ NAĞME EBRU,Ballı Fulya,TADDONIO SERGIO ZAMANSIZ 30 SANDALYE ÖYKÜSÜ – 1950’LER / 1960’LAR / 1970’LER’ MİMARLIK, (402), 17-19. Avery Index, Ulrichs Periodical Directory, Arthistoricum.net, Design and Applied Arts Index (DAAI) EBSCOhost 2018
Mavuşoğlu Çakman Nazlı İpek,AYDENİZ NAĞME EBRU Yok Olan Değer: Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı Mimarlık, (396), 14-16. Avery Index, Ulrichs Periodical Directory, Arthistoricum.net, Design and Applied Arts Index (DAAI) EBSCOhost 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU Dijital Teknolojilere Adapte Olan Bir Kent: Bergama Mimarlık, (398), 60-66. Avery Index, Design and Applied Arts Index (DAAI) 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Erdoğmuş Manav Begüm Izmir de Bir Modern Mimarlık Mirası Yamanlar Sanatoryumu Mimarlık, (386), 62-67. Avery Index, Design and Applied Arts Index (DAAI) 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir de Kentsel Arkeolojik Kültür Mirasının Saptanarak Korunması Ege Mimarlık, (74), 44-47. Endekste taranmıyor 2010
AYDENİZ NAĞME EBRU Korumanın 20 Yüzyılda Değişen Kapsamı ve Kent Arkeolojisi Kavramının Gelişimi Ege Mimarlık, (73), 28-31. Endekste taranmıyor 2010
AYDENİZ NAĞME EBRU Kent Arkeolojisi Kavramının Dünyadaki Gelişimi ve Türkiyedeki Yansımaları Journal of Yaşar University, 4(16), 2501-2524. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Eneş Gamze, KARABAĞ NAĞME EBRU İzmir Göl Gazinosu (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2022
KARADAĞ ÖZÜM, KARABAĞ NAĞME EBRU, TADDONIO SERGIO, BAŞAĞAÇ ÖZGE Albayrak Pasajı (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI 2020
AYDENİZ NAĞME EBRU,TADDONIO SERGIO,Ballı Fulya Yüzyıl Ortası Modern Sandalye, 1950’ler, 1960’lar, 1970’ler (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV 2019
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARADAĞ ÖZÜM İzmir Eşrefpaşa Evlenme Dairesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV 2019
AYDENİZ NAĞME EBRU,Mavuşoğlu Çakman Nazlı İpek Şark Sanayi Kumpanyası Su Kulesi, İzmir (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII 2017
Mavuşoğlu Çakman Nazlı İpek,AYDENİZ NAĞME EBRU İş Bankası Akhisar Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Esenalp Emre İzmir Yıldız Sineması (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII 2016
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARABAĞ KUTAY İş Bankası Edremit Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII 2016
Kıvılcım Ecehan,AYDENİZ NAĞME EBRU Istanbul Validebağ Sanatoryum Prevantoryum ve Aeryumu (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,Taddonio Sergio Toprak Mahsulleri Ofisi Silosu Alsancak İzmir (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI 2015
AYDENİZ NAĞME EBRU,Erdoğmuş Begüm İzmir Karşıyaka Yamanlar Prevantoryumu (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X 2014
KARABAĞ KUTAY,AYDENİZ NAĞME EBRU Kalkan Mustafa Kocakaya İlkokulu (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X 2014
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARABAĞ KUTAY TCDD 3 Bölge Müdürlüğü Revizörlük Yatakhanesi ve Ulaştırma Hareket Kontrol Kısım Komutanlığı (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X 2014
AYDENİZ NAĞME EBRU Osmanlı Bankası Bergama Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2012
AYDENİZ NAĞME EBRU TCDD Alsancak Garı Lojman Binası (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2012
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir Bergama Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII 2011
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII 2011
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir Bergama İş Bankası Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI 2010
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir Bergama Ziraat Bankası Şubesi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI 2010
AYDENİZ NAĞME EBRU Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V 2009
AYDENİZ NAĞME EBRU İzmir Örneğinde Çok Katmanlı Kentlerin Kimlik Oluşumunda Tarihsel Sürekliliğin Önemi (Sözlü Sunum) Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi Doktora Araştırmaları Sempozyumu 2007
KARABAĞ NAĞME EBRU, Eneş Gamze İzmir Mogambo Gazinosu (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVIII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2022
KARABAĞ NAĞME EBRU, KARADAĞ ÖZÜM Ali Galip Çikolata Fabrikası (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI 2020
KARABAĞ NAĞME EBRU, ENEŞ GAMZE Atça Eski Elektrik Santrali (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021
ENEŞ GAMZE, KARABAĞ NAĞME EBRU Atça Belediye Binası (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
AYDENİZ NAĞME EBRU,Ballı Fulya,TADDONIO SERGIO Zamansiz 30 Sandalye Öyküsü – 1950’ler 1960’lar 1970’ler İçmimar, (52), 64-67. 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,KARABAĞ KUTAY,TADDONIO SERGIO,Karabağ Ayşe PInar Karşıyaka Eski Tren İstasyonu’nun Yeniden İşlevlendirilmesine Odaklanan Bir Atölye Çalışması İç Mimar, (44), 61-65. 2016
TADDONIO SERGIO,AYDENİZ NAĞME EBRU,ÜSTÜNES YARKIN İzmir Alsancak Bölgesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Silo Yapısı İçin Bir İşlevsel Dönüşüm Önerisi İç Mimar, (47), 76-81. 2016
Diğerleri
KARABAĞ NAĞME EBRU, BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, KARADAĞ ÖZÜM Mimarlık & Planlama & Tasarımda Araştırma ve Değerlendirmeler-II Kitap Bölümü:Tarihi Liman Kenti İzmir’e Özgü Kentsel Planlama, Mimari Tasarım ve Sosyo-kültürel Yaşam Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2022
AYDENİZ NAĞME EBRU,TADDONIO SERGIO From Göbeklitepe to Industry 4.0: Smart Buildings, Smart Cities Kitap Bölümü:Adaptive Reuse of Alsancak Train Station with Insertion and Installation Strategies Kitap Bölümü Gece Academy 2020
AYDENİZ NAĞME EBRU,BALLİCE GÜLNUR Yerel Ölçekte Geleneksel Mimarinin Korunması Kitap Bölümü:Kuzey Ege’de Kule Ev Mimarisi: Kozbeyli (Foça) Üzerinden Bir Değerlendirme Kitap Bölümü Beykent Üniversitesi 2018
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Ulusal Özgün “Yüzyıl Ortası Modern Mobilya” (Mid-Century Modern Furniture) Sergisi 1950’ler / 1960’lar / 1970’ler Yaşar Üniversitesi, Rektörlük Fuayesi, Bornova-İzmir 2017-12-06 2017-12-17
Üniversite Dışı Deneyim
Karabağ İnşaat San.Tic.Ltd.Şti Şirket ortağı, Mimar 2002 2007
Metis Mimarlık Şirket ortağı, mimar 1996 2002
Norm Yapi San. Tic. Ltd. Sti. Mimar, Şantiye şefi 1995 1996
Salih Segmen Tasarim Planlama Ofisi Mimar 1994 1995

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2014

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odası

1994 -

DOCOMOMO Modern İç Mekan_Türkiye Çalışma Komitesi

2019 -

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu

2013 -

Ege Mimarlık Dergisi Hakem Kurulu

2018 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR