Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Cudi Kaan Okmeydan

Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde Lisans eğitiminin ardından yine aynı üniversitenin İletişim Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora derecesini Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalından alan Okmeydan, akademik kariyerine Yaşar Üniversitesi MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde tam zamanlı akademisyen olarak devam etmektedir. Çalışma alanları arasında halkla ilişkiler, siyasal iletişim, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi ve sosyal medya bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8463  

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2022 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2013 - 2021

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
OKMEYDAN CUDİ KAAN, ÖZKAN IŞIK Social Customer Journey Map: A Research on Communication Agencies Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), (44), 19-36. ESCI (Emerging Sources Citation Index) 2023
OKMEYDAN CUDİ KAAN Marka Olarak Spor Kulüplerinin Sosyal Medya Kullanımı:Türk Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 98-110. Cross Ref, Scite, Mendeley, Inno Space 2018
OKMEYDAN CUDİ KAAN 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Seçmenler Tarafından En Çok İlgi Gören Siyasal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(30), 4324-4339. Index Copernicus 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OKMEYDAN CUDİ KAAN DİJİTAL OYUN DAĞITIM PLATFORMLARINDA DENEYİM PAZARLAMASI: STEAM VE EPIC GAMES ÖRNEĞİ INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-IV 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN SALGIN DÖNEMİNDE COVID 19 VİRÜSÜNÜN İNTERNET SÖZLÜKLERİNDE NASIL ALIMLANDIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ 3. ASYA PASİFİK ULUSLARARASI MODERN BİLİMLER KONGRESİ 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN SOSYAL MEDYADA PARASOSYAL ETKİLEŞİM: İNTERNET FENOMENLERİNİN YOUTUBE HESAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN SOSYAL MEDYADA METALAŞAN ÇOCUKLAR:KIDFLUENCER KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MOBİL TEKNOLOJİ MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2019
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN Sosyal Medyanın Kanaat Önderleri, Sosyal CEOlar: Teknoloji Şirketleri CEOları Twitter PaylaşımlarıÜzerine bir Araştırma Business Organization Research Conference 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE SEÇMENLER TARAFINDAN EN ÇOK İLGİ GÖREN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Political Communication in Theory and Practice: Non-Western Approaches 2018
OKMEYDAN CUDİ KAAN Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Duyurumunda Ürün Yerleştirme: Türkiye’nin EnDeğerli 10 Markasının Kurumsal Web Siteleri Ve Resmi Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir Araştırma 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme Programı 2018
OKMEYDAN CUDİ KAAN LİSANSÜSTÜ HALKLA İLİŞKİLER TEZLERİNDE GÜNCEL KONULAR: 2018-2020 YILLARI ARASINDA YAYIMLANMIŞ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK ANALİZ Taras Shevchenko 6th. International Congresson Social Sciences 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
OKMEYDAN CUDİ KAAN COVID COMMUNICATION III Kitap Bölümü:THE INSTRUCTOR-STUDENT RELATIONSHIP THAT HAS UNDERGONE A TRANSFORMATION IN THE PANDEMIC PROCESS: A STUDY ON THE STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION Sayfa (27-54) Kitap Bölümü SRA Academic Publishing 2022
OKMEYDAN CUDİ KAAN New Paradigms Within The Communication Sciences Kitap Bölümü:Artifical Intelligence and Changing Public Relations Sayfa (116-128) Kitap Bölümü Cambridge Scholars Publishing 2021
OKMEYDAN CUDİ KAAN Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond Kitap Bölümü:Orientalism in Turkish Political Election Campaigns Sayfa (470-485) Kitap Bölümü IGI Global 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
OKMEYDAN CUDİ KAAN Sosyal Medyanın En Aktif Markaları: Diyalojik İletişim Teorisi Bağlamında Facebook Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), 1077-1099. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ADAYLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ve DEMOKRATİK KATILIM 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ve 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ (Sözlü Sunum) Yeni Medya Çalışmaları 2. Ulusal Kongresi 2015
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
OKMEYDAN CUDİ KAAN Pazarlama İletişimi ve Tüketici Davranışları Kuram, Yöntem ve Yeni Yaklaşımlar 2023 Kitap Bölümü:Pazarlama Stratejisi Olarak Lüks Tüketim, Gösterişçi Tüketim ve Züppe Etkisi Bağlamında Tüketici Davranışları Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2023
OKMEYDAN CUDİ KAAN TÜRKİYE’DE POPÜLER KÜLTÜR PARADİGMALARI Kitap Bölümü:POSTMODERNİZM VE SİYASAL İLETİŞİME YANSIMALARI Kitap Bölümü LiteraTürk 2023
OKMEYDAN CUDİ KAAN İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV Kitap Bölümü:Aforizmalar Üzerinden Müşteri İlişkilerini Tartışmak Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2023
OKMEYDAN CUDİ KAAN Sosyal Medyada Pazarlamanın Gücü Kitap Bölümü:Sosyal Medyada Siyasal Pazarlama Kitap Bölümü Gazi Kitabevi 2021
OKMEYDAN CUDİ KAAN COVID-19 Sürecinde İletişimin Değişen Yüzü Kitap Bölümü:COVID-19 Pandemi Sürecinde İnfodemiye Karşı Sosyal Medyada Sağlık İletişimi: Sağlık Kuruluşlarının Facebook Sayfaları Üzerine Bir İnceleme Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2021
OKMEYDAN CUDİ KAAN İletişimde Seçme Konular 1 Kitap Bölümü:SOSYAL MEDYA VE DEMOKRATİK KATILIM: SOSYAL MEDYAYENİ BİR KAMUSAL ALAN (MI) DIR? Kitap Bölümü İksad 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar Kitap Bölümü:ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE LİDERLİK Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü Kitap Bölümü:Kurum Kültürü ve Çalışan İlişkileri Kitap Bölümü Nobel 2016

Projeler

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURU OLARAK HIDIRELLEZ YANSIMALARININ İNCELENMESİ VE TÜRK DÜNYASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Paradigm Shifts within the Communication Realm

Diğer (Uluslararası)

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Halkla İlişkilere Giriş (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

İşletme İletişimi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler Yönetimi (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Medya Planlama (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler ve Reklam Psikolojisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

İşletme İletişimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Halkla İlişkilerde Yazım Teknikleri (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Halkla İlişkiler ve Reklam Psikolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim ve Propaganda (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Medya Planlama (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Kurumsal İletişim (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İkna Edici İletişim (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkilerde Özel Konular (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

İkna Edici İletişim (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

İletişim Becerileri (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim ve Propaganda (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Medya Planlama (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Kurumsal İletişim (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

İkna Edici İletişim (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Kurumsal İletişim (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler ve Reklam Psikolojisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR