Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Fevzi Demir

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

After completing his undergraduate studies at the Fakulty of Law / Ankara University, he completed Master and Ph.D. at Aix – Marseille University in France from the Law depertment. He started his academic career as Ph.D. Research Assistant at Ege University Law Faculty and continued his academic career as Assistant Professor at Dokuz Eylül University and Associate Professor at İstanbul University. After he continued his academic career at Dokuz Eylül University, in 1989 he appointted to the professorship at the Dokuz Eylül University. He had been the Head of Department at Dokuz Eylül University and then he had been the administrative duties of the same University Senator and Board Member for 20 years (1989 – 2009). He is currently working full-time as a faculty member at Yaşar University Faculty of Law. fevzi.demir@yasar.edu.tr

  • Email fevzi.demir@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8524  

Education

Integrated Phd

/ Académie d'Aix-Marseille
Hukuk
Thesis Name: Le Rôle De La Législation Et Des Conventions Collectives Dans Le Développement Du Systéme De Relations Professionnelles Des Pays En Voie De Développement (Pays d’xxAfrique, Pays d’xxAsie et Turquie) (1975)
Thesis Advisor: M.F. SELLIER
1971 - 1975

Bachelor

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1965 - 1969

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2009 -

Thesis Superviser

Master Thesis
ANI EZGİ AYHAN Parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin karşılaştırılması Yaşar Üniversitesi 2019
CANDAN ÜRGENÇ İşçi işveren ilişkilerinde mobbing Yaşar Üniversitesi 2018
ALARA DİLEM ÖZÇOBAN Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi Yaşar Üniversitesi 2018
DAMLA ŞİŞDAĞ İdare hukuku açısından elektrik ile ilgili hizmetlerin hukuki niteliği Yaşar Üniversitesi 2018
SİMAY DOĞMUŞ AİHS ışığında devletlerin yaşama hakkına ilişkin pozitif yükümlülükleri Yaşar Üniversitesi 2018
DAMLA EREL Esnek çalışma süreleri ve denkleştirme esasına göre çalışma Yaşar Üniversitesi 2017
FATMA BOZAN Uluslararası ve ulusal hukuk kaynaklarında kültür ve tabiat varlıkları ile arkeolojik sit alanlarının korunması Yaşar Üniversitesi 2017
CENGİZ OZAN ÖRS İdare Hukuku açısından petrol piyasası Yaşar Üniversitesi 2016
GÜL ÜMİT ERTÜRK Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ve Özgürlüğü Yaşar Üniversitesi 2016
GÖKBEN GÜLER İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hüküm ve sonuçları Yaşar Üniversitesi 2016
AHMET BÜKE Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı Yaşar Üniversitesi 2014
CEMİLE ÇETİN Kıdem tazminatının gelişimi ve kıdem tazminatı fonu Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
PhD Thesis
TAIRA HUSEYNOVA Uluslararası sözleşmeler ışığında kadın istihdamı ve Rusya'da kadınların çalışma koşulları Dokuz Eylül Üniversitesi 2015

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
DEMİR FEVZİ Türkiye Cumhuriyetinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kitle İletişiminin (Medyanın) Hukuki Altyapısı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2663-2692. ULAKBİM 2017
DEMİR FEVZİ Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye AYDIN ZEVKLİLER'E ARMAĞAN, (), 831-877. Endekste taranmıyor 2013
DEMİR FEVZİ Türk Siyasi partiler Sisteminin Parti İçi Demokrasi Sorunları ve Çözüm Önerileri ERDAL ONAR'A ARMAĞAN, (), 195-215. ULAKBİM 2013
7.6 Published Conference Proceedings National
DEMİR FEVZİ Sendikaların Kuruluş ve Üst Kuruluşlara Üyelik İlkeleri () Gazi Üniversitesi ve Türk Metal Sendikası Sempozyumu
DEMİR FEVZİ Bireysel İş Hukukunda Son Gelişmeler () İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
7.7 Other Publications
Journals
DEMİR FEVZİ Sendikaların Kuruluşu ve Yönetimi Çalışma ve Toplum Birleşik Metal-İş Dergisi, (39), 17-43. 2013
DEMİR FEVZİ Etkin Demokratik Hukuk Devleti İçin Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Olmazsa Olmaz Saydığımız İlkeler Yeni Türkiye, (50), 951-964. 2013
Others
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Albi Yayınları 2017
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Albi Yayınları 2017
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Albi Yayınları 2016
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Albi Yayınları 2015
DEMİR FEVZİ HUKUKA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ALBİ YAYINLARI 2013
DEMİR FEVZİ En Son Yargıtay Kararları Işığında İŞ HUKUKU VE UYGULAMASI ALBİ YAYINLARI 2013
DEMİR FEVZİ ANAYASA HUKUKU BİRLEŞİK MATBAACILIK 2012
FEVZİ DEMİR, ZEYNEL BAKICI, SERKAN ÇINARLI ETKİN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ ORİON 2011
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku Birleşik Matbaacılık 2009
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Birleşik Matbaacılık 2009
DEMİR FEVZİ Sendikalar Hukuku Albi Yayınları 2007
DEMİR FEVZİ Sorularla Bireysel İş Hukuku Türkiye Barolar Birliği 2006
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukukuna Giriş Anadolu Matbaacılık 2005
DEMİR FEVZİ Türkiye'de Temel İstikrar Sorunu ve Çözüm Yolları İzmir Ticaret Odası (İTO), Yayın No:51 1998
DEMİR FEVZİ Sosyal Düşünceler Tarihi Albi Yayınları 1983

9. Administrative Duties

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR