Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Şule Ayar Özbal

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Matematik Öğretmenliği Bölümü' nden Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilimdalı' nda sırasıyla Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde 2011 yılında Öğretim Görevlisi daha sonra 2013 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü ’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta sule.ayar@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9236  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MATEMATİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Kafeslerde türev ve genellemeri üzerine (2011)
Tez Danışmanı: ALEV FIRAT
2008 - 2011

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Asal halkalarda yarı türevler (2007)
Tez Danışmanı: DOÇ.DR. ALEV FIRAT
2005 - 2007

Lisans

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
2000 - 2005

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2013 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2011 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2007 - 2011

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SHWAN ADNAN BAJALAN Pseudo-q-algebras Yaşar Üniversitesi 2016
TAMER FIRAT d-cebirlerinde türev Yaşar Üniversitesi 2016
ÖMER YILDIRIM KU-cebirlerinde türevler Yaşar Üniversitesi 2016
DİLEK KESKİN Mv-cebirlerinde türevler Yaşar Üniversitesi 2016
ZEYNEP KABALAK Derivations on TM-algebras Yaşar Üniversitesi 2016
SİBEL ALTUNBIÇAK KAYIŞ B-cebrinde türevler Yaşar Üniversitesi 2015
HALİT TAŞ Incline cebirlerinde türevler Yaşar Üniversitesi 2015
ÖNCÜL ALTINDAĞ Derivations on lattice implication algebra Yaşar Üniversitesi 2015
SEZEN DUMAN Graf boyama üzerine Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
AYAR ÖZBAL ŞULE,Yon Yong On derivations and generalized derivations of bitonic algebras Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 12(1), 110-125. (SCI-Expanded) 2018
AYAR ÖZBAL ŞULE,FIRAT ALEV On generalized derivations of incline algebras Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 43(4), 553-559. (SCI-Expanded) 2014
Alev FIRAT, Şule AYAR ÖZBAL On f Derivations of B Algebras ARS COMBINATORIA, 102(4), 245-255. (SCI-Expanded) 2011
Şule AYAR ÖZBAL, Alev FIRAT Symmetric Bi Derivations of Lattices ARS COMBINATORIA, 97(4), 471-477. (SCI-Expanded) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ALTINDAĞ Öncül,AYAR ÖZBAL ŞULE,Ho Yon Yong ON SYMMETRIC BI-DERIVATIONS OF LATTICE IMPLICATION ALGEBRAS GU J Sci, 30(1), 431-441. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
Bajalan Shwan Adnan Ali,AYAR ÖZBAL ŞULE Some Properties and Homorophisms of Pseudo Q-Algebra JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLIED MATHEMATICS, 6(2), 3-17. Matematik 2016
ALTUNBIÇAK KAYIŞ SİBEL,AYAR ÖZBAL ŞULE On symmetric bi derivations of B algebras Communications of the Korean Mathematical Society, 31(2), 209-216. Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik and SCOPUS 2016
TAŞ Halit,AYAR ÖZBAL ŞULE On Generalized f Derivations of Incline Algebras International Mathematical Forum, 10( 6), 273-282. ALPSP, SPARC Europe, CrossRef. 2015
AYAR ÖZBAL ŞULE,YILDIRIM ÖMER ON SYMMETRIC BI DERIVATIONS OF KU ALGEBRAS JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS, 11(9), 5609-5616. SUPERCOUNTERS 2015
FIRAT TAMER,AYAR ÖZBAL ŞULE Symmetric Bi multipliers on d algebras Journal of Mathematical Sciences and Applications, 3(2), 22-24. SCIENCE AND EDUCATION PUBLISHING 2015
Şule AYAR ÖZBAL, Alev FIRAT On f Derivations of Incline Algebras International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics, 3(1), 83-90. MathSciNet,Zentralblatt MATH,Google Scholar. 2011
Şule AYAR ÖZBAL, Alev FIRAT On Symmetric Bi Derivations of Incline Algebras International Mathematical Forum, 6(41), 2031-2036. Mathematical Reviews (USA),MathSciNet (USA),Current Mathematical Publications (USA),Zentralblatt fur Mathematik (Germany) 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYAR ÖZBAL ŞULE,FIRAT ALEV Derivations on Hyperlattices 13th Algebraic Hyperstructures and its Applications Conference 2017
Bajalan Shwan Adnan Ali,AYAR ÖZBAL ŞULE Pseudo Ideal and Pseudo Strong Ideal of pseudo Q-algebras ”, II. International Conference of Mathematics, The University of Garmanian- College of Education 2016
AYAR ÖZBAL ŞULE,FIRAT ALEV Symmetric bi multipliers on incline algebras INTERNATIONAL COMFERENCE ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AYAR ÖZBAL ŞULE,FIRAT ALEV DERIVATIONS ON HYPERLATTICES Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 9(1), 77-84. E-SCI 2018
Fevzi ÜNLÜ, Esra DALAN YILDIRIM, Şule AYAR Teknoloji BAğımlı Yaşamın Matematiksel Desenleri 1 Journal of Yaşar University, 3(11), 1443-1454. Üniversite Dergisi 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYAR ÖZBAL ŞULE,FIRAT ALEV On multipliers of Incline algebras (Poster) 1. KADIN MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ ÇALIŞTAYI 2014
Şule AYAR ÖZBAL, Zeynep ÖRS YORGANCIOĞLU, Aslı GÜLER SERİNKEN Graf Boyama ile Kafes İdeallerinin Bulunmaso () 12. Matematik Sempozyumu Toplumda Matematik 2013

8. Projeler

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Manisa Kent Merkezinde Trafik Ağına Göre Acil Hizmet Merkezi Modellemesi

DİĞER

11. Ödüller

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Desteği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Desteği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2011

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Desteği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Calculus I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Calculus I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Calculus for Business and Economics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mathematics for Social Sciences (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Mathematics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Basic Abstract Algebra (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Calculus fo Business and Economics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mathematics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Calculus II (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

Calculus II (2017-2018)

Haftalık Saati : 5

MATH 113 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

MATH 132 ANALİZ II (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

MATH 132 ANALİZ II (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

MATH 151 MATHEMATICS FOR LAW I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MATH 311 CEBİR I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

MATH 519 TEMEL SOYUT CEBİR (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Analiz I (E.U İ.F) (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

MATH 110 LİSE MATEMATİĞİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

MATH 111 ANALİZ I (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

MATH 113 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

MATH 151 HUKUK İÇİN MATEMATİK I (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

MATH 311 CEBİR I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

MATH 519 TEMEL SOYUT CEBİR (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

MATT 519 TEMEL SOYUT CEBİR (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

MATH 104 İŞLETME VE İKTİSAT MATEMATİĞİ II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

MATH 110 LİSE MATEMATİĞİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

MATH 112 ANALİZ II (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

MATH 152 HUKUK İÇİN MATEMATİK II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

MATH 312 CEBİR II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

MATH 402 GRADUATİON PROJECT (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

MATT 520 DEĞİŞMELİ GRUPLAR (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR