Yaşar University | Curriculum Vitae

Sevcan Sönmez

Faculty of Art & Design / Dept. of Film Design

Short CV

After completing her undergraduate studies at the Faculty of Communication Sciences / Anadolu University, she completed Ph.D. Anadolu University Social Sciences Department at the University from the Cinema Television department. She started his academic career as a research assistant at the University of Yaşar and continued her academic career as lecturer at the University of Yaşar. In 2012 she was appointted to the assistant Professorship at the University of Yaşar. She had administrative tasks which are, Erasmus Coordinator and from 2016 October she is the head of Art and Design Master Programmes Department. She is currently working as a full-time academician at Faculty of Art and Design, Department of film Design at Yaşar University.

  • Email sevcan.sonmez@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8735  

Education

Integrated Phd

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Toplumsal bellek ve sinema: Türkiye sinemasında travmatik temsiller (2012)
Thesis Advisor: GÜLSEREN YÜCEL
2007 - 2012

Bachelor

BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ/BASIN YAYIN TEKNİĞİ ANABİLİM DALI/
2001 - 2006

Academic Titles

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 - 2012

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2009 - 2012

Thesis Superviser

Master Thesis
TAHA ONUR UÇAR Türkiye'de bağımsız sinema üzerine bir inceleme: Emin Alper, Pelin Esmer ve Tolga Karaçelik Yaşar Üniversitesi 2019
TAHA ONUR UÇAR TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ SİNEMA ÜZERİNE BİR İNCELEME: EMİN ALPER, PELİN ESMER VE TOLGA KARAÇELİK Yaşar Üniversitesi 2019
ASLI BÜYÜKÖZER Zenne, Laurance Anyways ve Something Must Break filmlerininKuir teori'ye göre yorumlanması Yaşar Üniversitesi 2018
NERİMAN ZEYNEP GÖK 1990'lardan günümüze Amerikan bilim kurgu filmlerindeki mekânların sosyal, kültürel ve teknolojik boyutları Yaşar Üniversitesi 2016
PhD Thesis

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
SÖNMEZ SEVCAN,Doğu Tuba Curating urban memories in connecting communities Street Art Urban Creativity Scientific Journal, 3(1), 73-85. Scopus 2017
Bilge Deniz,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,SÖNMEZ SEVCAN Değişen Sinema Anlayışları Çerçevesinde Türk Filmlerinde Evlilik ve Boşanma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (41), 290-312. EBSCO 2015
Bilge Deniz,SÖNMEZ SEVCAN Türkiye sinemasında aklın sınırlarını belirlemek: Çıplak Vatandaş ve Gişe Memuru filmlerinde delilik temsilleri İle-ti-şim Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (20), 33-51. EBSCO 2014
SÖNMEZ SEVCAN How Does Cinema Reflect Traumatic Memory A Study on Turkish Cinema and Trauma films Cineforum, 1(2), 171-203. Endekste taranmıyor 2012
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
SÖNMEZ SEVCAN A Research on Women Director’s Cinema in Turkey After 2000s 7th International Congress On Social Sciences 2019
SÖNMEZ SEVCAN Inflame: Getting Lost at the Darsk Corridors of Memory From Traditional to Digital: International Media Research Symposium 2018
SÖNMEZ SEVCAN,Doğu Tuba Curating Urban Memories in Creating communities Cities as Community Spaces conference 2016
SÖNMEZ SEVCAN A Glance to The Masculinity in Turkish Cinema Humorous Representatioms in Korkuyorum Anne 8th Conference of Turkish Design History Society “ 2013
SÖNMEZ SEVCAN Europe A Place of Dreams or A Place of Fears: Representation of Europe in Turkish Cinema Remaking Borders, First EastBordNet Conference 2011
SÖNMEZ SEVCAN Türk Sinemasında Değişmeyen Bir Tema: Rıza ve Umut Filmlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi Css 13. Ege Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Sempozyumu 2011
SÖNMEZ SEVCAN 1980 ler Türk Sinemasında Dul Kadın İmgesi IMWC 2009
7.4 Books & Book Chapters International
SÖNMEZ SEVCAN Film and Literary Modernism ( - ) Cambridge Scholars Publishing 2013
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
SÖNMEZ SEVCAN,BALCI GÜLPINAR DİLARA Seni Saraylarda Yaşatacağım...Türk Sinemasında Mahalle ve Kentin Dönüşümü (1960-1990) Sanat Tasarım Dergisi, 8(1), 186-206. Art Index (Art Research Database, EBSCO) 2018
7.7 Other Publications
Others
SÖNMEZ SEVCAN KADININ KAMERASINDAN: 2000 Sonrası Türkiye’xxde Kadın Yönetmenler. DORUK YAYINLARI 2019
SÖNMEZ SEVCAN Yeni Kadrajlar Türkiye'de Sinema De-ki 2017
SÖNMEZ SEVCAN Modernizmin Yansımaları: 1990'lı Yıllarda Türkiye Efil yayınevi 2017

8. Projects

Türkiye’xxde Kadın Yönetmenler Araştırma Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir’de Kentsel Dönüşüm Bağlamında İnşa Edilen Toplu Konutlarda Mekân, Tasarım Ve Gündelik Yaşam İlişkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere Yerleşimleri

TÜBİTAK PROJESİ

9. Administrative Duties

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Anasanat Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

11. Awards

Ulusal En İyi İkinci Belgesel Film Ödülü

Çevre Filmleri Festivali / TÜRKİYE
2014

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Sinema sosyolojisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Video Art (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Video Art Teknikleri (2018-2019)

Weekly Hour : 4

film Reading (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Yönetmenler ve sinemaları (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Videoart (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Film Kuramları (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Sinema sosyolojisi (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Video Art Teknikleri (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Video Art (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Yönetmenler ve sinemaları (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Sinema Sosyolojisi (2016-2017)

Weekly Hour : 3

DÜNYA SİNEMASI (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Çağdaş Sinema Tartışmaları (2016-2017)

Weekly Hour : 4

Yönetmenler ve Sinemaları (2016-2017)

Weekly Hour : 4

Film Kuramları (2016-2017)

Weekly Hour : 3

VİDEOART 2 (2016-2017)

Weekly Hour : 1

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR