Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Çağrı Özköse Bıyık

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Çağrı Özköse-Bıyık İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi'nde kurduğu Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi'ni yürütmektedir. Doktora derecesini 2010 yılında Eğitim Programları ve Öğretimi alanında New York Eyalet Üniversitesi'ne bağlı Albany Üniversitesi'nde, yüksek lisans derecesini de aynı üniversitede 2006 yılında İngilizce Öğretimi (TESOL) alanında tamamlamıştır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2003 yılında alan Dr. Özköse-Bıyık'ın başlıca akademik ilgi alanları İngilizce öğretmeni eğitimi, mesleki gelişim, yansıtıcı öğretim ve dil öğretimine sosyokültürel yaklaşımlardır. Dr. Özköse-Bıyık, "Avrupa'da İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerini Yenilikçi Programlarla Canlandırma" isimli bir Marie Curie Kariyer Projesi yürütmektedir. Yaşar Üniversitesi'nde 2012 yılında başlamadan önce SUNY, Albany Değerlendirme Konsorsiyumu’nda post doktora yapmış ve Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü’nde dersler vermiştir.

  • Eposta cagri.ozkosebiyik@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8842  

Öğrenim Bilgisi

Post Doktora

/ State University of New York University at Albany
Evaluation Consortium
2011 - 2012

Doktora

/ State University of New York University at Albany
Educational Theory and Practice
Tez Adı: Exploring Adult EFL Learners' Language Learning Potential: ASociocultural Approach (2010)
Tez Danışmanı: Carla Meskill
2006 - 2010

Yüksek Lisans

/ State University of New York University at Albany
Educational Theory and Practice
Tez Adı: A Preliminary Evaluation of the Distance English Language Teacher Training Program (2006)
Tez Danışmanı: Istvan Kecskes
2004 - 2006

Lisans

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
1998 - 2003

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2012 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SELEN EMRE Webinars for teaching English as a foreign language and for professional development: Teacher perceptions İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2019
DEMET TURAN ÖZTÜRK The effect of collaborative activities on college-level EFL students' learner autonomy in the Turkish context İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri
BEHİCE CEYDA SONGÜL An examination of the impact of an online professional development program on language teachers' cognition and teaching practices Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2019

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,MESKILL CARLA Plays Well with Others: A Study of EFL Learner Reciprocy in Action TESOL Quarterly, 49(4), 787-815. (SSCI) 2015
NEWMAN JOAN,BIDJERANO TEMI,ÖZDOĞRU ASİL,KAO CHIN CHENG,ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,JOHNSON JOHN What do they usually do after school A comparativeanalysis of fourth grade children in Bulgaria Taiwan and USA Journal of EarlyAdolescence,, 27(24), 431-456. (SSCI) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KARABULUT İLGÜ ALİYE,BİLKİ ZEYNEP,ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI Review of the book Language Teaching in Blended Contexts The FLATMAG, (), 0-0. 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,USLU ÖNER Development of a Professional Development Scale for EFL Teachers Association for Teacher Educators in Europe Conference 2016
SONGÜL BEHİCE CEYDA,DELİALİOĞLU ÖMER,ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI An Investigation of Turkish EFL Teachers’ Development through an Online Professional Development Program 26th International Conference on Computers in Education 2018
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,BALLİCE GÜLNUR Üniversite İkinci Sınıf İç Mekân Tasarım Stüdyosu Dersindeki Öğretim Yöntemlerinin Öğretim Tasarımı Yoluyla İyileştirilmesi EJER Kongresi 2017
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,USLU ÖNER Development of a Professional Development Scale for EFL Teachers – Vol. 2 Association for Teacher Educators in Europe Conference 2018
GEDİK BAL NUR,SONGÜL BEHİCE CEYDA,ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI An Evaluation of Websites Used by Turkish EFL Teachers 8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE 2017
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI,SONGÜL BEHİCE CEYDA Developing Webinars for Teacher Professional Development: Do’s and Don’t’s Association for Teacher Educators in Europe, Winter Conference 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI A preliminary evaluation of the Distance English Language Teacher Training Program (DELTTP) in Anadolu University, Turkey. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(1), 0-0. ULAKBIM 2007
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI How Reflective Are You as a Language Teacher? (Sözlü Sunum) Scofola Conference, Zonguldak 2017
SONGÜL BEHİCE CEYDA,ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI Off-the-beaten Professional Development Opportunities for English Teachers (Sözlü Sunum) Eğitimde Gelecek Konferansı 2017
ÖZKÖSE BIYIK ÇAĞRI İzmir BBOM Okulu Renkli Orman’da Yabancı Dil Eğitim Politikası (Sözlü Sunum) Eğitimde Gelecek Konferansı 2017
Üniversite Dışı Deneyim
University at Albany, State University of New York Lisansüstü Asistanlık (Graduate Assistant) Yurtdışı Üniversite 2004 2008
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İngilizce Öğretmenliği Kamu 2003 2004

Projeler

İkinci Sınıf İç Mekân Tasarım Stüdyosu Dersindeki Öğretim Yöntemlerinin Öğretim Tasarımı Yoluyla İyileştirilmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Çevrimiçi Genel Kültür Derslerinin Tasarımı, Sunumu ve Konuşan Kitaplar

Diğer (Ulusal)

Revitalizing EFL Teachers Professional Development in Europe through Innovative Programs

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2020

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2020

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Association for Teacher Educators in Europe

2016 - 2019

American Association for Applied Linguistics

2019 -

Ödüller

Başarılı Bilimsel Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ENGL 1111 English Grammar in Context I (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

ENGY 5555 Sociolinguistics (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

ENGL 1112 English Grammar in Context II (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

ENGL 1060 Technology-enhanced Language Teaching (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

English Grammar in Context I (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

ELT Methodology (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

English Grammar in Context II (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Educational Psychology (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Educational Psychology (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

English Grammar I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

English Grammar II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Culture and Society II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR