Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Bahar Emgin Şavk

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Alanı’nda Yüksek Lisans ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Alanı’nda Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2012 yılına Öğretim Görevlisi, 2015 yılında Yrd.Doç.Dr. kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta bahar.emgin@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8425  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

GRAFİK TASARIMI (DR) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIMI (DR)/
Tez Adı: Servant princess of the modern home: Domesticity and femininity in Turkey after electrification, 1923-1950 (2014)
Tez Danışmanı: ÖZLEM SAVAŞ
2009 - 2014

Yüksek Lisans

TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Id-entity in question: Turkish touch in design in 'ilk' in Milano (2008)
Tez Danışmanı: GÜLSÜM BAYDAR
2006 - 2009

Lisans

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PR./
2000 - 2006

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2015 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 - 2015

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2010 - 2012

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BALCIOĞLU TEVFİK,EMGİN ŞAVK BAHAR Recent Turkish Design Innovations: A Quest for Identity Design Issues, 30(2), 97-111. (AHCI) 2014
EMGİN ŞAVK BAHAR,Ruff Georgina,Serafini Matteo,Thorndahl Jytte Thirty-Ninth Symposium of the International Committee for the History of Technology: ”Technology, the Arts, and Industrial Culture,” Barcelona, Spain, 10-14 July 2012 Technology and Culture, 54(1), 158-166. (SSCI) 2013
EMGİN ŞAVK BAHAR Trashion The Return of the Disposed Design Issues, 28(1), 63-71. (AHCI) 2012
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
EMGİN ŞAVK BAHAR Review of the book Make it new: The history of Silicon Valley design ICON, 23(), 187-189. SCOPUS 2017
EMGİN ŞAVK BAHAR Traces of Peter Muller-Munk Associates in the History of Industrial Design in Turkey AIS/Design: Storia e Ricerche, (10), 0-0. Endekste taranmıyor 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
EMGİN ŞAVK BAHAR Craftsmen on Behalf of Designers: The Role of Craft Organizations in Introducing Industrial Design into Turkey International Design Organizations: Hİstories, Legacies, Values 2017
EMGİN ŞAVK BAHAR Borrowed Images, Negotiated Lifestyles: A Comparative Study on Electric Appliance Ads in Turkey and US 27th Annual Conference of MAPACA 2016
EMGİN ŞAVK BAHAR Gendering Electricity: The Docile Servant Technology, the Arts Industrial Culture 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
EMGİN ŞAVK BAHAR The Bloomsbury Encyclopedia of Design ( 336 - 339 ) Bloomsbury 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERİM DUYGUN,EMGİN ŞAVK BAHAR The playful crafting of gender on Derya Baykal’xxs TV shows (Sözlü Sunum) Gendered Perspectives in Design, 8th Annual Conference Organized by 4T 2013
EMGİN ŞAVK BAHAR Once there was something called cassette (Sözlü Sunum) Design, Technology, Experience, 6th Annual Conference Organized by 4T 2011
EMGİN ŞAVK BAHAR Rowdy gangs on the road: The culture of Mobilet in Turkey (Sözlü Sunum) Deciphering the Object, 5th Annual Conference Organized by 4T 2010

8. Projeler

Türkiye’xxye Yönelik Amerikan Tasarım Destek Programı ve Türk Küçük Sanatlarını Geliştirme Ofisi Üzerine Bir Araştırma

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2016

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

International Committee for the History of Technology

2013 -

4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği

2014 -

4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği

2018 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Temel Tasarım Stüdyosu I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Temel Tasarım Stüdyosu II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Dijital Medyanın Temelleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Maddi Kültür (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mezuniyet Projesi (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Temel Tasarım Stüdyosu II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Dijital Medyanın Temelleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Görsel İletişim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Temel Tasarım Stüdyosu I (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Görsel İletişim Projesi I (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR