Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Fulya Ertem Başkaya

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yard.Doç.Dr. Fulya Ertem Başkaya 1999 yılında Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmuştur. Kendisinin aynı Üniversiteden Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri bulunmaktadır. Ayrıca Amsterdam Üniversitesinden Kültürel Analiz dalında Mphil derecesine sahiptir. Öğretim kariyerine 2003 yılında başlayan Başkaya, 2007 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Yard.Doç. olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede bölüm başkanlığı görevi de yapmış olan Başkaya, 2014 yılında Yaşar Üniversitesi kadrosuna geçerek, Görsel İletişim Tasarımı bölümünde çalışmaya başlamıştır. Akademik ilgi alanları, Fotoğraf Tarihi ve Teorisi, Görsel Kültür Çalışmaları ve Sanat Tarihi ve Felsefesidir.

  • Eposta fulya.baskaya@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8467  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

GRAFİK TASARIMI (DR) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIMI (DR)/
Tez Adı: Undoing recognition: A critical approach to pose in photography (2006)
Tez Danışmanı: MAHMUT MUTMAN
2003 - 2006

Yüksek Lisans

/ Universiteit van Amsterdam
Faculty of Humanities
Tez Adı: An Analysis of Pose in Early Portrait Photography (2018)
Tez Danışmanı: Prof. Dr Mieke Bal
2002 - 2003

Yüksek Lisans

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ/GRAFİK TASARIM PR. (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Compositon and the uncanny: A methodological account of composition in visual arts (2001)
Tez Danışmanı: LEWİS KEİR JOHNSON
1999 - 2001

Lisans

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ/GRAFİK TASARIM PR. (ÜCRETLİ)/
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
1995 - 1999

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2007 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
2006 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
DAMLA İŞBİLEN Gender representation in the League of Legends İzmir Ekonomi Üniversitesi 2014
EMİN ARTUN ÖZGÜNER Locating paper art within the art of today İzmir Ekonomi Üniversitesi 2013
KUTAY ÇEVİRGEN The role of the international film festival posters in creating the visual identity of a city: The case of San Sebastián - Donostia İzmir Ekonomi Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri
NECATİ TOROS MUTLU Özerk bir mecra ve sanat yapıtı olarak fotokitap Yaşar Üniversitesi 2020

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ERTEM FULYA Facing the other A Critical approach to the construction of identity narratives in the early photographic practice of the Ottoman Empire Early Popular Visual Culture, 9(4), 293-307. (AHCI) 2011
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERTEM FULYA Biz Us Looking productively to the representation of the self in photographic portraiture Photographies, 3(1), 69-85. British Humanities Index; Current Abstracts; SCOPUS. 2010
ERTEM FULYA The pose in early portrait photography Questioning attempts to appropriate the past Image&Narrative, 14(), 0-0. Endekste taranmıyor 2006
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERTEM BAŞKAYA FULYA,ÖZGÜNER EMİN ARTUN Twisting Realism The Representation of Power in the Portraits of Ottoman Sultans in the Early Photographic Era ACAH2015 The Asian Conference on Arts & Humanities 2015 2015
ERTEM BAŞKAYA FULYA Life Before Death A Photographic Oscillation between Life and Death SECAC 2012 Collisions Conference 2012
ERTEM FULYA,HİMAM DİLEK Colonial representations and Mimicry in the photographic and Fashion practices of the Early Ottoman Empire ACAH 2012 The third Asian Conference on Arts and Humanities April 5 8 2012 Osaka Japan ACAH 2012 The third Asian Conference on Arts and Humanities 2012
ERTEM FULYA Facing the Other A critical approach to the construction of identity narratives in the early photographic practice of the Ottoman Empire Visual Delights IV, University of Sheffield & National Fairground Archive 2009
ERTEM FULYA Posing as a moment of inconsistency an analysis of the act of posing in the photographs of Ergün Turan and Süreyya Yılmaz Dernek Intersections 35th Associations of Art Historians Conference Manchester Metropolitan University MIRIAD “Intersections” 35th Associations of Art Historians Conference. Manchester Metropolitan University & MIRIAD, Manchester, England. 2009
ERTEM FULYA Biz Us A Representation of the Global Self in photographic portraiture Global Photographies: Histories, Theories, Practices Conference Institute of Art and Technology 2007
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ERTEM FULYA Image Time and Motion New Media Critique from Turkey 2003 2010 Theory on Demand Kitap Bölümü:Street Museum": Thinking about interactivity and artworks in a work that does not use New Media Sayfa (12-16) Kitap Bölümü Institute of Network Cultures 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERTEM BAŞKAYA FULYA "Geçici Haller": Fotoğraf ve Ölüm Üzerine Bir Deneme Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, (7), 66-67. Endekste taranmıyor 2021
ERTEM FULYA Re thinking the Act of posing in Ralph Eugene Meatyard s The Family Album of Lucybelle Crater Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46( 1), 153-165. MLA ve Index Islamicus 2006
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Ulusal Özgün “İkichi- Photography Exhibition: Two persons one view on Japan” "İkichi-Fotoğraf Sergisi: İki kişinin gözünden bir Japonya K2 Güncel Sanat Merkezi, Kardıçalı Hanı, Konak Izmir 2013-09-16 2013-09-23

İdari Görevler

Bölüm Başkanı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Dekan Yardımcısı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

VCDS 2101 Görsel İletişim Tasarımı I (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

NMED 2105 Basic Design for Digital Environment (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

VCDS 1105 Art Design and Culture (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

VCDS 4000 Yaz Stajı (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

VCDS 2102 Visual Communication Design II (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

VCDS 1108 History of Visual Communication (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

VCDS 1050 Special Studies in VCD (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

VCDS 138 ART, DESİGN AND CULTURE (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

VCDS 2101 VİSUAL COMMUNİCATİON DESİGN I (2019-2020)

Haftalık Saati : 8

NMED 2005 Basic Design for Digital Environment (2019-2020)

Haftalık Saati : 6

VCDS 4000 YAZ STAJI (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

VCDS 1108 HİSTORY OF VİSUAL COMMUNİCATİON DESİGN (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

VCDS 2102 VİSUAL COMMUNİCATİON DESİGN STUDİO II (2019-2020)

Haftalık Saati : 8

ILET 569 GÖRSEL DÜŞÜNME (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

VCDS 1105 Art, Design and Culture (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

VCD 2201Visual Communication Design Studio I (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

STSR 680 Sanatta Yeterlilik Uygulamaları (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

VCDS 3103 Visual Perception (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

VCDS 400 Yaz Stajı (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

STSR 660 Tez (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

VCDS 1108 History of Visual Communication Design (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

VCDS 2102 Visual Communication Design Studio II (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

VCDS 2252 Design and Creativity (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Introduction to Visual Communication (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Visual Communication Design I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Görsel Düşünme (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Design and Creativity (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Art, Design and Culture (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Visual Communication Design II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Basic Design for Digital Environment (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

VCDS 400 Yaz Stajı (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

STSR 660 Tez (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

STSR 680 Sanatta Yeterlilik Uygulamaları (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR