Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Sündüs Ünal

Meslek Yüksekokulu / Gıda Teknolojisi Programı

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini 1998 yılında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans ve doktora çalışmaları kapsamında bitki hücre ve doku kültürü, klonal çoğaltım, in vitro rejenerasyon üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitiminin ardından görev aldığı Türkiye’de çeşitli gıda kuruluşlarında ticari çapta üretim, aerofonik sistemler, ar-ge alanlarında 10 yılı aşkın çalışma tecrübesi bulunmaktadır. 2018-2019 Akademik yılından beri Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı’nda yarı zamanlı öğretim elemanı olarak ders vermiştir. Ege Üniversitesi (Yüksek Lisans, Fen bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü, 2005) Ege Üniversitesi (Doktora, Fen bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 2013)

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8647  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİYOTEKNOLOJİ (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOTEKNOLOJİ (DR)/
Tez Adı: Bir akvaryum bitkisi olan Cryptocoryne wendtii'nin in vitro koşullarda klonal çoğaltımı (2013)
Tez Danışmanı: PROF. DR. AYNUR GÜREL
2006 - 2013

Yüksek Lisans

BİYOMÜHENDİSLİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: In vitro koşullarda farklı kültür ortamlarının Gingko biloba L.'nın rejenerasyonu üzerine etkileri (2006)
Tez Danışmanı: PROF. DR. AYNUR GÜREL
2003 - 2006

Lisans

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1994 - 1998

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2019 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BAYRAKTAR MELTEM, GÜREL AYNUR, HAYTA ŞADİYE, Varol Nurhan Micropropagation and prevention of hyperhydricity in olive (Olea europaea L.) cultivar \u2018Gemlik\u2019 South African Journal of Botany, 128(), 264-273. (SCI-Expanded) 2020
BAYRAKTAR MELTEM, TÜRKMEN GÜREL, BAYRAKTAR MELTEM, YAĞMUR BÜLENT, GÜREL AYNUR Improved in vitro propagation and direct acclimatization of Cryptocoryne wendtii in aquarium in the presence of aquarium fish Puntius tetrazona (Bleeker). İndian journal of experimental biology, (57), 330-337. (SCI) 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÜNAL SÜNDÜS, BAYRAKTAR MELTEM, GÜLER BEGÜM, GÜREL AYNUR, Ünal Berk, Ansız Irmak, Yılan Canan, Ekmekçigil Münire, ACAR Alpaslan Şevket, İLHAN AYIŞIĞI ESRA PLANT IN VITRO ART Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik Dergisi, 18(52), 56-62. tr dizin 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÜNAL SÜNDÜS, GÜREL AYNUR İn Vitro Koşullarda Gingko biloba L.'nin Rejenerasyonu (Sözlü Sunum) XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 2007
ÜNAL SÜNDÜS, GÜREL AYNUR, HAYTA ŞADİYE Bir Akvaryum Bitkisi Olan Lysimachia nummularia L.’nin In Vitro Koşullarda Mikroçoğaltımı (Poster) Ulusal Biyomühendislik Kongresi 2008
ÜNAL SÜNDÜS, HAYTA ŞADİYE, GÜREL AYNUR Bazı Akvaryum Bitkilerinin Doku Kültürleri Yolu ile Ticari Üretimleri. (Poster) Inno-Venture 2007 Proje Pazarı 2007
ÜNAL SÜNDÜS, GÜREL AYNUR, HAYTA ŞADİYE, Köksal Vesile Farklı Orkide Türlerinin Klonal Çoğaltımı, Özgün Çözümler (Poster) Proje Pazarı ve Yarışması, EBİLTEM 2009
ÜNAL SÜNDÜS, TÜRKMEN GÜREL, YAĞMUR BÜLENT, GÜREL AYNUR Akvaryum Bitkilerinin Doku Kültürü Teknikleri ile Üretilmeleri (Sözlü Sunum) 1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Antalya, Türkiye, , ss.111-115 2014
GÜREL AYNUR, Varol Nurhan, HAYTA ŞADİYE, ÜNAL SÜNDÜS, Çetin Öznur, Alper Naciye Bazı zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin In Vitro Rejenerasyonları ve Köklenmeleri (Sözlü Sunum) Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyum ve Sergisi., İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2006 2006
GÜREL AYNUR, ÜNAL SÜNDÜS, BAYRAKTAR MELTEM, AKYOL BEGÜM, GÜLER BEGÜM, İLHAN AYIŞIĞI ESRA, Yılan Canan, Ekmekçigil Münire, Ünal Berk, Ansız Irmak PLANT IN VITRO ART (Poster) 7. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi 2015

Projeler

In Vitro Koşullarda Farklı Kültür Ortamlarının Gingko Biloba'nın Rejenerasyonu Üzerine Etkileri

ARAŞTIRMA PROJESİ

Bazı zeytin çeşitlerinin (Olea europaea l.) in vitro koşullarda rejenerasyonları ve köklenmeleri üzerine araştırmalar.

ARAŞTIRMA PROJESİ

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Süt Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Tahıl Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 3 (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar 3 (2022-2023)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar 1 (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

Ambalaj Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Bitkisel Yağ Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 2 (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 4 (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar 2 (2022-2023)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar 4 (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

Süt Teknolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Laboratuvar Teknikleri (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Mesleki gelişim Etkinlikleri 1 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 3 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Fermantasyon Teknolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Gıda Kimyası (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Tahıl Teknolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 4 (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Laboratuvar Teknikleri (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Mesleki gelişim etkinlikleri (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 3 (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 2 (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR