Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Ali Temel

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

  • Eposta ali.temel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8375  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

HİDROLİK-HİDROLOJİ VE SU KAYNAKLARI (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK-HİDROLOJİ VE SU KAYNAKLARI (DR)/
2019 - -

Yüksek Lisans

HİDROLİK-HİDROLOJİ VE SU KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK-HİDROLOJİ VE SU KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Dalga etkisindeki şevli yüzlü dalgakıran etrafında oluşan yerel oyulmaların sayısal araştırılması (2019)
Tez Danışmanı: MUSTAFA DOĞAN
2017 - 2019

Yüksek Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI/
2012 - 2013

Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
2007 - 2012

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KILIÇ GÖKHAN,TEMEL ALİ,TORUN YASİN Yeraltı Radarı Yardımıyla Kentsel Su / Atıksu Sistemlerinin ve Kaçak Su Yerlerinin Belirlenmesi Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TEMEL ALİ,DOĞAN MUSTAFA Dalga Etkisindeki Şevli Yüzlü Dalgakıran Etrafında Oluşan Yerel Oyulmaların Farklı İrilikteki Taban Malzemesi Durumunda Sayısal Araştırılması Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 21(62), 587-594. ULAKBİM 0
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TEMEL ALİ,DOĞAN MUSTAFA Dalga Etkisi Altında Şevli Yüzlü Dalgakıran Topuğundaki Yerel Zemin Hareketlerinin FLOW-3D Kullanılarak Sayısal Araştırılması (Sözlü Sunum) 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 2018
Üniversite Dışı Deneyim
ARTI PROJE LTD. Kıyı Mühendisi Ticari (Özel) 2012 2016

Projeler

Düzenli ve Düzensiz Dalga etkisi altındaki şevli yüzlü (taş dolgu) dalgakıranların hem gövde hem de kafa kesitinde oluşan yerel zemin hareketlerinin deneysel ve sayısal araştırılması oluşan stabilite kayıplarının belirlenmesi

-Tübitak 1001

Petronas Breakwater in Kıyanly (Turkmenistan)

Diğer (Uluslararası)

Kalaja e Turres Marina (Porto Albania)

Özel Kuruluşlar

HABAS CCGT Plant Seawater Intake and Discharge System (Aliağa)

Özel Kuruluşlar

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR