Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Fevzi Demir

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Fransa-Aix-Marseille Üniversitesi Hukuk Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde Dr. Asistan olarak başladığı akademik görevine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yardımcı Doç. Dr. daha sonra İstanbul Üniversitesinde aldığı Doçent unvanı ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna naklen atanarak devam etmiştir. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Bölüm Başkanı ve 20 yıl süreyle (1989-2009) aynı Üniversitenin Senatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta fevzi.demir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8524  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

/ Académie d'Aix-Marseille
Hukuk
Tez Adı: Le Rôle De La Législation Et Des Conventions Collectives Dans Le Développement Du Systéme De Relations Professionnelles Des Pays En Voie De Développement (Pays d’xxAfrique, Pays d’xxAsie et Turquie) (1975)
Tez Danışmanı: M.F. SELLIER
1971 - 1975

Lisans

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1965 - 1969

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2009 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GİZEM YILMAZ İŞ HUKUKUNDA BİRLİKTE SORUMLULUK Yaşar Üniversitesi 2018
CANDAN ÜRGENÇ İşçi işveren ilişkilerinde mobbing Yaşar Üniversitesi 2018
ALARA DİLEM ÖZÇOBAN Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi Yaşar Üniversitesi 2018
DAMLA ŞİŞDAĞ İdare hukuku açısından elektrik ile ilgili hizmetlerin hukuki niteliği Yaşar Üniversitesi 2018
SİMAY DOĞMUŞ AİHS ışığında devletlerin yaşama hakkına ilişkin pozitif yükümlülükleri Yaşar Üniversitesi 2018
SELÇUK ZENGİN Ayrımcılık Tazminatı Hükmünün Kötüniyet ve İş Güvencesi Tazminatı Hükümleriyle Yarışması Dokuz Eylül Üniversitesi 2018
DAMLA EREL Esnek çalışma süreleri ve denkleştirme esasına göre çalışma Yaşar Üniversitesi 2017
FATMA BOZAN Uluslararası ve ulusal hukuk kaynaklarında kültür ve tabiat varlıkları ile arkeolojik sit alanlarının korunması Yaşar Üniversitesi 2017
RÜYA KOZANOĞLU HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARINDAN BİRİSİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE BUNA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR Yaşar Üniversitesi 2017
CENGİZ OZAN ÖRS İdare Hukuku açısından petrol piyasası Yaşar Üniversitesi 2016
GÜL ÜMİT ERTÜRK Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ve Özgürlüğü Yaşar Üniversitesi 2016
GÖKBEN GÜLER İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hüküm ve sonuçları Yaşar Üniversitesi 2016
AHMET BÜKE Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı Yaşar Üniversitesi 2014
CEMİLE ÇETİN Kıdem tazminatının gelişimi ve kıdem tazminatı fonu Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
Doktora Tezleri
TAIRA HUSEYNOVA Uluslararası sözleşmeler ışığında kadın istihdamı ve Rusya'da kadınların çalışma koşulları Dokuz Eylül Üniversitesi 2015

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR FEVZİ Türkiye Cumhuriyetinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kitle İletişiminin (Medyanın) Hukuki Altyapısı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2663-2692. ULAKBİM 2017
DEMİR FEVZİ Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye AYDIN ZEVKLİLER'E ARMAĞAN, (), 831-877. Endekste taranmıyor 2013
DEMİR FEVZİ Türk Siyasi partiler Sisteminin Parti İçi Demokrasi Sorunları ve Çözüm Önerileri ERDAL ONAR'A ARMAĞAN, (), 195-215. ULAKBİM 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DEMİR FEVZİ Sendikaların Kuruluş ve Üst Kuruluşlara Üyelik İlkeleri () Gazi Üniversitesi ve Türk Metal Sendikası Sempozyumu
DEMİR FEVZİ Bireysel İş Hukukunda Son Gelişmeler () İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
DEMİR FEVZİ Sendikaların Kuruluşu ve Yönetimi Çalışma ve Toplum Birleşik Metal-İş Dergisi, (39), 17-43. 2013
DEMİR FEVZİ Etkin Demokratik Hukuk Devleti İçin Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Olmazsa Olmaz Saydığımız İlkeler Yeni Türkiye, (50), 951-964. 2013
Diğerleri
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Albi Yayınları 2017
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Albi Yayınları 2017
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Albi Yayınları 2016
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Albi Yayınları 2015
DEMİR FEVZİ HUKUKA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ALBİ YAYINLARI 2013
DEMİR FEVZİ En Son Yargıtay Kararları Işığında İŞ HUKUKU VE UYGULAMASI ALBİ YAYINLARI 2013
DEMİR FEVZİ ANAYASA HUKUKU BİRLEŞİK MATBAACILIK 2012
FEVZİ DEMİR, ZEYNEL BAKICI, SERKAN ÇINARLI ETKİN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ ORİON 2011
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku Birleşik Matbaacılık 2009
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Birleşik Matbaacılık 2009
DEMİR FEVZİ Sendikalar Hukuku Albi Yayınları 2007
DEMİR FEVZİ Sorularla Bireysel İş Hukuku Türkiye Barolar Birliği 2006
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukukuna Giriş Anadolu Matbaacılık 2005
DEMİR FEVZİ Türkiye'de Temel İstikrar Sorunu ve Çözüm Yolları İzmir Ticaret Odası (İTO), Yayın No:51 1998
DEMİR FEVZİ Sosyal Düşünceler Tarihi Albi Yayınları 1983

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR