Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Sevinç Karcı

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Zeynep Sevinç Karcı 2008 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetten sonra Amerika / Chicago’da bir tasarım firmasında mobilya ve konut tasarımı alanında çalıştı. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’nde "Yön bulma stratejileri ve bilişsel haritalandırma farklılıkları: Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinlikleri vaka çalışması" başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2020 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü’nde Mimari Akustik alanında Doktora Programını "Açık planlı ofislerde kullanıcı sayısına bağlı olarak gürültü seviyelerini tahmin etmek için bir model" başlıklı tezi ile tamamladı. Araştırma konuları arasında; iç mekan akustiği, mimari akustik, gürültü kontrolü ve yapı bilgisi bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8155  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2013 - 2020

Yüksek Lisans

İÇ MİMARLIK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ MİMARLIK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Analysis of Wayfinding Strategies (2013)
Tez Danışmanı: ERAY BOZKURT
2010 - 2013

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2004 - 2008

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2021 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE, HANCI GEÇİT BURÇİN, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP Scale-model and simulation-based assessments for design alternatives of daylight redirecting systems for side-lighting in an educational design room. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, (), 0-0. (AHCI) 2018
ATALAN ÖZLEM, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP Necessity of Historic Cultural Heritage and Conservation Course in Interior Architecture Education ERPA Congresses, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2016
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CILASUN KUNDURACI ARZU, GÜLEROĞLU SELİN, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP Indoor Environmental Quality in Residential Care Facilities: A Scoping Review with Design Focus Mimarlik Bilimleri ve Uygulamalari Dergisi, (), 123-145. TR DİZİN 2023
ÖZER BAŞ GİZEM, SEVİNÇ ZEYNEP The Analysation of Construction and Usage of LeCorbusier s Villa Savoye Who Was Pioneer of Modernismin Architecture International Journal of Scientific and Technological Research, 1(2), 0-0. Mimarlık 2015
SEVİNÇ ZEYNEP,BOZKURT ERAY Wayfinding Behaviours in A Healthcare Environment: A Case Study Analysis of Individual Differences Gazi University Journal of SciencePart B: Art, Humanities, Design And Planning, 3(3), 37-45. Mimarlık 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇAKIR ONURCAN, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, İLAL MUSTAFA EMRE Characterization of Noise in Eating Establishments Based on Psychoacoustic Parameters The 12th International enviBUILD 2017 Conference 2017
SEVİNÇ KARCI ZEYNEP Examination on Transportation and Accessibility Conditions of Open Play Areas in Cities: A Case Study of Konak District in Izmir. Çocuk ve Şehir Sempozyumu 2015
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, İLAL MUSTAFA EMRE Design and Engineering, Sustainability, Innovation and Production Kitap Bölümü:Noise Level Prediction in Study Environments Sayfa (80-94) Kitap Bölümü IDES 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, GÜLER NAKIP GİZEM TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021 2021
BALLİCE GÜLNUR, TUNA ULTAV ZEYNEP, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP İzmir Özel Türk Koleji Öğretmen ve Memurları Yapı Kooperatifi (Poster) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021 2021
SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, İLAL MUSTAFA EMRE Ortak Mekanlarda Kullanıcı Sayısına Bağlı olarak Gürültü Seviyeleri (Sözlü Sunum) 12. Ulusal TAKDER Türk Akustik Derneği Kongresi 2017
SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, İLAL MUSTAFA EMRE Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminde Yapı Fiziği Dersleri (Sözlü Sunum) 3. Ulusal İç Mimarlık Eğitim Kongresi/Atölye 2015
SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, İLAL MUSTAFA EMRE Türkiye’de Mimarlık Eğitiminde Akustik: Güncel Durum (Sözlü Sunum) 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi 2014
Üniversite Dışı Deneyim
Scott Arthur Yerkey Design / Furniture Company - Chicago Ic Mimar / Tasarimci 2008 2010

Projeler

TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK PROJESİ

Yaşlı Dostu Kurumsal Bakım Odalarında İç Mekân Fiziksel Çevre Kalitesi için Model Geliştirilmesi

-Tübitak 1002

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR