Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Kudret Öktem Öztürk

Yabancı Diller Yüksekokulu / Hazırlık Sınıfı

Kısa Özgeçmiş

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitimine ise Ankara Üniversitesi, Dilbilim Anabilim Dalı, Yabancı Dil Öğretimi Programında devam etmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi’nde okutman olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta kudret.oktem@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7070  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI DİL BİLİMİ ANABİLİM DALI/YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI/
Tez Adı: Dil Öğretim Stratejilerine Yönelik Hem Yabancı Dil Hem de İkinci Dil Öğretimi Ortamlarında Öğretmen Bilişi (0)
Tez Danışmanı: DİLEK PEÇENEK
2010 - -

Yüksek Lisans

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YL) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YL)/
2009 - 2012

Lisans

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/
2001 - 2006

Akademik Ünvanlar

OKUTMAN

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖKTEM ÖZTÜRK KUDRET Erasmus Programı ile gelen öğrencilerin hangi Türkçe dil yetilerine gereksinimleri olabilir Bu öğrencilere ne tür bir Türkçe öğretilmelidir 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurtultayı, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2010

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR