Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Cudi Kaan Okmeydan

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Araş.Gör Cudi Kaan Okmeydan – İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İletişim Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora programında tez aşamasındadır. Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde devam etmektedir.

  • Eposta cudi.okmeydan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8463  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Diyalojik İletişimin Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimine Katkısı: Kurumsal Markalar Üzerine Bir Araştırma (2017)
Tez Danışmanı: ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL
2014 - -

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türkiye'deki siyasi partilerin halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medya kullanımı (2013)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM AŞMAN ALİKILIÇ
2010 - 2013

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
OKMEYDAN CUDİ KAAN Marka Olarak Spor Kulüplerinin Sosyal Medya Kullanımı:Türk Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma The Journal of International Scientific Researches, 3(4), 98-110. DRJI, Journal Factor, Asos Index, Index Copernicus, DOAJ, SOBIAD 2018
OKMEYDAN CUDİ KAAN 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Seçmenler Tarafından En Çok İlgi Gören Siyasal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(30), 4324-4339. Sobiad, Root Indexing, Sis, Crossref, Wordcat, ESJI, Research Bib, Advanced Science Index, Infıbase Index, General Impact Factor, SSRN 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OKMEYDAN CUDİ KAAN Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Duyurumunda Ürün Yerleştirme: Türkiye’nin EnDeğerli 10 Markasının Kurumsal Web Siteleri Ve Resmi Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir Araştırma 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme Programı 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,OKMEYDAN CUDİ KAAN Türkiye deki Moda Markalarının Sosyal Medya Üzerinden Hedef Kitleleri İle Kurdukları İletişim Ve Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (25), 64-83. TR Dizin, EBSCO, Research Bib 2016
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN Politik Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Kullanımı 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (23), 80-95. TR Dizin, EBSCO, Research Bib 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ADAYLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ve DEMOKRATİK KATILIM 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ve 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ (Sözlü Sunum) Yeni Medya Çalışmaları 2. Ulusal Kongresi 2015
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
OKMEYDAN CUDİ KAAN Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü Nobel 2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR