Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Başar Can Kıvrak

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

  • Eposta basar.kivrak@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8765  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

/ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
Tez Adı: Transkripsiyon sanatına genel bir bakış ve Sergey Rahmaninov’xxun bu alandaki yapıtlarının incelenmesi (2019)
Tez Danışmanı: GÖKHAN AYBULUS
2014 - 2019

Yüksek Lisans

/ Moskova Çaykovski Devlet Konservatuari
Piyano
2010 - 2012

Lisans

/ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi/Müzik/Piyano
2004 - 2008

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR