Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Burcu Dönmez

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini 1996 yılında tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda 1997 tarihinde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, aynı Üniversitede 2006 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmış, 2009 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 2014 tarihinde Doçentlik unvanına layık görülmüş 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Sırasıyla Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı idari görevlerini üstlenmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim üyesi ve Hukuk Fakültesi Dekanı olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 7070  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu (2005)
Tez Danışmanı: DURMUŞ TEZCAN
2001 - 2005

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Memurlar hakkında yapılan ceza muhakemesinde özel soruşturma kuralları (2001)
Tez Danışmanı: BAHRİ ÖZTÜRK
1997 - 2001

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1991 - 1996

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2021 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2015 - 2021

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2009 - 2015

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU /
2006 - 2009

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU /
1997 - 2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BİLAL EMRE CAN Israrlı Takip Suçu Yaşar Üniversitesi 2023
SEDEF İLİKLİ Ceza muhakemesi hukukunda arama ve elkoyma Yaşar Üniversitesi 2020
CEREN ÖZKAN Ceza Muhakemesi Hukukunda beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması Yaşar Üniversitesi 2018
CENK AKDUMAN Ceza Muhakemesi Hukukunda vekil ve müdafi Yaşar Üniversitesi 2017
ERAY EGEMEN ÖZKAN Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun ceza muhakemesine etkileri Yaşar Üniversitesi 2016
İNAN YILMAZ 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda adli kontrol Yaşar Üniversitesi 2015
GÜVEN SÜSLÜ Türk Hukukunda ceza infaz kurumları ve bu kurumlarda bulunan tutuklu ve hükümlülerin hak ve yükümlülükleri Yaşar Üniversitesi 2015
MUSTAFA BALIK İddianamenin kabulü ve iadesi Yaşar Üniversitesi 2014
SERKAN ERGÜZEL Ceza Muhakemesi hukukunda olay yeri inceleme Yaşar Üniversitesi 2014
MERT ÖYKÜ ÖZDEMİR TÜRK HUKUKUNDA AİLENİN KORUNMASI 2010
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DÖNMEZ BURCU Aydın Çetinkaya/Turkey App. no.2082/05, 02.02.2016 Uluslararası İnsan Hakları Akademisi 20. Yaz Çalıştayı 2017
DÖNMEZ BURCU SEVK TUTUKLAMASI 7.Geleneksel Ceza Hukuku Günleri “6.Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanununda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri” 2011
DÖNMEZ BURCU Sevk Tutuklaması 7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri 2011
DÖNMEZ BURCU Çapraz Sorgu Ceza Muhakemesinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu 2010
DÖNMEZ BURCU When Does Life Begin An Examination Over Vo v France Decision of ECHR Yaz Akademisi Çeşme 2009
DÖNMEZ BURCU Soruşturmanın Gizliliği İlkesi 4.Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi Özel Hayatın Korunması Uygulamada Yaşanan Sorunlar Çözüm Yolları 2009
DÖNMEZ BURCU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ÇAPRAZ SORGU HUKUK DEVLETİNDE SUÇ YARATILMASININ VE SUÇUN AYDINLATILMASININ SINIRLARI SEMPOZYUMU 2008
DÖNMEZ BURCU ECHR s Poınts Of Vıew To Examıne Wıtnesses Yaz Akademisi Çeşme 2007
DÖNMEZ BURCU Kadının Korunması ve Genetik Moleküler İnceleme Kadınların Şiddete Karşı Korunması Kadınların Şiddete Karşı Korunması Sempozyumu 2004
DÖNMEZ BURCU Exceptional Prosecution Rules Under The Lighthening of European Court Of Human Rights Yaz Akademisi 2003
DÖNMEZ BURCU Criminal Responsibility Of The Officers In Turkish Law Detsch-Türkischer Strafrechtsvergleich 2003
DÖNMEZ BURCU Türkiye de Memurlar Hakkında Uygulanan Özel Soruşturma Kuralları Summer School der Universitaten Dokuz Eylül, İzmir- Turkei und Trier- Deutschland 2002
DÖNMEZ BURCU Exceptional Prosecution Rules In Criminal Procedure Law Deutsch-Türkischer Strafrechtsvergleich-Dritte Phase: Der türkische Entwurf eines Strafverfahrensgesetzes im Lichte europaischer Regelungen und der Herausforderungen der organisierten Kriminalitat 1999
DÖNMEZ BURCU Historical Development Period of Criminal Courts Rechtsvergleichendes Projeckt zur aktuellen Situation des Strafprozessrechts in der Türkei und Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Verfassungrechts 1997
DÖNMEZ BURCU “Law number 6284 on the Protection of Family and the Prevention of Violence against Women and the Crime of Torment”, Law on the Bosphorus IX International Criminal Justice and Human Rights Law Summer School 2021,The Istanbul Convention 28 July-8 August 2021, Istanbul University 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE,DÖNMEZ BURCU Judicial Fines and Imprisonment Penalty in Roman Law Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21(), 121-138. TR DİZİN 2019
DÖNMEZ BURCU Article 6 European Convention on Human Rights (Right to Fair Trial) in the Light of the Case Aydın Çetinkaya v. Turkey ECtHR 02.02.2016, application no. 2082/05” Fasikül, 9(94), 11-15. TR DİZİN 2017
DÖNMEZ BURCU Ceza Muhakemesi Uygulamasında Görev Suçu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2727-2748. TR DİZİN 2017
DÖNMEZ BURCU AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Gizli Tanıklara Soru Sorma Hakkının Kullanılması Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (127), 121-156. TR DİZİN 2016
DÖNMEZ BURCU Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Uygulanmasında Yaşanan Güncel Sorunlar Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Prof. Dr. Fevzi Demir Armağanı, (), 741-774. TR DİZİN 2016
DÖNMEZ BURCU Kadına Karşı İşlenen Eziyet Suçu İzmir Barosu Dergisi, 80(2), 335-348. TR DİZİN 2015
DÖNMEZ BURCU İngiliz Ceza Hukuku nun Tarihi Gelişim Süreci ve Kaynakları Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 285-319. TR DİZİN 2013
DÖNMEZ BURCU CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN BİR NEDEN OLARAK HAKSIZ TAHRİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUKU FAKÜLTESİ MECMUASI, PROF. DR. FÜSÜN SOKULLU AKINCI'YA ARMAĞAN, 71(1), 267-294. ULAKBİM 2013
DÖNMEZ BURCU HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, PROF. DR. AYDIN ZEVKLİLERE ARMAĞAN, 8(), 903-926. TR DİZİN 2013
DÖNMEZ BURCU Yaşama Hakkı Ne Zaman Başlar BİLİMSEL TEMYİZ, (2), 178-181. TR DİZİN 2012
DÖNMEZ BURCU AYRIMCILIK SUÇU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 25(102), 9-58. ULAKBİM 2012
DÖNMEZ BURCU CROSS EXAMINATION IN TURKISH CRIMINAL PROCEDURE LAW ANKARA LAW REVIEW, 8(1), 53-70. ULAKBİM 2011
DÖNMEZ BURCU Türk Ceza Kanununda Kamu Görevlisi Kavramı Concept of Public Servant in Turkish Penal Code TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, (94), 95-130. TR DİZİN 2011
DÖNMEZ BURCU TCK da Çocuk Düşürtme Suçu Mukayeseli Hukuk ve AİHM nin Bakış Açısıyla Ceninin Yaşama Hakkının Sınırlandırılması DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(2), 99-141. ULAKBİM 2007
DÖNMEZ BURCU YENİ CMK DA BİLİRKİŞİ KAVRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, PROF.DR. ÜNAL NARMANLIOĞLU'NA ARMAĞAN, 9(), 1145-1177. ULAKBİM 2007
DÖNMEZ BURCU NİTELİKLİ HUKUKÇUNUN ANAHTARI ÇAPRAZ SORGU HUKUKİ PERSPEKTİFLER DERGİSİ, 4(3), 114-120. TR DİZİN 2005
DÖNMEZ BURCU ANAYASA MAHKEMESİNİN ZİNA SUÇUNA İLİŞKİN KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, PROF. DR. ŞÜKRÜ POSTACIOĞLU’xxNA ARMAĞAN, 81(), 495-504. ULAKBİM 1997
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DÖNMEZ BURCU Mukayeseli Hukukta Seri Muhakeme Usulü (Davetli Konuşmacı) Ceza Muhakemesi Hukukunda 7188 Sayılı Kanunun (Yargı Reform Paketi) Getirdikleri 2019
DÖNMEZ BURCU Hakim veya Mahkeme Başkanını Aracı Kılmadan doğrudan soru sorma kavramı anlattırıcı soru sorma teknikleri Kronolojik anlattırıcı sorular olay akışına göre anlattırıcı sorular yönlendirici telkin edici soru sorma teknikleri çapraz sorgu a () Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Meslek içi Eğitim Semineri Özel Programı Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu 2015
DÖNMEZ BURCU AİHM kararları Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısıyla Gizli Tanıkların Dinlenmesi ve Delil Değeri () Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Seminerleri 2015
DÖNMEZ BURCU İletişimin Denetlenmesi () İzmir Barosu CMK Güncel Uygulamalar Sempozyumu 2015
DÖNMEZ BURCU Kadına Karşı İşlenen Eziyet Suçu (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu Hizmet İçi Eğitim 2014
DÖNMEZ BURCU Mukayeseli Hukuk ve AİHM kararları ışığında tanığa soru sorma hakkı () İstanbul Barosu Adil Yargılanma Hakkı Sempozyumu 2014
DÖNMEZ BURCU Yargı İş Yükünün Azaltılması ve Yargının Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TCK Taslağı madde 7 11 Değerlendirme Raporu () Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yılsonu Değerlendirme Toplantısı 2013
DÖNMEZ BURCU Gizli Tanıklara Soru Sorma Hakkı () Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu & Türkiye Adalet Akademisi Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu Semineri 2013
DÖNMEZ BURCU Ayırımcılık Suçunun Ceza Normu Olarak Düzenlenmesinin Uygulamaya Kazandırdıkları () 8. Yılında Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu 2013
DÖNMEZ BURCU TCK m 278 280 Suçu Bildirmeme Suçu () DRB “Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Paneli 2013
DÖNMEZ BURCU 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun un Değerlendirilmesi () İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kadına Karşı Şiddetinn Önlenmesinde Ne Kadar Bilinçliyiz?” konulu panel 2012
DÖNMEZ BURCU Ceza Muhakemesi Kuralları Çerçevesinde Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Mağdurun Hakları () Çocukların Cinsel İstismarı Konferansı 2012
DÖNMEZ BURCU Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişi ve Tanığın Önemi Çapraz Sorgu Gizli Tanıklık () TBB Meslek İçi Eğitim Programı 2011
DÖNMEZ BURCU AİHS nin Türk Hukukundaki Yeri () İzmir İli İnsan Hakları Kurulu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Etkinlikleri, 2010
DÖNMEZ BURCU TCK nda ve Hayvanları Koruma Kanununda Hayvanlara Karşı İşlenen Suçl () 1. Hayvan Hakları Sempozyumu 2010
DÖNMEZ BURCU Ceza Muhakemesi Hukukunda Kişi Dokunulmazlığı İlkesi () 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Etkinliği 2009
DÖNMEZ BURCU Doğrudan Soru Çapraz Sorgu () CMK Çalıştayı 2009
DÖNMEZ BURCU Demokratik Devlet ve İnsan Hakları () 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 2008
DÖNMEZ BURCU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ÇAPRAZ SORGU () CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 3.YILI SEMPOZYUM 2008
DÖNMEZ BURCU Suçun Bireysel ve Yığın Görünüş Nedenleri () Avukatlara Yönelik Adli Bilimler Eğitimi 2008
DÖNMEZ BURCU Hukuk Devleti İlkesi ve İnsan Hakları () 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Etkinlikleri 2007
DÖNMEZ BURCU Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Doğrudan Soru Yöneltme Hakkı () Ceza ve Ceza Muhakemesi Sempozyumu 2007
DÖNMEZ BURCU CMK daki Yenilikler ve Doğrudan Soru Yöneltme () İzmir Barosu Etkinlikleri 2007
DÖNMEZ BURCU Ceza Muhakemesi Kanunundaki Yenilikler () İzmir Barosu 2007
DÖNMEZ BURCU Koşullu Salıverme Hükümlerinin Cezaların İçtimaı Halinde Uygulamada Doğurması Beklenen Sakıncalar () Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar Sempozyumu, 2007
DÖNMEZ BURCU Adalet Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Mesleki Yeterlilik ve İstidam Sorunları () 1. Türkiye Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2007
DÖNMEZ BURCU Çapraz Sorgu () Yeni Ceza Muhakemesi Sempozyumu 2006
DÖNMEZ BURCU Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Doğrudan Soru Yöneltme () Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Sempozyumu 2005
DÖNMEZ BURCU Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Çapraz Sorgu () Hukuki Perspektifler Dergisi Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Sempozyumu 2005
DÖNMEZ BURCU Doğrudan Soru- Çapraz Sorgu, Gizli Tanıklara Soru Sorma Hakkının Kullanılması (Davetli Konuşmacı) Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Semineri Özel Programı Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu 2016
DÖNMEZ BURCU Mukayeseli Hukuk ce Türk Hukuku Bakış Açısıyla Ceza Muhakemesinde Çapraz Sorgu (Davetli Konuşmacı) Adalet Akademisi Ceza Muhakemesinde Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu Sempozyumu 2017
DÖNMEZ BURCU Duruşma - Doğrudan Soru Yöneltme (Davetli Konuşmacı) Ceza Muhakemesi Kanununun 3.Yılı 2008
DÖNMEZ BURCU 7242 Sayılı Kanunun Dolaylı Af Yönünden Değerlendirilmesi (Davetli Konuşmacı) 17.Türk Ceza Hukuku Günleri 2022
DÖNMEZ BURCU Kriminolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddetin Değerlendirilmesi () “Kadına Şiddete Sen De Dur Etkinliği” Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu Etkinliği 2014
DÖNMEZ BURCU ÇAPRAZ SORGU (Davetli Konuşmacı) Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Sorunlar 2019
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
DÖNMEZ BURCU Çocuk Yargılaması Ceza Muhakemesi Hukukunda Çocuklara Özel Soruşturma ve Kovuşturma Kuralları Seçkin 2020
DÖNMEZ BURCU Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu Seçkin 2019
DÖNMEZ BURCU Ceza Hukukunda Alternatif Kusur Şekilleri İleri 2012
DÖNMEZ BURCU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ÇAPRAZ SORGU SEÇKİN 2007

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 - 2022

MYO/Yüksekokul Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2022

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Kalite Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2012

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir İnsan Hakları İl Kurulu

2009 - 2012

İzmir İnsan Hakları İl Kurulu

2004 - 2009

Behçet Uz Çocuk Hastanesi Etik Kurulu

2008 - 2009

CEHAMER

2005 -

Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

EĞİTİMDE BAŞARI ÖDÜLÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Çocuk Yargılaması (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku I (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku II (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Ceza Hukuku Genel Hükümler I (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Ceza Hukuku Genel Hükümler II (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Ceza Muhakemesi Hukukunda Özel Soruşturma ve Kovuşturma Kuralları (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku I (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku II (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Çocuk Yargılaması (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Çocuk Yargılaması (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Ceza Usul Hukuku II (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Ceza Muhakemesi Hukuku II (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR