Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Gizem Dursun Özdemir

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

2013 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi Kamu Hukuku ABD'de başladığı yüksek lisans eğitimini, "AİHS Madde 3 Kapsamında İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü" konulu tezini savunarak 2015 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamlamasını takiben Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Doktora programında doktora eğitimine başlamıştır. 2016 yılında DAAD ISK bursunu alarak iki ay süreyle Münih'te bulunan Gizem Dursun, 2019 yılında Max Planck Insitute for Tax Law and Public Finance'in sağlamış olduğu doktora araştırma bursu kapsamında, Prof. Dr. Wolfgang Schön danışmanlığında doktora tez araştırmalarını gerçekleştirmiş ve 2021 yılında doktora tezini başarıyla tamamlayarak doktora programından mezun olmuştur. Eylül 2013'te Yaşar Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD'de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta gizem.dursun@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8550  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları (2021)
Tez Danışmanı: KORAY DOĞAN
2015 - 2021

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: AİHS MADDE 3 KAPSAMINDA İŞKENCEYİ ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2015)
Tez Danışmanı: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2013 - 2015

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
2009 - 2013

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2013 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURSUN ÖZDEMİR GİZEM EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ VE BU KAPSAMDA BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇUNDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞUN İNCELENMESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2021
DURSUN GİZEM EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ VE BU KAPSAMDA BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇUNDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞUN İNCELENMESİ KARADENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DURSUN GİZEM AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(167-168), 199-238. TR DİZİN 2018
DURSUN GİZEM Yargıtay Kararları Işığında 2863 Sayılı KVTVKK m. 65 te Düzenlenen Suçların Değerlendirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(157-158), 93-128. TR DİZİN 2017
DURSUN GİZEM Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Konuya İlişkin AİHM Kararlarının İncelenmesi Prof. Dr. Şeref Ertaş a Armağan, 19(), 2955-2996. TR DİZİN 2017
DURSUN GİZEM Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminin SEGBİS Değerlendirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(143-144), 127-157. TR DİZİN 2016
DURSUN GİZEM “EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ” VE BU KAPSAMDA 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(175-176), 853-885. TR DİZİN 0
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Dursun Gizem, Tanrıkulu Pelin Dink vs Turkey Decision of ECHR () “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler” Konulu 13. Uluslararası Yaz Akademisi 2011
DURSUN ÖZDEMİR GİZEM SerPK. m. 107/1'de Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçuna İlişkin Problemler (Sözlü Sunum) Yaşar Ünversitesi LEE Online Seminer Serisi 2021
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ERDEM MUSTAFA RUHAN,DURSUN GİZEM 6526 Sayılı Kanunun İletişimin Denetlenmesi Açısından Getirdiği Yenilikler Yıldırım Uler’xxe Armağan, 1(), 251-260. 2014
DURSUN GİZEM,Tanrıkulu Pelin Dink Türkiye Davası Fasikül, (23), 18-19. 2011
Diğerleri
SANCAKDAR OĞUZ,ALTINOK ÇALIŞKAN ELİF,DURSUN GİZEM,SEYHAN SERKAN,ÖZTABAN PINAR Disiplin Hukuku TURHAN YAYINCILIK 2019
DURSUN GİZEM İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü Seçkin Yayıncılık 2018

İdari Görevler

Münazara Topluluğu Akademik Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Ödüller

Scholarship

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance / ALMANYA
2019

ISK Scholarship-2016

DAAD / ALMANYA
2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR