Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Şahin Çağlar Tuna

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Şahin Çağlar Tuna lisans derecesini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırası ile 2008 ve 2014 yıllarında Ege Üniversitesinde tamamlamıştır. Esas araştırma alanları temel mühendisliği, zemin dinamiği ve geoteknik deprem mühendisliği’dir. Çalışmalarına halen geoteknik mühendisliğinde performansa bağlı tasarım metotlarının geliştirilmesi ve zemin-yapı etkileşim analizleri üzerinde devam etmektedir. Tuna ayrıca, yüksek yapılar, çeşitli iksa sistemleri ve temel mühendisliği uygulamaları, enstrümantasyon ve performans analizleri konularında özel sektör/devlet projelerinde tasarım mühendisi/uygulama ve danışman olarak görevler almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8273  

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
FERDA TÜRKMEN ALANLI Çok katlı bir yapıda yapı-kazık-zemin etkileşiminin incelenmesi Ege Üniversitesi 2022
ZÜLAL KARDELEN ERGİNSOY Sığ temelli binalarda bodrum kat adedinin deprem-zemin-yapı etkileşimi bakımından incelenmesi Ege Üniversitesi 2019
Doktora Tezleri

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR