Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Bahar Emgin Şavk

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Alanı’nda Yüksek Lisans ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Alanı’nda Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2012 yılına Öğretim Görevlisi, 2015 yılında Yrd.Doç.Dr. kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta bahar.emgin@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8425  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

GRAFİK TASARIMI (DR) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIMI (DR)/
Tez Adı: Servant princess of the modern home: Domesticity and femininity in Turkey after electrification, 1923-1950 (2014)
Tez Danışmanı: ÖZLEM SAVAŞ
2009 - 2014

Yüksek Lisans

TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Id-entity in question: Turkish touch in design in 'ilk' in Milano (2008)
Tez Danışmanı: GÜLSÜM BAYDAR
2006 - 2009

Lisans

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PR./
2000 - 2006

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2015

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2010

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BALCIOĞLU TEVFİK,EMGİN ŞAVK BAHAR Recent Turkish Design Innovations: A Quest for Identity Design Issues, 30(2), 97-111. (AHCI) 2014
EMGİN ŞAVK BAHAR Trashion The Return of the Disposed Design Issues, 28(1), 63-71. (AHCI) 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EMGİN ŞAVK BAHAR Rowdy gangs on the road The culture of Mobilet in Turkey 5. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Konferansı

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

International Committee for the History of Technology

2013 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Temel Tasarım Stüdyosu II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Dijital Medyanın Temelleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Görsel İletişim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR