Yaşar University | Curriculum Vitae

Research Assistant Gizem Dursun Özdemir

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

After completing her undergraduate studies at the Faculty of Law/ Yaşar University, she completed Master at the Yaşar University from the Public Law department. She started his academic career as research assistant at the Yaşar University. She is currently working as a full-time academician at Faculty of Law at Yaşar University.

  • Email gizem.dursun@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8550  

Education

Phd

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Thesis Name: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları (0)
Thesis Advisor: KORAY DOĞAN
2015 - -

Master

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: AİHS MADDE 3 KAPSAMINDA İŞKENCEYİ ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2015)
Thesis Advisor: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2013 - 2015

Bachelor

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2009 - 2013

Academic Titles

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2013 -

Publications

7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
DURSUN GİZEM EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ VE BU KAPSAMDA BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇUNDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞUN İNCELENMESİ KARADENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2020
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
DURSUN GİZEM AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(167-168), 199-238. TR DİZİN 2018
DURSUN GİZEM Yargıtay Kararları Işığında 2863 Sayılı KVTVKK m. 65 te Düzenlenen Suçların Değerlendirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(157-158), 93-128. TR DİZİN 2017
DURSUN GİZEM Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Konuya İlişkin AİHM Kararlarının İncelenmesi Prof. Dr. Şeref Ertaş a Armağan, 19(), 2955-2996. TR DİZİN 2017
DURSUN GİZEM Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminin SEGBİS Değerlendirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(143-144), 127-157. TR DİZİN 2016
DURSUN GİZEM “EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ” VE BU KAPSAMDA 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(175-176), 853-885. TR DİZİN 0
7.6 Published Conference Proceedings National
Dursun Gizem, Tanrıkulu Pelin Dink vs Turkey Decision of ECHR () “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler” Konulu 13. Uluslararası Yaz Akademisi 2011
7.7 Other Publications
Journals
ERDEM MUSTAFA RUHAN,DURSUN GİZEM 6526 Sayılı Kanunun İletişimin Denetlenmesi Açısından Getirdiği Yenilikler Yıldırım Uler’xxe Armağan, 1(), 251-260. 2014
DURSUN GİZEM,Tanrıkulu Pelin Dink Türkiye Davası Fasikül, (23), 18-19. 2011
Others
SANCAKDAR OĞUZ,ALTINOK ÇALIŞKAN ELİF,DURSUN GİZEM,SEYHAN SERKAN,ÖZTABAN PINAR Disiplin Hukuku TURHAN YAYINCILIK 2019
ALTINOK ÇALIŞKAN ELİF,SANCAKDAR OĞUZ,SEYHAN SERKAN,DURSUN GİZEM,ÖZTABAN PINAR Disiplin Hukuku TURHAN KİTABEVİ 2019
DURSUN GİZEM İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü Seçkin Yayıncılık 2018

Administrative Duties

Münazara Topluluğu Akademik Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Awards

Scholarship

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance / ALMANYA
2019

ISK Scholarship-2016

DAAD / ALMANYA
2016

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR