Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Sevcan Sönmez

Sanat Tasarım Fakültesi / Film Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sinema Televizyon anabilim Dalında Bölümü’nde bütünleşik Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi daha sonra aynı Üniversite’de Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Yaşar Üniversitesinde 2009dan bu yana Film Tasarımında Erasmus Koordinatörlüğü yapmaktadır, 2016 Ekim ayında Sanat Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Programları Ana Sanat Dalı Başkanı olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi / Film Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta sevcan.sonmez@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8735  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Toplumsal bellek ve sinema: Türkiye sinemasında travmatik temsiller (2012)
Tez Danışmanı: GÜLSEREN YÜCEL
2007 - 2012

Lisans

BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ/BASIN YAYIN TEKNİĞİ ANABİLİM DALI/
2001 - 2006

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 - 2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
2009 - 2012

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ASLI BÜYÜKÖZER Zenne, Laurance Anyways ve Something Must Break filmlerininKuir teori'ye göre yorumlanması Yaşar Üniversitesi 2018
ASLI BÜYÜKÖZER ZENNE, LAURANCE ANYWAYS VE SOMETHING MUST BREAK FİLMLERİNİN KUİR TEORİ'YE GÖRE YORUMLANMASI Yaşar Üniversitesi 2018
NERİMAN ZEYNEP GÖK 1990'lardan günümüze Amerikan bilim kurgu filmlerindeki mekânların sosyal, kültürel ve teknolojik boyutları Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÖNMEZ SEVCAN,Doğu Tuba Curating urban memories in connecting communities Street Art Urban Creativity Scientific Journal, 3(1), 73-85. Endekste taranmıyor 2017
Bilge Deniz,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,SÖNMEZ SEVCAN Değişen Sinema Anlayışları Çerçevesinde Türk Filmlerinde Evlilik ve Boşanma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (41), 290-312. EBSCO 2015
Bilge Deniz,SÖNMEZ SEVCAN Türkiye sinemasında aklın sınırlarını belirlemek: Çıplak Vatandaş ve Gişe Memuru filmlerinde delilik temsilleri İle-ti-şim Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (20), 33-51. EBSCO 2014
SÖNMEZ SEVCAN How Does Cinema Reflect Traumatic Memory A Study on Turkish Cinema and Trauma films Cineforum, 1(2), 171-203. Endekste taranmıyor 2012
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÖNMEZ SEVCAN Inflame: Getting Lost at the Darsk Corridors of Memory From Traditional to Digital: International Media Research Symposium 2018
SÖNMEZ SEVCAN,Doğu Tuba Curating Urban Memories in Creating communities Cities as Community Spaces conference 2016
SÖNMEZ SEVCAN The New Image and Social Movements Fifth International Conference on the Image 2014
SÖNMEZ SEVCAN A Glance to The Masculinity in Turkish Cinema Humorous Representatioms in Korkuyorum Anne 8th Conference of Turkish Design History Society “ 2013
SÖNMEZ SEVCAN Europe A Place of Dreams or A Place of Fears: Representation of Europe in Turkish Cinema Remaking Borders, First EastBordNet Conference 2011
SÖNMEZ SEVCAN Türk Sinemasında Değişmeyen Bir Tema: Rıza ve Umut Filmlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi Css 13. Ege Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Sempozyumu 2011
SÖNMEZ SEVCAN 1980 ler Türk Sinemasında Dul Kadın İmgesi IMWC 2009
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SÖNMEZ SEVCAN Film and Literary Modernism ( - ) Cambridge Scholars Publishing 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÖNMEZ SEVCAN,BALCI GÜLPINAR DİLARA Seni Saraylarda Yaşatacağım...Türk Sinemasında Mahalle ve Kentin Dönüşümü (1960-1990) Sanat Tasarım Dergisi, 8(1), 186-206. Art Index (Art Research Database, EBSCO) 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SÖNMEZ SEVCAN Yeni Kadrajlar Türkiye'de Sinema De-ki 2017
SÖNMEZ SEVCAN Modernizmin Yansımaları: 1990'lı Yıllarda Türkiye Efil yayınevi 2017

8. Projeler

İzmir’de Kentsel Dönüşüm Bağlamında İnşa Edilen Toplu Konutlarda Mekân, Tasarım Ve Gündelik Yaşam İlişkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere Yerleşimleri

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Anasanat Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

11. Ödüller

Ulusal En İyi İkinci Belgesel Film Ödülü

Çevre Filmleri Festivali / TÜRKİYE
2014

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Sinema Sosyolojisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

DÜNYA SİNEMASI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Çağdaş Sinema Tartışmaları (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Yönetmenler ve Sinemaları (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Film Kuramları (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

VİDEOART 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Yönetmenlik MEzuniyet Projesi (2015-2016)

Haftalık Saati : 10

Film Kuramları (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Sinema Sosyolojisi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Yönetmenler ve Sinemaları (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Video art I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Video art II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

TÜRK SİNEMASI (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Çağdaş Sinema Tartışmaları (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR