Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Erinç Yıldırım

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

  • Eposta erinc.yildirim@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8176  

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR