Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Gizem Dursun

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

2013 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi Kamu Hukuku ABD'de başladığı yüksek lisans eğitimini, "AİHS Madde 3 Kapsamında İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü" konulu tezini savunarak 2015 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamlamasını takiben Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Doktora programında doktora eğitimine başlamıştır. Eylül 2013'te Yaşar Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD'de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta gizem.dursun@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8550  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları (0)
Tez Danışmanı: VELİ ÖZER ÖZBEK
2015 - -

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: AİHS MADDE 3 KAPSAMINDA İŞKENCEYİ ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2015)
Tez Danışmanı: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2013 - 2015

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2009 - 2013

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2013 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DURSUN GİZEM AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(167-168), 199-238. TR DİZİN 2018
DURSUN GİZEM Yargıtay Kararları Işığında 2863 Sayılı KVTVKK m. 65 te Düzenlenen Suçların Değerlendirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(157-158), 93-128. TR DİZİN 2017
DURSUN GİZEM Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Konuya İlişkin AİHM Kararlarının İncelenmesi Prof. Dr. Şeref Ertaş a Armağan, 19(), 2955-2996. TR DİZİN 2017
DURSUN GİZEM Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisteminin SEGBİS Değerlendirilmesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(143-144), 127-157. TR DİZİN 2016
DURSUN GİZEM “EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ” VE BU KAPSAMDA 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 0
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Dursun Gizem, Tanrıkulu Pelin Dink vs Turkey Decision of ECHR () “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler” Konulu 13. Uluslararası Yaz Akademisi 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ERDEM MUSTAFA RUHAN,DURSUN GİZEM 6526 Sayılı Kanunun İletişimin Denetlenmesi Açısından Getirdiği Yenilikler Yıldırım Uler’xxe Armağan, 1(), 251-260. 2014
DURSUN GİZEM,Tanrıkulu Pelin Dink Türkiye Davası Fasikül, (23), 18-19. 2011
Diğerleri
DURSUN GİZEM,SANCAKDAR OĞUZ,ALTINOK ÇALIŞKAN ELİF,SEYHAN SERKAN Disiplin Hukuku Turhan Kitabevi 2019
DURSUN GİZEM İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü Seçkin Yayıncılık 2018

11. Ödüller

Scholarship

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance / ALMANYA
2019

ISK Scholarship-2016

DAAD / ALMANYA
2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR