Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Meral Özkan

Private Law dept. / Dept. of Civil Procedure and Enforcement

  • Email  
  • Phone 0232-570 8521  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Avukatlık mesleği avukatın hak ve yükümlülükleri (1995)
Thesis Advisor: Ramazan ARSLAN
1988 - 1995

Master

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Kiralanan Taşınmazların İcra İflas Kanununa Göre Tahliyesi (1987)
Thesis Advisor: Ejder Yılmaz
1985 - 1987

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1981 - 1985

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2014 -

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2013 -

Prof.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2011 - 2013

Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
1986 - 2011

Thesis Superviser

Master Thesis
ASLI AYKUTALP İstinaf yargılamasında yapılamayacak usul işlemleri Yaşar Üniversitesi 2021
SÜHENDAN GÖKSAL Medeni yargılamaya hakim ilkeler ışığında ilk derece yargıcının yetkileri Yaşar Üniversitesi 2018
MELAHAT ŞAHİN Medeni usul hukukunda taraf teşkili Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
GÜL ALAN Türk Medeni Usul Hukukunda ilk itirazlar Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
MEHMET EMİN ÖZGÜL Yediemin depolarının sorumluluğu Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
PhD Thesis
NEDİM MERİÇ Medeni Usûl Hukukunda tasarruf ilkesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
GÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR Roma Usul Hukukunda iddianın değiştirilmesi yasağı Dokuz Eylül Üniversitesi 2004

Publications

7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ÖZKAN MERAL Ortak Avukatlık Meslek Kuralları Uluslararası Hukuk Kurultayı Ocak 2016 2016
ÖZKAN MERAL Çocuk Gelinler ve Yargının İşlevi Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı 2012
ÖZKAN MERAL Adalete Erişim Koruyucu Hukuk Uygulamaları Adli Yardım Klinik Hukuk Eğitimi oturumunda KORUYUCU HUKUK VE KORUYUCU HUKUKÇU BU BAĞLAMDA ÜNİVERSİTELER BAROLAR VE BAKANLIKTAN BEKLENENLER Uluslararası Yargı Sempozyumu 2012
ÖZKAN MERAL Sosyal Devletin gerçekleşmesinde Adalete Erişim ve Sosyal Devlette Adli Yardım Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012 2012
ÖZKAN MERAL meslek sırrı Hukuk Kurultayı
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ÖZKAN MERAL Sulh Halinde Ödenecek Avukatlık Ücretinden Anlaşılması Gereken Hakkındaki 2017/6 E. ve 2018/9 K. Sayılı İBK'nın Değerlendirilmesi Necmettin Berkin'e Armağan MİHBİR, (), 975-1002. TR DİZİN 2021
ÖZKAN MERAL KONKORDATODA ALACAKLILAR KURULU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(2), 47-70. yaşar hukuk dergisi 2019
ÖZKAN MERAL Av. Güney Dinç’e Armağan İzmir Barosu Dergisi Yıl: 84, Eylül 2019,S.3 İzmir Barosu Dergisi, 84(3), 119-136. TR DİZİN 2019
ÖZKAN MERAL medeni usul hukukunda yetki sözleşmeleri İzmir Barosu dergisi, 73(4/107-167), 107-167. TR DİZİN 2015
ÖZKAN MERAL Anayasal Şikayet Üzerine Anayasa Mahkemesinin Temel Hak ihlali kararı vermesi ve Yeniden Yargılama Yapılmasının HUMK ve HMK Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Ramazan Arslan’xxa Atrmağan, (), 1465-1478. TR DİZİN 2015
ÖZKAN MERAL Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’xxe Armağan, 16(), 399-410. TR DİZİN 2015
ÖZKAN MERAL Türk H Bakımından 4054 sayılı Kanunla Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Çerçevesinde Rekabet Kurulunun Araştırma ve Soruşturmada Uyguladığı Usul İle Verdiği Kararların Yargılama İlkeleri Perspektifinden Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Ejder Yılmaz’xx a Armağan, (), 1785-1808. TR DİZİN 2014
ÖZKAN MERAL Erken yaşta Evliliklerin Önlenmesi Konusunda Yargının Üstlenebileceği Rol Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2177-2189. Diğer 2013
ÖZKAN MERAL Als eine rechtsvergleichende Arbeitder Einfluss des Arbeitgeberkonkurses auf die Dienstverhaeltnisse und die Arbeitnehmerforderungen im turkischen Recht Dokuz Eylülü Üni.Hukuk Fak.Dergisi, 9(4), 447-453. TR DİZİN 2009
ÖZKAN MERAL Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti İlkesi ve Medeni Yargılama Hukuku Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof.Dr. Bilge Umar’xxa Armağan, 11(), 553-574. TR DİZİN 2009
ÖZKAN MERAL ödeme güçlüğüne düşmüş işveren karşısında işçi hak ve çıkarlarının korunması konusunda türk hukukunda geçerli olan sistemin uluslararası normlara uygunluğu meselesi Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(/1/138-168/2008), 8-12. TR DİZİN 2008
ÖZKAN MERAL avukatlık kanununun 35 a maddesi çerçevesinde avukatın uzlaşma sağlama yetkisi Legal Yayıncılık MİHDER, 1(2/353-369/2005), 353-369. Hukuk alanı hakemli dergi 2005
7.6 Published Conference Proceedings National
ÖZKAN MERAL 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordatoda Alacaklılar Kurulu (Sözlü Sunum) Medeni Usul- İcra İflas Hukukçuları toplantısı 2018
ÖZKAN MERAL Medeni Yargılama Hukukunda Yetki Sözleşmeleri ve Genel İşlem Koşulları Bağlamında Değerlendirilmesi (Davetli Konuşmacı) Genel İşlem Şartları Sempozyumu 2015
ÖZKAN MERAL Türk Hukukunda Kadının şiddetten Korunması Konusundaki Son Gelişmeler (Sözlü Sunum) Toplumsal Cinsiyet 2012
ÖZKAN MERAL Hukuk Yargılama Sisteminde Mahkeme Kanalıyla Arabuluculuk (Davetli Konuşmacı) Arabuluculuk Sempozyumu 2012
ÖZKAN MERAL yargılamanın gecikmesi ve hızlanmasında avukatların rolü () İzmir Barosu Etkinliği
ÖZKAN MERAL reklam yasağı () Demokratikleşme ve......
ÖZKAN MERAL medeni kanunun aile hukuku alanında getirdiği değişikliklerin medeni usul hukuku bakımından düşündürdükleri () Medeni Usul İcra İflas Hukukçuları Toplantısı
7.7 Other Publications
Journals
ÖZKAN MERAL Sendikalar Kanunu madde 32 3 e göre açılan davaların HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 113 Maddesinde düzenlenen Topluluk Davaları Bağlamında Değerlendirilmesi Sicil, 4(4), 0-0. 2011
ÖZKAN MERAL Avukatın Uzlaştırma Yetkisi ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kültür Üni.Ceza Hukuku Uygulama ve A>raştırma Merkezi yayını, 3(17), 0-0. 2011
Others
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas hukuku ders kitabı Chapter:iflas Chapter ONİKİ LEVHA 2020
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ATALAY OĞUZ,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı Chapter:Paragraf 22 ilâ 29 Chapter XII Levha 2019
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İCRA VE İFLAS HUKUKU DERS KİTABI Chapter:İFLAS Chapter ONİKİ LEVHA 2019
ÖZKAN MERAL MEDENİ YARGILAMA HUKUKU-İCRA VE İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI BARIŞ YAYINLARI 2019
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,Atalay Oğuz,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı Chapter:1 ilâ 21. Bölümler Chapter Vedat 2018
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,Atalay Oğuz,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı Chapter Vedat 2018
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Ders kitabı Chapter:İflas Chapter Vedat Kitapçılık 2017
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Ders kitabı Chapter:İflas Chapter yetkin 2016
ÖZKAN MERAL Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 4 Bası 2013 Barış Yayınları Fakültelerkitabevi 2013
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Özkan, Muhammed Özekes İcra ve İflas Hukuku 2013 Chapter:İflas Chapter Yetkin 2013
Meral Sungurtekin Özkan TÜRK MEDENİ YARGILAMA HUKUKU Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi 2013
ÖZKAN MERAL AvukatlıkMesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Barış 2012
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Chapter Yetkin 2012
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Özkan, Muhammed Özekes İcra ve İflas Hukuku Chapter:İflas Chapter Yetkin 2011
ÖZKAN MERAL Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesi ve medeni yargılama Chapter dokuz eylül üniversitesi yayını 2010
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Chapter yetkin 2010
ÖZKAN MERAL AT AB Usul Hukuku yetkin 2009
ÖZKAN MERAL avukatlık hukuku barış yayınları 2009
ÖZKAN MERAL Avrupa Topluluğu yargılama hukukunda önkarar usulü Chapter yetkin 2009
Meral Özkan, Gökçe Türkoğlu Özdemir Roma hukukundan günümüze medeni yargılamanın esasları Chapter seçkin 2008
ÖZKAN MERAL işverenin iflas etmesi halinde işçilik hak ve alacaklarının korunması seçkin 2008
ÖZKAN MERAL inşai karar ve özellikleri Chapter TBB yayını 2004
ÖZKAN MERAL oranlılık ilkesi ve ilkenin icra hukukunda uygulanması Chapter dokuz eylül üniversitesi yayını 2001
ÖZKAN MERAL Avukatlık mesleği avukatın hak ve yükümlülükleri barış yayınları 1999
ÖZKAN MERAL kurumsal anlamda bağımsız avukatlığın anlam ve önemi Chapter TBB yayını 1999
ÖZKAN MERAL vukat yükümlülükleri Chapter Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını 1997
ÖZKAN MERAL Avukatlık mesleği avukatın hak ve yükümlülükleri dokuz eylül üniversitesi döner sermaye işletmesi 1995
Non-academic Experience
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULMUŞ DİĞER KURUMLAR bilirkişilşk eğitimi 2018 2018
ADALET BAKANLIĞI İflas alt komisyon üyeliği 2016 0

Administrative Duties

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Anabilim Dalı Başkanı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2009

Membership in Scientific and Professional Organizations

DAAD'liler Derneği

2002 - 2011

Türk Hukuk Kurumu

2011 -

İzmir Barosu

1986 -

Awards

Eski bursiyerlere verilen kısa süreli burs

DAAD / ALMANYA
1997

Bilimsel araştırma bursu

DAAD / ALMANYA
1992

Dil bursu

Goethe Enstitüsü / ALMANYA
1989

Courses

MEDENİ YARGILAMA HUKUKU I (2019-2020)

Weekly Hour : 4

İcra İflas Hukuku I (2019-2020)

Weekly Hour : 4

SÖZLEŞMELERDE YERALAN USULİ KAYITLAR (2019-2020)

Weekly Hour : 3

AİLE MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜ VE ÖZELLİKLERİ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II (2019-2020)

Weekly Hour : 4

İCRA İFLAS HUKUKU II (2019-2020)

Weekly Hour : 1

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR