Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Cudi Kaan Okmeydan

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde Lisans eğitimini aldıktan sonra yine aynı üniversitenin İletişim Anabilim Dalı’nda Yüksel Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora derecesini Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndan alan Okmeydan, Akademik kariyerine Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tam zamanlı akademisyen olarak devam etmektedir. Çalışma alanları arasında halkla ilişkiler, siyasal iletişim, kurumsal iletişim, CRM ve sosyal medya bulunmaktadır.

  • Eposta cudi.okmeydan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8463  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Diyalojik İletişimin Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimine Katkısı: Kurumsal Markalar Üzerine Bir Araştırma (2019)
Tez Danışmanı: ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL
2014 - 2019

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türkiye'deki siyasi partilerin halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medya kullanımı (2013)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM AŞMAN ALİKILIÇ
2010 - 2013

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2007 - 2010

Önlisans

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER PR. (ÜCRETLİ)/
MESLEK YÜKSEKOKULU
2004 - 2007

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
OKMEYDAN CUDİ KAAN Sosyal Medyanın En Aktif Markaları: Diyalojik İletişim Teorisi Bağlamında Facebook Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), 1077-1099. TR DİZİN 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN Marka Olarak Spor Kulüplerinin Sosyal Medya Kullanımı:Türk Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 98-110. Cross Ref, Scite, Mendeley, Inno Space 2018
OKMEYDAN CUDİ KAAN 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Seçmenler Tarafından En Çok İlgi Gören Siyasal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(30), 4324-4339. Index Copernicus 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OKMEYDAN CUDİ KAAN DİJİTAL OYUN DAĞITIM PLATFORMLARINDA DENEYİM PAZARLAMASI: STEAM VE EPIC GAMES ÖRNEĞİ INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-IV 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN SALGIN DÖNEMİNDE COVID 19 VİRÜSÜNÜN İNTERNET SÖZLÜKLERİNDE NASIL ALIMLANDIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ 3. ASYA PASİFİK ULUSLARARASI MODERN BİLİMLER KONGRESİ 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN SOSYAL MEDYADA PARASOSYAL ETKİLEŞİM: İNTERNET FENOMENLERİNİN YOU TUBE HESAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN SOSYAL MEDYADA METALAŞAN ÇOCUKLAR:KIDFLUENCER KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MOBİL TEKNOLOJİ MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2019
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN Sosyal Medyanın Kanaat Önderleri, Sosyal CEOlar: Teknoloji Şirketleri CEOları Twitter PaylaşımlarıÜzerine bir Araştırma Business Organization Research Conference 2019
OKMEYDAN CUDİ KAAN Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Duyurumunda Ürün Yerleştirme: Türkiye’nin EnDeğerli 10 Markasının Kurumsal Web Siteleri Ve Resmi Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir Araştırma 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme Programı 2018
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
OKMEYDAN CUDİ KAAN Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond Kitap Bölümü:Orientalism in Turkish Political Election Campaigns Sayfa (470-485) Kitap Bölümü IGI Global 2021
OKMEYDAN CUDİ KAAN İletişimde Seçme Konular 1 Kitap Bölümü:SOSYAL MEDYA VE DEMOKRATİK KATILIM: SOSYAL MEDYAYENİ BİR KAMUSAL ALAN (MI) DIR? Sayfa (137-156) Kitap Bölümü İksad 2020
OKMEYDAN CUDİ KAAN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar Kitap Bölümü:ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE LİDERLİK Sayfa (153-182) Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,OKMEYDAN CUDİ KAAN Türkiye deki Moda Markalarının Sosyal Medya Üzerinden Hedef Kitleleri İle Kurdukları İletişim Ve Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (25), 64-83. TR DİZİN 2016
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN Politik Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Kullanımı 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (23), 80-95. TR DİZİN 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ADAYLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ve DEMOKRATİK KATILIM 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ve 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ (Sözlü Sunum) Yeni Medya Çalışmaları 2. Ulusal Kongresi 2015
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
OKMEYDAN CUDİ KAAN COVID-19 Sürecinde İletişimin Değişen Yüzü Kitap Bölümü:COVID-19 Pandemi Sürecinde İnfodemiye Karşı Sosyal Medyada Sağlık İletişimi: Sağlık Kuruluşlarının Facebook Sayfaları Üzerine Bir İnceleme Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2021
OKMEYDAN CUDİ KAAN Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü Kitap Bölümü:Kurum Kültürü ve Çalışan İlişkileri Kitap Bölümü Nobel 2016
Üniversite Dışı Deneyim
Reklam Fabrikası Müşteri İlişkileri 2011 2012

Projeler

Paradigm Shifts within the Communication Realm

Diğer (Uluslararası)

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İkna Edici İletişim (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Kurumsal İletişim (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler ve Reklam Psikolojisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR