Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Bengü Yardımcı

Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe/Finansman Programında Yüksek Lisans ve Yaşar Üniversitesi İşletme Programında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Serbest Muhasebesi Mali Müşavir unvanına sahip olan Bengü Yardımcı, 2015 yılından itibaren devlet ve vakıf üniversitelerinde dersler vererek başladığı akademik kariyerine, halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8651  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (İNG.)
Tez Adı: Analyzing the impact of corporate governance on sustainability disclosure using a gri based evaluation methodology (2018)
Tez Danışmanı: MUSTAFA GÜROL DURAK
2014 - 2018

Yüksek Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE - FİNANSMAN/Tez Danışmanı: Habil Gökmen
2007 - 2010

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ
2001 - 2005

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2020 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2019 - 2020

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2018 - 2019

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ / TURİZM FAKÜLTESİ /
2015 - 2018

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
YARDIMCI BENGÜ,ERDEM SABRİ The Day of the Week Effects in Stock Markets of Countries with Predominantly Muslim Populations International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(2), 195-218. (SSCI) 2020
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YARDIMCI BENGÜ, ÇALIŞKAN AYLİN Analysis of value creation disclosures in logistics industry: Evidence from integrated reports Iranian Journal of Management Studies, 16(3), 725-739. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2023
YARDIMCI BENGÜ, DURAK MUSTAFA GÜROL Analysis of Sustainability Disclosures Using a Gri Based Evaluation Methodology International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, (), 0-0. ESCI 2022
ASLANERTİK BANU ESRA, YARDIMCI BENGÜ The relationship between compliance level and value creation: evidence from integrated reports in Turkey Journal of Financial Reporting and Accounting, (), 0-0. Scopus 2022
ERDEM SABRİ,ASLANERTİK BANU ESRA,YARDIMCI BENGÜ The Main Determinants of Differences in Compliance Levels of Disclosure Items for IAS 16 in BIST Journal of Financial Reporting and Accounting, 15(3), 317-332. ESCI, SCOPUS 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
NASIR SOBIA,YARDIMCI BENGÜ An Empirical Study Determining the Impact of Entrepreneurial Traits on Social Innovation in the Tourism Sector of Pakistan International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship, and Sustainability 2018
RASHID MUHAMMAD,NASIR SOBIA,YARDIMCI BENGÜ Decision Making Styles and Organizational Performance: A Moderating Analysis of Information Hiding 11th International Conference on Management Research (ICMR) Entrepreneurial Opportunities in Era of Digitalization 2020
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ASLANERTİK BANU ESRA,YARDIMCI BENGÜ Blockchain Economics and Financial Market Innovation Kitap Bölümü:A Comprehensive Framework for Accounting 4.0: Implications of Industry 4.0 in Digital Era Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer, Cham 2019
NASIR SOBIA,YARDIMCI BENGÜ,NASIR NADIA Critical Debates in Social Sciences Kitap Bölümü:Transformational Leadership and Its Possible Outcomes with the Mediating Influence of Psychological Empowerment: An Examinationwith the Context of Higher Education Institutions of Pakistan Sayfa (-) Kitap Bölümü Frontpage Publications Limited 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,YARDIMCI BENGÜ Türkiye’deki Üniversitelerin Muhasebe Eğitimi Açısından İncelenmesi (Sözlü Sunum) XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2019

İdari Görevler

Bankacılık ve Sigortacılık Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2022

Dış Ticaret Topluluğu Akademik Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Dış Ticaret Bölümü Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2021

Öğrenci Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Merkezi Akademik Planlama Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2022

Ödüller

Springer Yayınevi tarafından yayınlanmış uluslararası kitap bölümü, Yayın teşvik ödülü, Yaşar Üniversitesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Fundamentals of Accounting (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Current Topics in Accounting (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Genel Muhasebe (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Bankacılığa ve Sigortacılığa Giriş (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Dış Ticarete Giriş (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Dış Ticarette Planlamanın Temel Unsurları (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Finansal Tablolar Analizi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Genel Muhasebe (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Finansal Tablolar Analizi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri III (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Dış Ticarette Planlamanın Temel Unsurları (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Ticari Coğrafya ve Kültürler (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR