Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Begüm Sena Önal

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Begüm Sena Önal, 2012 yılında lisans eğitimine başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bulunan “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” bölümünden 2016 yılı Haziran ayında bölüm birincisi ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında, 2014 yılı Temmuz ayında bir ay süreliğine JASSO (Japan Student Services Organization) bursu ile Japonya’da bulunan Chiba Üniversitesi’ne staj değişim öğrencisi olarak gitmiş ve üniversitenin Mimarlık bölümü öğrencileri ile birlikte “Öğrenciler için Kültürel Değişim Merkezi” projesi üzerine çalışmıştır. Aynı sene Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanan hibe desteği ile Erasmus+ Programı değişim öğrencisi olarak İngiltere’ye gitmiş, Sheffield Hallam Üniversitesi’nde bir dönem süresince ''İç Tasarım'' dersleri almıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2016 yılı Eylül ayında İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan kazandığı “Invest Your Talent in Italy” bursu ile Milano Politeknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başlamak için İtalya’ya taşınmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince ''İç Tasarım'' bölümünde iç mekan, sergi ve aydınlatma tasarımı stüdyo derslerinin yanı sıra “Çağdaş İç Mekanlar”, “Günümüz Sanatları ve Dilleri’, “Çağdaş Zamanda Müzeoloji”, “Geçici Kentsel Çözümler”, “Tüketici ve Sosyal İnovasyon” gibi dersler almıştır. Yüksek Öğretim Kurulu denkliği bulunan “Strengthening the Social Fabric through Placemaking in Public Interiors” (Kamusal İç Mekanlarda Alan Oluşturma Yoluyla Sosyal Dokuyu Güçlendirmek) başlıklı yüksek lisans tezinde kamusal alanlar, alan oluşturma kuramı, sosyal doku ve toplumsallık bağlılık konuları üzerine Doç. Dr. Davide Fassi danışmanlığında çalışmıştır. Yüksek lisans mezuniyeti sonrası Türkiye’ye dönen Önal, Şubat 2020 tarihinden itibaren Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü Doktora programına burslu olarak devam etmektedir. Araştırma konuları arasında mekansal ve kültürel çalışmalar, tasarım kuramı ve tarihi, alan oluşturma, mekan cinsiyet ilişkisi ve kamusal iç mekanlar bulunmaktadır.

  • Eposta begum.onal@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8181  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
2020 - -

Yüksek Lisans

/ Politecnico di Milano
İÇ TASARIM
Tez Adı: Strengthening the Social Fabric through Placemaking in Public Interiors (2019)
Tez Danışmanı: Davide Fassi
2016 - 2019

Yüksek Lisans

/ Politecnico di Milano
Interior Design
Tez Adı: Strengthening the Social Fabric through Placemaking in Public Interiors (2019)
Tez Danışmanı: Davide Fassi
2016 - 2019

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
2012 - 2016

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2020 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR