Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Gülnur Ballice

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Mimarlık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1991-2005 yılları arasında mimarlık ofislerinde de çalışmalarını sürdürmüştür. Yaşar Üniversitesi’nde 2005 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı görevine, 2006 yılında Yardımcı Docent kadrosuna atanarak devam etmiştir. Aynı bölümde 2006-2013 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 2016 yılında yine aynı üniversitede Doçentliğe atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında kentsel dönüşüm/yenileme, kent kimliği, yaratıcı konut projeleri, modern mimarlık/iç mimarlık tarihi ve kuramı, tasarım stüdyosunda öğretim metotları, sağlık iç mekânları, konut ve kültür yer almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8124  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİNA BİLGİSİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİNA BİLGİSİ (DR)/
Tez Adı: İzmir’xxde 20.YY konut mimarisindeki değişim ve dönüşümlerin genelde ve İzmir Kordon alanı örneğinde değerlendirilmesi (2006)
Tez Danışmanı: ORCAN GÜNDÜZ
1999 - 2006

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Urban Rehabilitation and Revitalization Case: Tilkilik District/İzmir (1995)
Tez Danışmanı: ALİ CENGİZKAN
1992 - 1995

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1986 - 1991

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2023 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2015 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2006 - 2015

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2005 - 2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GİZEM GÜLER Facade as urban, architectural and interior element: interpretation of tangible and intangible values in İzmir Karşıyaka apartment blocks, between the period of 1950-1980 Yaşar Üniversitesi 2021
MUHAMMAD NISAR ALI MIRZA Analysis of post-disaster emergency housing projects in terms of interior space quality parameters Yaşar Üniversitesi 2020
BESTE GÖNÜLTAŞ TEKİN Analysis of modern interiors: Karşıyaka (İzmir) apartment blocks, 1950-1980 Yaşar Üniversitesi 2019
SİMAY SEVİMBİGE Cultural sustainability of interiors of Sigacik (Seferihisar) inner castle houses Yaşar Üniversitesi 2018
HANDE TEPE Mekan-kullanıcı ilişkileri bağlamında Alsancak-İzmir sıra evlerinin incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2018
SALOME KOLO The modern housing interior: A study of cases in Europe and United States of America Yaşar Üniversitesi 2017
GHAZAL HEIDARI Evaluation of clinic waiting areas in terms of interior design: Case of Tire and Cesme state hospitals Yaşar Üniversitesi 2017
EMRE CAN ESENALP Documentation and interpretation of modern housing stock in Karşıyaka - İzmir 1948-1965 Yaşar Üniversitesi 2016
EBRU BENGİSU Place attachment and gated communities: the case of Soyak Mavi̇şehi̇r, İzmi̇r Yaşar Üniversitesi 2014
PELİN MESTA Physical and pshycological needs of office ınteriors: case study Taris and Pınar (İzmır) Yaşar Üniversitesi 2014
DAMLA ŞİRAY Liveable roofs as a semiotic phenomenon in architecture Yaşar Üniversitesi 2013
BURÇİN HANCI Performance evaluation of residential kitchens: Sustainable and user friendly designs Yaşar Üniversitesi 2012
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ALTAY BURÇAK,BALLİCE GÜLNUR,BENGİSU EBRU,Alkan Korkmaz Sevinç,PAYKOÇ EDA Embracing Student Experience in Inclusive Design Education through Learner-Centred Instruction International Journal of Inclusive Education, 20(11), 1123-1141. (SSCI) 2016
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA Re-Architecture of Existing Building Stock with Sustainable Approach the Analysis of the City of İzmir Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(4), 1610-1618. (SCI-Expanded) 2014
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ASADOLLAHI ASL ZARKHAH SAHAR, TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR The Importance of 'Meaning' as a Component of Place Identity in Public/Urban Interiors: Kızlarağası Inn, İzmir Kent Akademisi, 15(4), 2025-2048. TR DİZİN 2022
GÜLER NAKIP GİZEM, BALLİCE GÜLNUR, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, AKÇAM İREM DENİZ Documenting and Conserving Modern Architectural Heritage: Çağlayan Apartment Building İzmir-Karşıyaka Journal of Architecture, Civil Engineering, Environment, 15(3), 23-41. Emerging Sources Citation Index 2022
BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, AKÇAM İREM DENİZ Turkey’s modern housing heritage: Apartment buildings and interiors in Izmir, Karşıyaka (1965-1980) İTÜ A/Z Journal, (), 0-0. The Avery Index to Architectural Periodicals 2022
ASADOLLAHI ASL ZARKHAH SAHAR, TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR The Evaluation of Interiority in the Identity of Public Spaces (Indexed in Emerging Sources Citation-Web of Science) İconarp, 8(2), 567-590. TR DİZİN 2020
ÇETİN ÇİĞDEM,BALLİCE GÜLNUR,TUNA ULTAV ZEYNEP Satisfaction Of Healthcare Staff With The Quality Of Working And Resting Areas: Heathcare Interiors In The City Of İzmir, Turkey Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 7(3), 365-385. Asos Endeks, Index Copernicus International, Google Scholar 2019
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters on the Design Quality of Nurse Stations Athens Journal of Architecture, 4(2), 149-170. DOAJ, EBSCO, CITEFACTOR,IMPACT FACTOR, JURN,RESEARCH BIBLE 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ EDA Local Interpretations of Modern Housing in Post-Republican Period in İzmir-Turkey 16th International Docomomo Conference Tokyo Japan 2020+1, Inheritable Resilience: Sharing Values of Global Modernities 2021
DEDE ELİF, BALLİCE GÜLNUR Sinemada Mekân Kurgusu: Sabrina (1954) ve Şoförün Kızı (1965) Filmleri Üzerinden Bir Analiz 6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Online) (UBCAK) 2021
BALLİCE GÜLNUR, Sevimbige Simay YEREL MİMARİDE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN KORUNMASI: SIĞACIK KALEİÇİ KONUTLARI 6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Online) (UBCAK) 2021
BALLİCE GÜLNUR,GÜLER GİZEM,PAYKOÇ EDA The Future of Urban Living: Innovations in Co-living Spaces, İzmir-Turkey Cities’ Identity Through Architecture and Arts (CITAA) – 4th Edition 2020
PAYKOÇ EDA,BALLİCE GÜLNUR,GÜLER GİZEM Evaluation of Playgrounds in terms of Universal Design: İzmir, Karşıyaka Coast after İzmir Deniz Project PUDCAD Universal Design Education Practice Conference 2020
BALLİCE GÜLNUR,TERİM ÇAVKA BELGİN İç Mekân Tasarım Stüdyosunda Öğren(t)me Biçimi Olarak Çok Katmanlı Bütünleşik Eğitimin İncelenmesi II. Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu 2019
Asadollahi Asl Zarkhah Sahar,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR Evaluating Public Activities and Behaviors as a Component of Place Identity in Public Interiors: The Case of Kızlarağası Inn, İzmir FUPS2018 First International Conference on Future of Urban Public Spaces 2018
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters On The Design Quality Of Nurse Stations 7th Annual International Conference on Architecture 2017
Özköse Bıyık Çağrı,BALLİCE GÜLNUR,BENGİSU EBRU Üniversite İkinci Sınıf İç Mekân Tasarım Stüdyosu Dersindeki Öğretim Yöntemlerinin Öğretim Tasarımı Yoluyla İyileştirilmesi IV. International Eurasian Educational Research Congress 2017
AYDENİZ NAĞME EBRU,Taddonio Sergio,BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Vernacular Maritime Tower Houses of Kozbeyli Village in Phocaea (Western Turkey) International Seminar on Vernacular Settlements 2016 “Conversations with the Sea: People, Places and Ideas of Maritime Vernacular Settlements 2016
BALLİCE GÜLNUR,ASADOLLAHI SAHAR Eco-city Model for Sustainable Development SBE16 İstanbul City that connects two continents, Smart Metropoles Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings Cities 2016
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Patterns of Reproduction Social and Political Backgrounds of Turkish Furniture Re Production History 4T Konferansı- Ethics of [Re-]Production 2016
AYDENİZ NAĞME EBRU,BALLİCE GÜLNUR Emancipatory Power of Turmoil Pondering on İzmir after the Great Fire in 1922 4T Konferansı-Design in Times of Turmoil, Displacement, Replacement, Emplacement 2015
BALLİCE GÜLNUR,AYDENİZ NAĞME EBRU Contribution of German Architects to Turkish Architectural Culture in the Early Republican Period An Evaluation through Clemens Holzmeister 1st International Symposium Education in Interior Architecture In German-Turkish Science, Research and Innovation Year 2014
BALLİCE GÜLNUR,ÜSTÜNES YARKIN,PAYKOÇ EDA İzmir Liman Arkası Bölgesinin Dönüşümü Üzerine Yeniden Düşünmek DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi 2014
PAYKOÇ EDA,BALLİCE GÜLNUR Eco cultural System Planning of the Existing Building Stock The Analysis of the City of İzmir IV International Conference “Ecology of Urban Areas 2014 2014
BALLİCE GÜLNUR,BENGİSU EBRU,Alkan Sevinç Kentsel Dönüşümden Anla ma dıklarımız Türkiye ve Hollanda Örnekleri Üzerinden Bir Tartışma Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kentsel Dönüşüm: Ekonomik, Sosyal ve Fiziksel Yönü 2014
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA İzmir Tarihi Kent Merkezi Kemeraltı nın Yeniden Canlandırılması 26th Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi 2014
BALLİCE GÜLNUR,BENGİSU EBRU Place Affiliation in Suburban Gated Communities Examples from İzmir Turkey 39th IAHS (The International Association for Housing Science)World Congress on Changing Needs, Adaptive Buildings, Smart Cities 2013
BALLİCE GÜLNUR,BENGİSU EBRU Creating Climatic Sensitiveness in Architectural Design Case Study of Alaçatı 8. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Farkındalık” Awareness 2013
BALLİCE GÜLNUR,HANCI GEÇİT BURÇİN Sustainable Kitchen Design XXXVIII. IAHS World Congress on Housing, Visions for the Future of Housing: Mega Cities 2012
BALLİCE GÜLNUR Management of the Coast Line The Eco Architecture of Touristic Premises 7.ICBME International Conference on Business, Management and Economics 2011
BALLİCE GÜLNUR 20 yy Boyunca İzmir de Üretilen Konut Yapılarındaki Dönüşümlerin Kordon Alanı Üzerinden Okunması 22. Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi 2010
BALLİCE GÜLNUR Transmitting Combating History and Culture The Case of Waterfront Area of Izmir Transmitting Architecture, XXIII UIA World Congress of Architecture 2008
Gülnur Ballice, Orcan Gündüz From a Cosmopolitan Bazaar to a Neo Cosmopolitan City Search for Urban Identity of İzmir in the 20th Century XXII World Congress of Architecture UIA 2005 İstanbul Cities: Grand Bazaar of Architectures 2005
Gülnur Ballice, Orcan Gündüz Architectural Identity of İzmir Changes and Developments in the Housing Schemes within the 20th Century Catalonia & the Mediterranean 2004
BALLİCE GÜLNUR,GÖNÜLTAŞ TEKİN BESTE,GÜLER GİZEM,AKÇAM İREM DENİZ,DEDE ELİF Development of the Conservation Value System in the World and Turkey: An Evaluation of the Architectural Heritage of Modern Housing (1950-1980, İzmir) International Design and Engineering Symposium 2019
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,BALLİCE GÜLNUR Üniversite İkinci Sınıf İç Mekân Tasarım Stüdyosu Dersindeki Öğretim Yöntemlerinin Öğretim Tasarımı Yoluyla İyileştirilmesi EJER Kongresi 2017
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA Cities’ Identity Through Architecture and Arts. Advances in Science, Technology & Innovation Kitap Bölümü:The Importance of Urban Regeneration in Cities’ Identity: Industrial Heritage Potentials of İzmir Sayfa (187-200) Kitap Bölümü Springer 2022
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA,GÜLER GİZEM New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism Kitap Bölümü:Documenting Modern Interiors using Digital Technologies: Mid-Century Apartment Buildings in İzmir Sayfa (11-22) Kitap Bölümü Cinius Yayınları 2020
BALLİCE GÜLNUR,Gönültaş Tekin Beste,GÜLER GİZEM,AKÇAM İREM DENİZ,DEDE ELİF Design and Engineering Sustainability, Innovation and Product Kitap Bölümü:An Evaluation of the Modern Housing Heritage in İzmir, 1950-1980 Sayfa (13-31) Kitap Bölümü Frontpage Publications 2019
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA,GÜLER GİZEM,DİKMEN IŞINSU,DEDE ELİF From Göbeklitepe to Industry 4.0: Smart Buildings, Smart Cities Kitap Bölümü:Socio-Cultural Sustainability: The Case of İzmir Industrial Heritage in the context of Interior Architecture (Education) Sayfa (81-104) Kitap Bölümü Gece Akademy 2019
BALLİCE GÜLNUR,AYDENİZ NAĞME EBRU Education in Interior Architecture in the Year of German-Turkish Research, Education and Innovation Kitap Bölümü:6339-45-9.C2.3. G.Ballice, E.Aydeniz, (2016). “Contribution of German Architects to Turkish Architectural Culture in the Early Republican Period: An Evaluation through Clemens Holzmeister Sayfa (104-115) Kitap Bölümü Cambridge Scholars Publishing 2016
BALLİCE GÜLNUR Natural Heritage from East to West Case studies from 6 EU countries Kitap Bölümü:Halfeti-Rumkale Sayfa (321-331) Kitap Bölümü Springer 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA İzmir Apartmanları: Cumhuriyet’ten 2000’li Yıllara Dönüşümün İzleri Ege Mimarlık, 4(116), 10-23. Design and Applied Art Index (DAAI) 2022
ÇETİN ÇİĞDEM, BALLİCE GÜLNUR, TUNA ULTAV ZEYNEP Hemşire Çalışma Alanlarının Mekânsal Memnuniyet Açısından Değerlendirilmesi Tasarım Kuram, 17(34), 50-66. Design and Applied Art Index (DAAI) 2021
BALLİCE GÜLNUR Kordonboyu’nda Apartman Mimarlığına Dair Tarihsel Bir Yolculuk: İnşa Süreçleri ve Mimarlar Ege Mimarlık, 4(112), 30-33. Design and Applied Art Index (DAAI) 2021
BALLİCE GÜLNUR Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Yüksek Lisans Programının ‘Tasarım ve Kültür’ Alanında Gerçekleştirilen Stüdyo Projeleri İç Mimar, (Haz.-Tem-Ağus.2016), 79-84. Endekste taranmıyor 2016
BALLİCE GÜLNUR Konak Atatürk Meydanı nın Mekansal Dönüşümü Ege Mimarlık, 4(79), 22-27. DAAI-Design and Applied Arts Index 2011
BALLİCE GÜLNUR Cumhuriyet Sonrası İzmir de az katlı konut yapıları 1923 1965 Ege Mimarlık, (71), 24-0. DAAI-Design and Applied Arts Index 2009
BALLİCE GÜLNUR Consideration of Urban Identity in the City of İzmir with Particular Reference to Housing Units Ege Mimarlık, (Special Issue for XXII nd World Congress of the UIA), 26-0. Endekste taranmıyor 2005
BALLİCE GÜLNUR Kuramsal Olarak Etno Dinsel Çatışma Sosyoloji Dergisi, (12-13), 173-0. Endekste taranmıyor 2004
BALLİCE GÜLNUR İzmir Kent Kimliği Oluşum Sürecinin Konut Yapıları Üzerinden İncelenmesi Ege Mimarlık, (4-52), 42-0. Endekste taranmıyor 2004
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Şentürk Bengi, BALLİCE GÜLNUR, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, GÜLER NAKIP GİZEM Modern İç Mekanın Konut Yapılarındaki Yansımaları: Ferah Apartmanı, Karşıyaka, İzmir (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II 2022
KURT YAREN, BALLİCE GÜLNUR, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, GÜLER NAKIP GİZEM Kamusal İç Mekanda Modernizmin İzleri: Havuzlubey Çarşısı, Kemeraltı, İzmir (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II 2022
GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, BALLİCE GÜLNUR TÜRKİYE’DE MODERN İÇ MEKÂNI KONUT BANYOLARI ÜZERİNDEN OKUMAK: KARŞIYAKA APARTMANLARI (1965-1975) (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II 2022
TUNA ULTAV ZEYNEP, BALLİCE GÜLNUR, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, GÜLER NAKIP GİZEM İzmir Urla TCDD Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021 2021
BALLİCE GÜLNUR, TUNA ULTAV ZEYNEP, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, SEVİNÇ KARCI ZEYNEP İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ, ÖĞRETMEN VE MEMURLARI YAPI KOOPERATİFİ (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021 2021
BALLİCE GÜLNUR,GÜLER GİZEM,DİKMEN IŞINSU,ON RENİN Erdoğan Apartmanı (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI 2020
Dikmen Işınsu,BALLİCE GÜLNUR Erken Cumhuriyet Döneminde Mekansal Kalite: Ortaklar Köy Enstitüsü Üzerinden Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) İÇLİS İç Mimarlık Lisnasüstü Çalışmalar Sempozyumu III 2020
Tekin Beste,BALLİCE GÜLNUR Analysis of Modern Interiors: Karşıyaka (İzmir) Apartment Blocks, 1950-1980 (Sözlü Sunum) İÇLİS İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III 2020
Mirza Nisar Ali,BALLİCE GÜLNUR Analysis of Post-Disaster Emergency Housing Projects in terms of Interior Space Quality Parameters (Sözlü Sunum) İÇLİS İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III 2020
Al Sahli Layal,BALLİCE GÜLNUR Analyzing the Effects of Emotional and Persuasive Designs on Customer Experience (Sözlü Sunum) İÇLİS İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III 2020
BALLİCE GÜLNUR,GÜLEROĞLU SELİN,GÜLER GİZEM Sosyal Haklardan Yoksun Bireyler için Tasarlanan İç Mekânlarda Yer Duygusu Kavramı (Sözlü Sunum) Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği 2019
Tekin Beste,BALLİCE GÜLNUR Uşak Belediyesi Çarşı, İşhanı ve Otel (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2019
Tekin Beste,BALLİCE GÜLNUR Uşak Ragıp Soysal Çocuk Kütüphanesi (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2019
DİKMEN IŞINSU,MAVİŞ BARIŞ,BALLİCE GÜLNUR İzmir Pıtrak Apartmanı (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV-Poster Sunuşları Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018
ALDEMİR ZEYNEP,DİKMEN IŞINSU,BALLİCE GÜLNUR İzmir Roberto Milovich Evi (Sözlü Sunum) Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV-Poster Sunuşları Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018
BALLİCE GÜLNUR,KARAGÖZLER SELİN İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunda Mekân Üretim Sürecine Yeni Bir Yaklaşım (Sözlü Sunum) İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi/Atölye 2017
HEIDARI Ghazal,BALLİCE GÜLNUR Poliklinik Bekleme Alanlarının İç Mekân Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi: Tire ve Çeşme Devlet Hastaneleri (Sözlü Sunum) İÇLİS II İç Mimarlık Yüksek Lisans Çalışmaları II 2017
TEPE HANDE,BALLİCE GÜLNUR Sıra Ev Konut Biçiminin İzmir/ Alsancak Bölgesi Özelinde İncelenmesi (Sözlü Sunum) İÇLİS II İç Mimarlık Yüksek Lisans Çalışmaları II 2017
KOLO SALOME,BALLİCE GÜLNUR Modern Konutta İç Mekân: Avrupa ve A.B.D. Örnekleri (Sözlü Sunum) İÇLİS II İç Mimarlık Yüksek Lisans Çalışmaları II 2017
SEVİMBİGE SİMAY,BALLİCE GÜLNUR Kültürel Sürdürülebilirlik Açısından Yerel Konut: Seferihisar – Sığacık Kaleiçi Evleri (Sözlü Sunum) İÇLİS II İç Mimarlık Yüksek Lisans Çalışmaları II 2017
Asadollahi Asl Zarkhah Sahar,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR Kamusal ve Kentsel İç Mekânın Yerin Kimliği Açısından Değerlendirilmesi: Kızlarağası Hanı, İzmir (Sözlü Sunum) ICLIS II İç Mimarlık Yüksek Lisans Çalışmaları II 2017
BALLİCE GÜLNUR,TEKİN BESTE,KESKİN DAMLA,UZ EZGİ,DÜNDAR GERÇEK,DURUSOY MERVE,ÖKTEN DERGÜL,AKAY EYLÜL Akay Apartmanı, Bornova, İzmir (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XIII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2017
BALLİCE GÜLNUR,TEKİN BESTE,KESKİN DAMLA,UZ EZGİ,DÜNDAR GERÇEK,DURUSOY MERVE,ÖKTEN DERGÜL,AKAY EYLÜL Yıldız Apartmanı, Bornova, İzmir (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XIII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2017
BALLİCE GÜLNUR,ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma Ve Dinlenme Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı Ve Memnuniyeti (Sözlü Sunum) İMAS-İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu 2017
BALLİCE GÜLNUR,ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı ve Memnuniyeti (Sözlü Sunum) IMAS_İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu 2017
BALLİCE GÜLNUR,Tekin Beste,KESKİN DAMLA,KURTBAŞ EGE,AKAY EYLÜL,UZ EZGİ,ÖZBEY FULYA,DÜNDAR GERÇEK Nur Apartmanı, İzmir (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2016
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Samsun 56 Evler Konutları (Sözlü Sunum) DOCOMOMO XII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2016
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Küçükyalı da Aile Apartmanı () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2015
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Evka 2 A Tipi Konut () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2015
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Gökçimen Apartmanı () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2014
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Pariente Konutu () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2014
BALLİCE GÜLNUR,Esenalp Emre Can Mavişehir Yazlık Konut Sitesi Didim () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2014
BALLİCE GÜLNUR İzmir Kahramanlar da Apartman () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2010
BALLİCE GÜLNUR İzmir Güzelyalı Halk Tipi Apartman () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2010
BALLİCE GÜLNUR Hepgüler Apartmanı () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2009
BALLİCE GÜLNUR Nihat Egeli Evi () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2009
BALLİCE GÜLNUR İzmir de 20 yy Konut Mimarisinin Kentsel Doku ve Mimari Özellikler Açısından Tarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) Konut Sempozyumu-İzmir’de 80’li Yıllardan Günümüze Konut ve Mimarlık Kültürü, İzmir Serbest Mimarlar Derneği 2008
BALLİCE GÜLNUR Suat Erdeniz Konutu () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2008
BALLİCE GÜLNUR İzmir Konut Mimarisinin Mekansal Dönüşüm Bağlamında Kordon Örneğinde İncelenmesi (Sözlü Sunum) Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi, Doktora Araştırmaları Sempozyumu 2007
Gülnur Ballice, Hande Mete İzmir de 20 yy Konut Mimarisi ve Kent Kimliği () 1. Ulusal IAPS-CSBE Kent, Kültür ve Konut Sempozyumu 2007
BALLİCE GÜLNUR İzmir Türk Koleji Cevdet Bilsay Pavyonu () Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları 2007
BALLİCE GÜLNUR EXPO 2015 in İzmir e Getireceği Mekansal Değişimler () Küresel Kentleşme Sürecinde İzmir paneli 2007
Malike Özsoy, Gülnur Ballice Kentsel Tasarım Rehberleri () Anadolu’da Geleneksel Konut Mimarisi paneli 2006
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA Engelli Bireylerin Yaşam Alanlarına Yönelik Tasarım (Sözlü Sunum) Bağımsız Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları Paneli 2016
BAŞAĞAÇ ÖZGE, BALLİCE GÜLNUR, ÖNAL BEGÜM SENA Ekonomik Bağımsızlığın Mekânsal Yüzü: İş Bankası Mimarlığının İzmir’deki 100 Yıllık İzleri (Sözlü Sunum) İzmir’in Yüzyılı Sempozyumu 2022
BALLİCE GÜLNUR, Esenalp Emre Can Patterns of Reproduction Social and Political Backgrounds of Turkish Furniture Re-Production History (Sözlü Sunum) 4T Konferansı- Ethics of [Re]Production 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
BALLİCE GÜLNUR, GÜLER GİZEM, PAYKOÇ EDA, ON RENİN, DEDE ELİF İzmir Konutlarında Apartmanlaşma Süreci, Konak Bölgesi Örnekleri (1950-1980 Dönemi). KNK Dergi, 47, 78-81. KNK (Konak Belediyesi dergisi), (47), 78-81. 2021
BALLİCE GÜLNUR Kordon u Kim Yıktı İzmir Life, (71), 24-0. 2009
Diğerleri
KARABAĞ NAĞME EBRU, BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, KARADAĞ ÖZÜM Mimarlık & Planlama & Tasarımda Araştırma ve Değerlendirmeler-II Kitap Bölümü:Tarihi Liman Kenti İzmir’e Özgü Kentsel Planlama, Mimari Tasarım ve Sosyo-Kültürel Yaşam Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2022
BALLİCE GÜLNUR,TERİM ÇAVKA BELGİN 2nd International Education in Interior Architecture Symposium Kitap Bölümü:Investigation of Multi-layered Teaching/Learning Method at Integrated Design Studio Education Kitap Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2020
AYDENİZ NAĞME EBRU,BALLİCE GÜLNUR Yerel Ölçekte Geleneksel Mimarinin Korunması Kitap Bölümü:Kuzey Ege’de Kule Ev Mimarisi: Kozbeyli (Foça) Üzerinden Bir Değerlendirme Kitap Bölümü Beykent Üniversitesi 2018
BALLİCE GÜLNUR Sosyal Odaklı Kafeterya Tasarımı, Büyükpark, Bornova Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2017
BALLİCE GÜLNUR Bornova Gençlik Merkezi İç Mekan Tasarım Projesi Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2015
BALLİCE GÜLNUR Tasarım Kültürü Kitap Bölümü:Kültürel Nesne ve Model Olarak Tasarım Kitap Bölümü Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü 2014
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Ulusal Karma LAYERS(2nd) İç Mimarlık 2. Sınıf Öğrencileri Sergisi Yaşar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonu 2018-01-08 2018-01-19
Üniversite Dışı Deneyim
Güzelbahçe Mimarlık Ltd.Şti Mimar 2003 2005
İlke Mobilya Dek.Ltd.Şti. Mimar 2003 2003
Mod Mimarlık Ltd. Mimar 1999 2000
İMARA MİTT Ltd. Mimar 1998 1999
Heper İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Mimar 1995 1998
Tozkoparan Mimarlık Bürosu Mimar 1995 1995
ARTI Tasarım ve Uygulama Ltd.Şti. Mimar 1992 1995
MS Mimarlık Bürosu Mimar 1990 1991
Onur Durukal-Gürkan Alpay Mimarlık Bürosu Yardımcı Mimar 1989 1990
Aşıkoğlu Mimarlık Bürosu Yardımcı Mimar 1987 1988

Projeler

Yüzyıl Ortası Çok Katlı Konutların Mekânsal Analizi ve Sanal Ortama 3 Boyutlu Aktarımı; Karşıyaka, İzmir

ARAŞTIRMA PROJESİ

SİM (Sağlık İç Mekânları): Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme Mekanlarının Kalitesine Bağlı Mekan Algısı ve Memnuniyeti

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İkinci Sınıf İç Mekân Tasarım Stüdyosu Dersindeki Öğretim Yöntemlerinin Öğretim Tasarımı Yoluyla İyileştirilmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Melis Sitesi Çevre Düzenleme Projesi Ankara

DİĞER

Havadar Kooperatifi Çevre Düzenleme Projesi Ankara

DİĞER

Optik Dükkanı İç mekan Düzenleme Projesi Ankara

DİĞER

Bisan Bisiklet Showroom İç mekan Düzenleme Projesi Ankara

DİĞER

S S Üniversiteliler Konut ve Arsa Yapı Kooperatifi Mimari ve Çevre Düzenleme Projeleri Güzelbahçe İzmir

DİĞER

Johnson Wax Ofis Binası İç Mekan Düzenlemesi İstanbul

DİĞER

Johnson Wax Ofis Binası İç İzmir de çeşitli konut iç mekan düzenlemeleri

DİĞER

Postacıoğlu Hukuk Bürosu İç Mekan Düzenlemesi İzmir

DİĞER

Filpa Fermuar Atölyesi İç Mekan Düzenlemesi Pınarbaşı İzmir

DİĞER

Antre Alışveriş Merkezi İç Mekan Düzenlemesi İzmir

DİĞER

Le Trio Cafe İç Mekan ve Çevre Düzenlemesi İzmir

DİĞER

ABB Construction AB Ofis İç Mekan Düzenlemesi İzmir

DİĞER

ABB Construction AB Metro Standı Tasarımı İzmir Enternasyonal Fuarı

DİĞER

REFO Fotoğraf Stüdyosu İç Mekan ve Mobilya Tasarımları İzmir

DİĞER

Foça Çakmaklı da bir villa tasarımı ve uygulaması İzmir

DİĞER

Ağaoğlu Evi İç Mekan Tasarımı Uşak

DİĞER

Eva Fabrika Binası Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli İzmir

DİĞER

ABB Construction AB Halkapınar Metro İstasyonu Kontrol Odası Mobilya Tasarımları İzmir

DİĞER

İnegöl Belediyesi Cami Kültür Merkezi ve Misafirhane Projesi İzmir

DİĞER

Emanu University Master Plan ve Uygulama Projeleri İzmir

DİĞER

Konut Projeleri Tasarımı Güzelbahçe

DİĞER

American Burger Fast Food Restorantlar zinciri İç Mekan Tasarım ve Uygulamaları İzmir

DİĞER

American Burger Fast Food Restorantlar zinciri İç Mekan Coca Cola Fabrikası HFCS Projesi Pompa Odası ve Tank Kaideleri Tasarımı ve Uygulama Projesi İzmir

DİĞER

Fethiye Lycian Shopping Center Tasarımı ve Uygulama Projesi

DİĞER

Güzel İzmir Hanı röleve restorasyon ve restütisyon projelerinin ve raporlarının hazırlanması

DİĞER

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü rölöve ve fikir projeleri

DİĞER

Yaşar Üniversitesi Dyo Kampüsü Projeleri tasarım ve uygulaması

DİĞER

Aydın Belediye Binası Mimari Proje Çalışmaları

DİĞER

Toyota Plaza Akdemir Servis ve Ofis Binası Projesi ve İnşaatı İzmir

DİĞER

Kırıkkale Üniversitesi Avan ve Mimari Projeleri Ankara

DİĞER

Toyota Plaza Akdemir Servis ve Ofis Binası İç Mekan Düzenleme Projesi ve Mobilya Tasarımları İzmir

DİĞER

Menemen Organize Sanayi Bölgesi Projesi

DİĞER

Basmane İş Merkezi Proje Çalışmaları

DİĞER

Orfoz Cafe Tasarım ve Uygulama

DİĞER

Dikili de Kare Ev Projesi

DİĞER

Foça Denizkent Tatil Köyü Çevre Düzenleme Projeleri

DİĞER

Foça da Tatil Köyü Tasarımı

DİĞER

Foça da konut projeleri

DİĞER

Ulus Tarihi Kent Merkezi Saraçlar Çarşısı Uygulama Projesi

DİĞER

Ankara da Toplu konut mimari ve peyzaj projeleri

DİĞER

İdari Görevler

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2013

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odası

1991 -

4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu

2016 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR