Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Begüm Sena Önal Özmalatyalılar

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Begüm Sena Önal, 2012 yılında lisans eğitimine başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bulunan “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” bölümünden 2016 yılı Haziran ayında bölüm birincisi ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında, 2014 yılı Temmuz ayında bir ay süreliğine JASSO (Japan Student Services Organization) bursu ile Japonya’da bulunan Chiba Üniversitesi’ne staj değişim öğrencisi olarak gitmiş ve üniversitenin Mimarlık bölümü öğrencileri ile birlikte “Öğrenciler için Kültürel Değişim Merkezi” projesi üzerine çalışmıştır. Aynı sene Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanan hibe desteği ile Erasmus+ Programı değişim öğrencisi olarak İngiltere’ye gitmiş, Sheffield Hallam Üniversitesi’nde bir dönem süresince ''İç Mekan Tasarımı'' dersleri almıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2016 yılı Eylül ayında İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan kazandığı “Invest Your Talent in Italy” bursu ile Milano Politeknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başlamak için İtalya’ya taşınmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince ''İç Mekan Tasarımı'' bölümünde iç mekan, sergi ve aydınlatma tasarımı stüdyo derslerinin yanı sıra “Çağdaş İç Mekanlar”, “Günümüz Sanatları ve Dilleri’, “Çağdaş Zamanda Müzeoloji”, “Geçici Kentsel Çözümler”, “Tüketici ve Sosyal İnovasyon” gibi dersler almıştır. Yüksek Öğretim Kurulu denkliği bulunan “Strengthening the Social Fabric through Placemaking in Public Interiors” (Kamusal İç Mekanlarda Alan Oluşturma Yoluyla Sosyal Dokuyu Güçlendirmek) başlıklı yüksek lisans tezinde kamusal alanlar, alan oluşturma kuramı, sosyal doku ve toplumsallık bağlılık konuları üzerine Doç. Dr. Davide Fassi danışmanlığında çalışmıştır. Önal, Şubat 2020 tarihinden itibaren Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Doktora programına burslu olarak devam etmektedir. Araştırma konuları arasında mekansal ve kültürel çalışmalar, tasarım kuramı ve tarihi, alan oluşturma, mekan cinsiyet ilişkisi ve kamusal iç mekanlar bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8181  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE)/
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2020 - -

Yüksek Lisans

/ Politecnico di Milano
İÇ TASARIM
Tez Adı: Strengthening the Social Fabric through Placemaking in Public Interiors (2019)
Tez Danışmanı: Davide Fassi
2016 - 2019

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2012 - 2016

Lisans

/ Sheffield Hallam University
Interior Design
Interior Design
2014 - 2015

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2020 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖNAL BEGÜM SENA, GÜREL HAVVA MELTEM Spatial Productions of Modernity: Taksim Municipal Gazino, Istanbul (1939–1967) Society of Architectural Historians Historic Interiors Affiliate Group (HIG) Interiors and Their Histories: 1st Annual New Research Symposium 2021
ÖNAL BEGÜM SENA The Circular Gaze and Objectification of the Female Body: VB35 at Solomon R. Guggenheim Museum DAKAM V. International Interdisciplinary Conference on Gender and Women’s Studies 2020
ÖNAL BEGÜM SENA,TUNA ULTAV ZEYNEP Space as the Indicator of Time: Tracing Socio-Spatial Cues of Haussmannisation through Émile Zola’s Thérèse Raquin SPACE International Conference 2020 on Architecture and Literature 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖNAL BEGÜM SENA, TUNA ULTAV ZEYNEP Rethinking privacy and publicity: Reading the spatial reflections of gender through Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway GRID Architecture, Planning and Design Journal, 4(2), 146-162. TR DİZİN 2021
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖNAL BEGÜM SENA Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim İç Mekanları: Gazi İlk Mektebi Örneği, İzmir (Sözlü Sunum) docomomo_tr İç Mekan: Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II 2022
ÖNAL BEGÜM SENA Mekân Oluşturma ile Sosyal Dokuyu Güçlendirmek: NoLo, Milano Örneği (Sözlü Sunum) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi II. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu 2021
BAŞAĞAÇ ÖZGE, BALLİCE GÜLNUR, ÖNAL BEGÜM SENA Ekonomik Bağımsızlığın Mekânsal Yüzü: İş Bankası Mimarlığının İzmir'deki 100 Yıllık İzleri (Sözlü Sunum) İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü (APİKAM) İzmir'in Yüz Yılı Sempozyumu 2022
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Uluslararası Karma Design and Heritage: I'mperfect Villa Arconati 2018-06-17 2018-07-22
SERGİ Uluslararası Karma Il design che non c'è: Flow La Triennale di Milano 2017-02-16 2017-03-05
SERGİ Uluslararası Karma Prism Bank Street Arts 2015-01-28 2015-02-04
Üniversite Dışı Deneyim
Frekans Tasarım İçmimar 2019 2020
Studio Architettura Nunzio Gabriele Sciveres İçmimar 2017 2018
Haz International Ltd. İçmimar 2015 2015
Cindibek Architects İçmimar 2015 2015
Chiba University Değişim Staj Programı 2014 2014

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

ESN Politecnico di Milano

2017 - 2019

ESN Izmir University of Economics

2015 - 2016

Ödüller

100% PhD Education Scholarship

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2021

Invest Your Talent in Italy Scholarship

Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation / İTALYA
2016

High Honour & Top Scoring Student - Class of 2016

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Erasmus+ Exchange Program Scholarship

Sheffield Hallam University / İNGİLTERE
2014

JASSO Scholarship

Chiba University / JAPONYA
2014

50% BDes Education Scholarship

/ TÜRKİYE
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR