Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Duygu Seçkin Halaç

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

"Yönetim ve Strateji" bilim alanında "Doçentlik" ünvanını 2020 yılında alan Dr. Duygu SEÇKİN HALAÇ, Yaşar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde araştırma görevlisidir. Kadın Çalışmaları alanında da “Bilim Uzmanı” ünvanına sahip olan Dr. Seçkin Halaç, işletme ve toplumsal cinsiyet kesişiminde özellikle kadın girişimciliği ve girişimciliğin cinsiyetçi yapısı üzerine araştırmalara yoğunlaşmıştır. Bu konular bağlamında çok sayıda panel ve çalıştay katılımı olduğu gibi, makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.

  • Eposta duygu.halac@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8958  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

KADIN ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KADIN ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN CİNSİYETÇİ YAPISINA OECD VERİLERİYLE NİCEL BİR BAKIŞ: ÜLKELERARASI BİR ETKİNLİK ANALİZİ (2020)
Tez Danışmanı: GÜLGÜN MEŞE
2016 - 2020

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: The effects of technology orientation on firm performance (2013)
Tez Danışmanı: ŞEVKİNAZ GÜMÜŞOĞLU
2011 - 2013

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: The effects of technology orientation on firm performance (2014)
Tez Danışmanı: ŞEVKİNAZ GÜMÜŞOĞLU
2011 - 2013

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: The effects of marketing culture on customer satisfaction in non - profit service organizations: An empirical study (2011)
Tez Danışmanı: ÇAĞRI BULUT
2009 - 2011

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE)/
1999 - 2004

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 - 2018

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2015 - 2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2014

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BULUT ÇAĞRI,EREN HAKAN,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Which One Triggers the Other? Technological or Social Innovation Creativity Research Journal, 25(4), 436-445. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SEÇKİN HALAÇ DUYGU Technology Orientation: A Reassessment and a Future Research Agenda Istanbul Management Journal, 86(2), 25-55. EBSCO HOST, Proquest 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(5), 151-158. Asos, ESJI, DergiPark, ULAKBİM 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,SEÇKİN ÇELİK TUTKU A Qualitative Look into Gendered Entrepreneurshipin Turkey Istanbul Business Research, 47(2), 105-123. ESCI, TR DİZİN ULAKBİM 2018
SEÇKİN HALAÇ DUYGU Multidimensional Construct of Technology Orientation Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(), 1057-1065. Science Direct/Elsevier Thomson-Reuters ISI-Web of Knowledge 2015
BULUT ÇAĞRI,EREN HAKAN,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82(), 122-130. Science Direct/Elsevier Thomson-Reuters ISI-Web of Knowledge 2013
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Biloslavo roberto,BULUT ÇAĞRI Marketing Culture and Perceived Customer Satisfaction in Non profit Service Organizations Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 27(2), 85-106. SCOPUS, Asos Index, EBSCOHost, EconLit, Elsevier Geo Abstracts 2013
BULUT ÇAĞRI,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Entrepreneurial Education at Universities A Conceptual Framework Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1), 11-22. Asos Index, Arastirmax, Ulrichsweb, Open Academic Journals Index, Akademik Dizin and EBSCO Host 2012
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SEÇKİN HALAÇ DUYGU Öğrenen Örgütler ve Örgütsel Öğrenme: Kavramsal Bir Bakış ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUEJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,HALAÇ UMUT Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Cinsiyetçi Yapısına OECD Verileriyle Nicel Bir Bakış 10TH INTERNATIONAL CONGRESSON ENTREPRENEURSHIP(ICE 2019) 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU Does Really Entrepreneurship Lead to Women‟s Economic Empowerment ERASMUS International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,SEÇKİN ÇELİK TUTKU Gendered Entrepreneurship in Turkey: A qualitative research The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences (ICCDSS) 2018
SEÇKİN ÇELİK TUTKU,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Disclosure of Labor Practices in Sustainability Reports An Examination on the Turkish Banks 12th Corporate Research Responsibility Conference 2016
SEÇKİN HALAÇ DUYGU A Multidimensional Construct Proposal of Technology Orientation World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneuership: Entrepreneuership for Technology and Innovation-Based Sustainable Development 2015
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,BULUT ÇAĞRI,EREN HAKAN Social Innovation and Psychometric Analysis World Conference on Psychology and Sociology, 29 November-01 December 2012, Antalya 2012
BULUT ÇAĞRI,SAMUR TERAMAN SERAY BEGÜM,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Do Really Innovative Work Behaviors of Employees Mediate The Innovative Performance Impacts of Intrapreneurship -ISI Web Of Science indexde 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship- ECIE’11, September, Aberdeen, Scotland 2011 2011
BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Workplace Related Determinants on Innovation Success and Characteristics -ISI Web Of Science indexde 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship- ECIE’11, September, Aberdeen, Scotland 2011 2011
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,BULUT ÇAĞRI ReMobbing A Review of Turkish Literature MIC 2010: Social Responsibility, Professional Ethics, and Management 11th International Conference, 2010 2010
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SEÇKİN ÇELİK TUTKU,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development Kitap Bölümü:Sustainability Reporting on Labor Practices:An Examination in Turkey Sayfa (331-351) Kitap Bölümü IGI Global 2018
BULUT ÇAĞRI,FİŞ AHMET MURAT,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Global Entrepreneurship Case Studies of Entrepreneurial Firms Operating around the World Kitap Bölümü:The MSA: The Culinary Arts Academy Sayfa (164-176) Kitap Bölümü Routledge 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,GÜLOĞLU Cansu İşyerinde Psikolojik Yıldırma Olgusunun Çalışan Verimliliği Üzerine Etkisi: MOSB’de Bir Saha Araştırması Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 157-180. EconLit, EBSCO, ULAKBİM, ASOS, DOAJ, Index Copernicus, SOBİAD, DergiPark 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,SEÇKİN ÇELİK TUTKU The Moderating Role of Organizational Storytelling in the Relation between Organizational Memory and Innovative Work Behaviors Galatasaray İleti-ş-im, 25(Aralık), 261-285. ULAKBİM , Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Communication Mass Media Complete (CMMC) ve Index Copernicus 2016
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,EREN HAKAN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Yenilikçilik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 165-190. Asos Index, EconLit, ULAKBİM 2015
BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE,SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Ayşenil Duygu Öztürk Girişimsel Pazarlamanın Firma Performansına Etkisi DEU SBE Dergi, 15(2), 209-232. ULAKBİM, EBSCO Host, Ulrichsweb, DOAJ, ASOS, Arastirmax, Academic Journals Database 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SEÇKİN HALAÇ DUYGU Teknoloji Oryantasyonun Çok Boyutlu Yapısına Dair Bir Alan Çalışması (Sözlü Sunum) 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2014
BULUT ÇAĞRI,tütüncüoğlu melih,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Üniversite Girişimciliği ve Üniversite Performansına Etkileri Türk Üniversiteleri Üzerine Bir Saha Araştırması (Sözlü Sunum) 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2012 Çeşme-İzmir 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,SEÇKİN ÇELİK TUTKU Yönetim ve Davranış Kitap Bölümü:Anlam Yaratma ve Örgütsel Hikayeler Kitap Bölümü Beta 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,TAKIMCI DİLEK Aile Araştırmaları Kitap Bölümü:Yerli Yapım Çizgi Dizilerde Annelik ve Babalık Temsilleri: Niloya Örneği Kitap Bölümü Ekin 2018
SEÇKİN HALAÇ DUYGU ÇALIŞ BABAM ÇALIŞ- Baba Olmak ve Baba Olmanın Çalışma Yaşamına Yansımaları Kitap Bölümü:Değişen Babalık ve Girişimcilik Kavramları Çerçevesinde “Yeni/Modern” Babalar veGirişimcilik Kitap Bölümü Nobel Akademik 2017
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,SEÇKİN ÇELİK TUTKU Örgüt Geliştirme Örgütsel Değişime Yön Veren Süreç Kitap Bölümü:Veri Toplama Kitap Bölümü Nobel Akademik 2016
SEÇKİN HALAÇ DUYGU ÇalışAnne Kadın Akademisyenlerin Kaleminden Çalışma Yaşamında Annelik Kitap Bölümü:Annelik ve İş Hayatının Kesişiminde Yeni Bir Fenomen: Anne Girişimciliği Kitap Bölümü Nobel Akademik 2015
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,BULUT ÇAĞRI Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:İnovasyon Kitap Bölümü Nobel 2013
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,SÜRGEVİL DALKILIÇ OLCA Uluslararsı İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:Stratejik İş Birimleri Kitap Bölümü Nobel 2013
Üniversite Dışı Deneyim
Tesco Kipa Ücret Yönetimi Uzmanı Ticari (Özel) 2007 2009
DYO Boya Fabrikaları Finans Uzmanı Ticari (Özel) 2004 2006

Projeler

İzmir Turizm Stratejisi

Diğer (Ulusal)

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Business Organization Research- BOR CONFERENCES / Bilim Kurulu Üyesi https://www.borconference.com/safranbolu/tr/kurullar

2018 - 2019

2.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 07-08 Aralık 2011, Düzenleme Kurulu Üyesi

2010 - 2011

Ödüller

En Başarılı Öğrenci Ödülü- DOKTORA ÖĞRENCİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR