Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Sevi Merter

Sanat Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Programı da Yüksek Lisans eğitimin tamamlamış ve aynı üniversitede Tasarım Çalışmaları alanında Doktora eğitimine devam etmektedir. 2012-2017 yılları arasında Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, akademik görevine Kasım 2017 itibariyle tam zamanlı öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

  • Eposta sevi.merter@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8772  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TASARIM ÇALIŞMALARI (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: An Active Learning Strategy for Diverse Learners through a Participatory Approach: Industrial Design Education as a Case (0)
Tez Danışmanı: ÖZGEN OSMAN DEMİRBAŞ
2016 - -

Yüksek Lisans

TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: A participatory product design process with children with autism spectrum disorder (2015)
Tez Danışmanı: DENİZ HASIRCI İNCEOĞLU
2012 - 2015

Lisans

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PR. (İNGİLİZCE)/
2006 - 2012

Lisans-Yandal

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/
2008 - 2010

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2012 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
MERTER SEVİ,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ A participatory product design process with children with autism spectrum disorder CoDesign, 14(3), 170-187. (AHCI) 2018
MERTER SEVİ Synesthetic Approach in the Design Process for Enhanced Creativity and Multisensory Experiences The Design Journal, 20(sup1), 4519-4528. (AHCI) 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
MERTER SEVİ Highly Potential / Highly Problematic: Participatory Design Processes with Children with Autism CUMULUS CONFERENCE 2018 IN PARIS: TOGETHER TO GET THERE 2018
MERTER SEVİ Synesthetic Approach in the Design Process for Enhanced Creativity and Multisensory Experiences 12th European Academy of Design Conference: Design for Next 2017
MERTER SEVİ,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ Children with Autism Providing a Knowledge Base for Educational and Therapeutic Product Design EDULEARN16: Inspiring Learning through Technology 2016
MERTER SEVİ,HASIRCI İNCEOĞLU DENİZ In the Midst of an Unknown World Understanding Children with Autism Through Participatory Design Research 11th European Academy of Design Conference: The Value of Design Research 2015
MERTER SEVİ On Site Design Projects as a New Studio Model in Design Education RGD Design Educators Conference 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OVACIK MİNE,MERTER SEVİ,GENÇTÜRK SELİN Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Açık Kaynak Tasarım Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlama Örneği (Sözlü Sunum) UTAK 1. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı 2014

8. Projeler

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme için Oyun ve Eğitim Gereçleri Tasarımı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

9. İdari Görevler

Program Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Bölüm Etkinlikleri Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Bölüm Tanıtım Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Bölüm Ders ve Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2018

Öğrenci İlişkileri Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Bölüm Etkinlik Koordinatörü Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Bölüm Tanıtım Koordinatör Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Erasmus Koordinatörü Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

11. Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Akademik Etkinliklere Katılım Teşviği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Akademik Etkinliklere Katılım Teşviği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Akademik Etkinliklere Katılım Teşviği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Akademik Etkinliklere Katılım Teşviği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Akademik Etkinliklere Katılım Teşviği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Akademik Etkinliklere Katılım Teşviği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Tasarıma Giriş 2 (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Experimental Design (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Portfolyo Tasarımı 2 (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Design Thinking (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR