Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Merba Tat

Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Merba Tat, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’nda Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yine Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu’nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda tam zamanlı doktoralı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2014 yılları arasında Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014 yılından bu yana Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Başkanlığı’nı yürütmektedir. Meslek Yüksekokulu e. dergisi YAPRAK’ın Genel Yayın Yönetmenliğini 2011 yılından beri yürütmektedir. 2008 yılından bu yana MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Staj Sorumlusudur. MYO Staj Komisyonu üyesidir. Halen Yaşar Üniversitesi MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda doktor öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta merba.tat@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8640  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)/
Tez Adı: Zihin dili programlamasının (NLP) kişisel gelişim ve kişilerarası iletişim üzerindeki etkileri (NLP eğitimlerinin kişisel gelişim, örgütlerde kişilerarası iletişim ve performans geliştirme üzerindeki etkilerine ilişkin bir araştırma) (2007)
Tez Danışmanı: PROF.DR. DEMET GÜRÜZ
2003 - 2007

Yüksek Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./
Tez Adı: Örgütlerde iletişim yönetimi (2003)
Tez Danışmanı: EMİNE DEMET GÜRÜZ
1999 - 2003

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
1995 - 1999

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2018 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2008 - 2018

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜREL ŞADİYE EMET,TAT MERBA Türkçe’xxde Beden Olgusu: Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi Akdeniz İletişim, (32), 235-256. TR DİZİN 2019
GÜREL ŞADİYE EMET, TAT MERBA, ÖZŞENLER SELMA DİDEM Diyaloğa Dayalı Dinleme: Diyalojik Dinleme Researcher: Social Science Studies, 6(3), 57-72. Germany National Library, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, German Institute of Global and Area Studies Gıga, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB, Biblitoek Hamburg, Elektronissche Zeitschriftten Bibliotek EZB, Google Scholar, Academ 2018
GÜREL ŞADİYE EMET,TAT MERBA SWOT Analysis: A Theoretical Review Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 994-1006. EBSCO 2017
GÜREL EMET, TAT MERBA Bir İletişim Edimi Olarak Dinleme ve Dinleme Temalı Atasözleri ile Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(23), 276-297. EBSCO 2012
GÜREL EMET, TAT MERBA Çoklu Zekâ Kuramı Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Yaklaşımına Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 336-356. EBSCO 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜREL EMET, TAT MERBA An Analysis on The Mission and Vision Statements of Turkish Sport Clubs and Businesses The Case of Turkey 7th International Conference on Business, Management and Economics-ICBME’11 2011
GÜREL EMET, TAT MERBA Merger as a Strategic Means for Competitive Advantage The Case of Garanti Bank Osmanlı Bank 6th International Conference on Business, Management and Economics-ICBME’10 2010
TAT MERBA, TOKER HURİYE Televizyon Kadın Programlarında Cinsiyetçi Söylem ve Beden Dili 2. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TOKER HURİYE,TAT MERBA Representation of Corporate Social Responsibility in Turkish Newspapers Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6(2), 899-928. TR DİZİN 2018
TAT MERBA Bilimsel Reklamcılığın Yaratıcı Dehası: Claude Hopkins Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 631-662. TR DİZİN 2018
TOKER HURİYE, TAT MERBA Sosyal Sorumluluk Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Algılarının Ölçülmesi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 34-56. TR DİZİN 2013
Üniversite Dışı Deneyim
Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 2004 2006
Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Büro ve Koordinasyon 2004 2005
MEB Karşıyaka Piyale İlköğretim Okulu İngilizce öğretmeni 2004 2005

Projeler

Pesonum: “Peace with Numbers in Social Science”, Yaşamboyu Öğrenme Erasmus Projesi, 2008-1 TR1-ERA10 03701-

Avrupa Birliği

Birleşmiş Milletler FAO (Food Agricultural Organization) için “Yeşil Karşıyaka, Yeşil İzmir” Projesi.

Diğer (Uluslararası)

İzmir Kalkınma Ajansı İZKA destekli Kariyerin İzmir Yolculuğu Projesi

DİĞER

İdari Görevler

MYO Staj Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Yaşar Üniversitesi MYO YAPRAK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2020

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği

1999 -

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

MPHP 1110 Halkla İlişkilere Giriş (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MPHP 2210 İşletme İletişimi (Şube 1) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MPHP 2210 İşletme İletişimi (Şube 2) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MYME 1050 Mesleki Gelişim Etkinlikleri I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MYME 2070 Mesleki Gelişim Etkinlikleri III (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MPHP 2216 Halkla İlişkiler Yönetimi (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

MPHP 2218 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MYME 1060 Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MYME 2080 Mesleki Gelişim Etkinlikleri IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Halkla ilişkilere Giriş (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Türkçe Yazılı Anlatım Teknikleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Sunum Hazırlama ve Gösterim (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Organizasyon ve Davranış Biçimleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

İşletme İletişimi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri I (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Gelişim Etkinlikleri III (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

STAJ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Kişilerarası İletişim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler Yönetimi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Bütünleşik Pazarlama İletişimi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İkna Edici İletişim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

STAJ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR