Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Bengü Yardımcı

Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık Programı

  • Eposta bengu.yardimci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8651  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Analyzing the impact of corporate governance on sustainability disclosure using a gri based evaluation methodology (2018)
Tez Danışmanı: MUSTAFA GÜROL DURAK
2014 - 2018

Yüksek Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
2007 - 2010

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
2001 - 2005

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2019 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2018 - 2019

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ /
2015 - 2018

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDEM SABRİ,ASLANERTİK BANU ESRA,YARDIMCI BENGÜ The main determinants of differences in compliance levels of disclosure items for IAS 16 in BIST Journal of Financial Reporting and Accounting, 15(3), 317-332. EBSCO 2019
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
NASIR SOBIA,YARDIMCI BENGÜ,NASIR NADIA Transformational Leadership and Its Possible Outcomes with the Mediating Influence of Psychological Empowerment: An Examination with the Context of Higher Education Institutions of Pakistan The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences 2018
NASIR SOBIA,YARDIMCI BENGÜ An Empirical Study Determining the Impact of Entrepreneurial Traits on Social Innovation in the Tourism Sector of Pakistan International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship, and Sustainability 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,YARDIMCI BENGÜ Türkiye’deki Üniversitelerin Muhasebe Eğitimi Açısından İncelenmesi (Sözlü Sunum) XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2019

9. İdari Görevler

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Öğrenci Danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Merkezi Akademik Planlama Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Genel Muhasebe (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Genel Muhasebe (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Dış Ticarette Planlamanın Temel Unsurları (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Organizational Behavior (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Accounting II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Accounting I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Accounting for Lodging Operations (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İhracatta Planlamanın Temel Unsurları (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Genel Muhasebe (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Organizational Behavior (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Accounting II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Accounting I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Financial Management (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Accounting for Lodging Operations (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Tourism Economics (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Business Management (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Organizational Behavior (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Strategic Management (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Organizational Behavior (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Business Management (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Accounting I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Financial Management (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Principles of Management (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Genel Muhasebe (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR