Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Yiğit Kazançoğlu

İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

1998 yılında İzmir Amerikan Lisesi’ni bitirmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında bölüm ikincisi ve Şeref öğrencisi olarak; 2003 yılında İngiltere’de Coventry Üniversitesi ve 2004 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı (MBA) programından Yüksek Şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2008 yılında Ege Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi alanında İşletme doktora derecesini almıştır. 2002 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde başladığı akademik hayatına 2008–2014 arasında Yrd.Doç.Dr.; Ocak 2014 – Haziran 2016 arasında Doç.Dr. olarak devam eden Kazançoğlu, Aralık 2016 itibari ile Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü’nde Doç.Dr. olarak görev yapmaya başlamış ve Mayıs 2019 'da aynı bölümde Profesörlüğe atanmıştır. 2008-2009 akademik yılında Kara Harp Okulu Dekanlığı Sistem Yönetim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi yedek subay olarak askerlik görevini tamamlamıştır. 2009–2014 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi müdürlüğü ile Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyeliği yapmış ayrıca uzaktan öğretim sisteminin kurulmasında aktif görev almıştır. 2017 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlıklarını da sürdürmektedir. Çalıştığı konular; üretim ve işlemler yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, çok kriterli karar verme teknikleridir ve bu konularda başta SCI&SSCI indekslerinde olmak üzere birçok yayını bulunmaktadır.

  • Eposta yigit.kazancoglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8957  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Lojistik yönetimi sürecinde tedarikçi seçimi ve performans değerlendirilmesinin yöneylem araştırması teknikleri ile gerçekleştirilmesi: AHP (analitik hiyerarşik süreç) ve DEA (veri zarflama analizi) (2008)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ERHAN ADA
2003 - 2008

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
2002 - 2004

Yüksek Lisans

/ Coventry University
Business School
Tez Adı: Efficient Market Theory and How Investors Act in the Real World (2003)
Tez Danışmanı: Keith Redhead
2002 - 2003

Lisans

/ Dogu Akdeniz Üniversitesi
1998 - 2002

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2016 - 2019

DOÇENT

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2014 - 2016

YARDIMCI DOÇENT

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2008 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2005 - 2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2002 - 2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MELİSA ÖZBİLTEKİN PALA E-waste and reverse logistics: Forecasting and cause and effect analysis for an emerging economy Yaşar Üniversitesi 2020
HAKAN AZAGI Evaluation of service quality after sales with hybrid model: An application in automotive service with servqual&I-S model Yaşar Üniversitesi 2019
BİLGE DALKILIÇ Dış ticaret firmalarının lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı ve Türkiye'deki buğday unu ihracatçıları üzerine bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2018
Doktora Tezleri
CANSU TAYAKSİ Information technology, its market value and related risks on manufacturing and service firms İzmir Ekonomi Üniversitesi 2017
MUHİTTİN SAĞNAK Performance assessment of a factory layout design: Hybrid multi criteria decision making model with an application in the elevator and escalator company İzmir Ekonomi Üniversitesi 2016

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Garza Reyes Jose Arturo,Kumar Anil,Moktadir Abdul,Tyagi Mrinal,KAZANÇOĞLU YİĞİT,Khan Syed Abdul Rehman Behavioural factors on the adoption of sustainable supply chain practices Resources, Conservation and Recycling, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU İPEK,SAĞNAK MUHİTTİN,MANGLA SACHIN KUMAR,KAZANÇOĞLU YİĞİT Circular economy and the policy: A framework for improving the corporate environmental management in supply chains Business Strategy and the Environment, (), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,SAĞNAK MUHİTTİN,KAYIKCI YAŞANUR,MANGLA SACHIN KUMAR Operational excellence in a green supply chain for environmental management: A case study Business Strategy and the Environment, (), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,EKİNCİ ESRA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,ÖZBİLTEKİN MELİSA REDUCING FOOD WASTE BY LEAN AND SUSTAINABLE OPERATIONS: CASE IN POULTRY INDUSTRY RAE-Revista de Administracao de Empresas, (), 0-0. (SSCI) 2020
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ DESIGN FOR SUSTAINABLE SHIP DISMANTLING BASED ON TRIPLE BOTTOM LINE PERSPECTIVE International Journal of Shipping and Transport Logistics, (), 0-0. (SSCI) 2020
EKİNCİ ESRA,KAZANÇOĞLU YİĞİT,MANGLA SACHIN KUMAR Using system dynamics to assess the environmental management of cement industry in streaming data context Science of The Total Environment, (), 136948-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ADA ERHAN,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,ÖZBİLTEKİN MELİSA ANALYSIS OF THE BARRIERS TO URBAN MINING FOR RESOURCE MELIORATION IN EMERGING ECONOMIES RESOURCES POLICY, 68(), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU İPEK,KAZANÇOĞLU YİĞİT,KAHRAMAN AYSUN,YARIMOĞLU EMEL Investigating Barriers to Circular Supply Chain in the Textile industry from Stakeholders’ Perspective International Journal of Logistics-Research and Applications, (), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,EKİNCİ ESRA,MANGLA SACHIN KUMAR,SEZER MÜRÜVVET DENİZ,KAYIKCI YAŞANUR Performance Evaluation of Reverse Logistics in Food Supply Chains in a Circular Economy using System Dynamics Business Strategy and the Environment, (), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU İPEK,KAZANÇOĞLU YİĞİT,YARIMOĞLU EMEL,KAHRAMAN AYSUN A Conceptual Framework for Barriers of Circular Supply Chains for Sustainability in the Textile Industry Sustainable Development, 28(5), 1477-1492. (SSCI) 2020
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT,MANGLA SACHIN KUMAR SYNCHRONIZED BARRIERS FOR CIRCULAR SUPPLY CHAINS IN INDUSTRY 3.5/INDUSTRY 4.0 TRANSITION FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT Resources, Conservation and Recycling, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZBİLTEKİN MELİSA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN A PROPOSED SUSTAINABLE AND DIGITAL COLLECTION AND CLASSIFICATION CENTER MODEL TO MANAGE E-WASTE IN EMERGING ECONOMIES Journal of Enterprise Information Management, (), 0-0. (SSCI) 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,MANGLA SACHIN KUMAR,Ram Mangey Risk Assessment for Sustainability in e-waste Recycling in Circular Economy Clean Technologies and Environmental Policy, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2020
Obrecht Matevz,KAZANÇOĞLU YİĞİT,Denac Matjaz Integrating social dimension into future Sustainable Energy Supply Network International Journal of Environmental Research and Public Health, (), 0-0. (SSCI) 2020
KAYIKCI YAŞANUR,ÖZBİLTEKİN MELİSA,KAZANÇOĞLU YİĞİT Minimizing losses at red meat supply chain with circular and central slaughterhouse model Journal of Enterprise Information Management, 33(4), 791-816. (SSCI) 2019
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ A sustainable and preventative risk management model for ship recycling industry JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 238(), 117907-0. (SCI-Expanded) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainable disassembly line balancing model based on triple bottom line INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, (), 1-21. (SCI) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,SAĞNAK MUHİTTİN Fuzzy analytic hierarchy process‐integrated statistical process control: An application of demerit chart at furniture manufacturing company Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, (), 1-8. (SCI) 2019
SAĞNAK MUHİTTİN,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT A new holistic conceptual framework for layout performance assessment Journal of Manufacturing Technology Management, 30(1), 233-260. (SCI-Expanded) 2019
TAÇOĞLU CANER,CEYLAN CEMİL,KAZANÇOĞLU YİĞİT ANALYSIS OF VARIABLES AFFECTING COMPETITIVENESS OF SMES IN THE TEXTILE INDUSTRY Journal of Business Economics and Management, 20(4), 648-673. (SSCI) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU İPEK,DORA MANOJ FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN TO OVERCOME RISKS IN TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY THROUGH INDUSTRY 4.0-BASED RESPONSES PRODUCTION PLANNING CONTROL, (), 0-0. (SCI) 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,Özbiltekin Melisa Minimizing losses in milk supply chain with sustainability: An example from an emerging economy Resources, Conservation and Recycling, 139(), 270-279. (SCI-Expanded) 2018
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Integrated framework of disassembly line balancing with Green and business objectives using a mixed MCDM JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 191(), 179-191. (SCI-Expanded) 2018
KAZANÇOĞLU YİĞİT,KAZANÇOĞLU İPEK,SAĞNAK MUHİTTİN A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based on circular economy JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 195(), 1282-1299. (SCI-Expanded) 2018
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Analyzing Workforce 4.0 in the Fourth Industrial Revolution and proposing a road map from operations management perspective with fuzzy DEMATEL Journal of Enterprise Information Management, 31(6), 891-907. (SSCI) 2018
KAZANÇOĞLU YİĞİT,KAZANÇOĞLU İPEK,SAĞNAK MUHİTTİN Fuzzy DEMATEL-based green supply chain management performance: application in cement industry INDUSTRIAL MANAGEMENT DATA SYSTEMS, 118(2), 421-431. (SCI-Expanded) 2018
KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,EŞME UĞUR,ÖCALIR ŞEREF,ÜSTÜN DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Tensile shear strength and elongation of FSW parts predicted by Taguchi-based fuzzy logic Materials Testing, 58(4), 351-356. (SCI) 2016
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Integration of green lean approach with six sigma: an application for flue gas emissions JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 127(), 112-118. (SCI) 2016
EŞME UĞUR,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,ÜSTÜN DENİZ,BULDUM BERAT BARIŞ,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖCALIR ŞEREF Modeling and optimization of CNC milling of AISI 1050 steel by a regression based differential evolution algorithm (DEA) Materials Testing, 58(7-8), 632-639. (SCI) 2016
EŞME UĞUR,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,ÜSTÜN DENİZ,KAHRAMAN FUNDA,KAZANÇOĞLU YİĞİT Grey-based fuzzy algorithm for the optimization of the ball burnishing process Materials Testing, 57(7-8), 666-673. (SCI) 2015
ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,SAĞNAK MUHİTTİN Improving Competitiveness of Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Agriproduct Export Business Through ANP: The Turkey Case Agribusiness, 29(4), 524-537. (SCI) 2013
EŞME UĞUR,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,ÖZGÜN SÜEDA,KAZANÇOĞLU YİĞİT Predictive Modelling of Ball Burnishing Process Using Regression Analysis and Neural Network Materials Testing, 55(3), 187-192. (SCI) 2013
Kazançoğlu Y, Esme U, Külekçi M K, Kahraman F, Samur R, Akkurt A, İpekçi M T Application of a Taguchi Based Neural Network for Forecasting and Optimization of the Surface Roughness in a Wire Electrical Discharge Machining Process MATERIALS and TECHNOLOGY, 46(5), 471-476. (SCI) 2012
KAHRAMAN FUNDA,EŞME UĞUR,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,KAZANÇOĞLU YİĞİT Regression Based Neural Network Modeling for Forecasting of the Metal Volume Removal Rate in Turning Operations Materials Testing, 54(4), 266-270. (SCI) 2012
KAHRAMAN FUNDA,EŞME UĞUR,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,KAZANÇOĞLU YİĞİT Process Capability Analysis in Machining for Quality Improvement in Turning Operations Materials Testing, 54(2), 120-125. (SCI) 2012
BULDUM BERAT BARIŞ,EŞME UĞUR,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,ŞIK AYDIN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Use of Grey-Taguchi Method for the Optimization of Oblique Turning Process of AZ91D Magnesium Alloy Materials Testing, 54(11-12), 779-785. (SCI) 2012
KABAK MEHMET,BURMAOĞLU SERHAT,KAZANÇOĞLU YİĞİT A fuzzy hybrid MCDM approach for professional selection EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 39(3), 3516-3525. (SCI) 2012
KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL,EŞME UĞUR,Er Onur,KAZANÇOĞLU YİĞİT Modeling and prediction of weld shear strength in friction stir spot welding using design of experiments and neural network MATERIALS SCIENCE and ENGINEERING TECHNOLOGY, 42(11), 990-995. (SCI) 2011
Kazançoğlu Y, Eşme U, Bayramoğlu M, Güven O, Özgün S Multi Objective Optimization of The Cutting Forces in Turning Operations Using The Grey Based Taguchi Method Materials and Technology, 45(2), 105-110. (SCI) 2011
Kazançoğlu Y, Aksoy M A Fuzzy Logic Based Quality Function Deployment for Selection of E Learning Provider THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 10(4), 39-45. (SSCI) 2011
Altınok T, Özpeynirci Ö, Kazançoğlu Y, Yılmaz R Using of Multicriteria Decision Making Methods for Postgraduate Student Selection EURASIA JOURNAL of EDUCATIONAL RESEARCH, (40), 17-31. (SSCI) 2010
Guven O, Esme U, Kaya İ E, Kazançoğlu Y, Külekçi M K, Boğa C Comparative Modeling of Wire Electrical Discharge Machining Wedm Process Using Back Propagation BPN and General Regression Neural Networks GRNN MATERIALS and TECHNOLOGY, (44(3)), 147-152. (SCI) 2010
Aydın H, Bayram A, Eşme U, Kazançoğlu Y, Güven O Application of Grey Relation Analysis Gra And Taguchi Method For The Parametric Optimizatıon of Friction Stır Welding Fsw Process MATERIALS and TECHNOLOGY, (44(4)), 205-211. (SCI) 2010
Esme U, Külekçi M K, Kazancoglu Y The Use of Artificial Neural Networks in Predicting Fatigue Life of Friction Stir Welded Lap Joints of AA 5754 JOURNAL of ADVANCED MATERIALS, (42(4)), 14-21. (SCI) 2010
Esme U, Kazancoglu Y, Bayramoglu M, Özgün S Optimization of Weld Bead Geometry in TIG Welding Process Using Grey Relation Analysis and Taguchi Method MATERIALS and TECHNOLOGY, (43(3)), 143-149. (SCI) 2009
SOYUER HALUK,KOCAMAZ MURAT,KAZANÇOĞLU YİĞİT Scheduling jobs through multiple parallel channels using an expert system Production Planning Control, 18(1), 35-43. (SCI) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TAYAKSİ CANSU,KAZANÇOĞLU YİĞİT,SAĞNAK MUHİTTİN A New Holistic Conceptual Framework for Leanness Assessment International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, (), 0-0. Scopus, ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,Garza Reyes Jose Arturo DECISION MAKING FOR RISK EVALUATION: INTEGRATION OF PROSPECT THEORY WITH FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) International Journal of Quality Reliability Management, (), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020
SAĞNAK MUHİTTİN,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,MISHRA ATUL Integration of Lean Approach with Energy Efficiency: Application in Kitchenware Manufacturing Company International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 5(6), 1128-1139. Scopus, ESCI 2020
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Lean in higher education: A proposed model for lean transformation in a business school with MCDM application Quality Assurance in Education, 27(1), 82-102. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2019
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZBİLTEKİN MELİSA,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ Sustainability benchmarking for logistics center location decision Management of Environmental Quality: An International Journal, (ahead-of-print), 0-0. ESCI: Emerging SourcesCitation Index 2019
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Integrated Fuzzy Analytic Network Process And 0-1 Goal Programming Technique For Enterprise Resource Planning (Erp) Software Selection Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 19(1), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2019
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,AKSOY MURAT Determining the causal relationship among the research streams of the operations management course Journal of Education for Business, (), 1-10. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2018
SAĞNAK MUHİTTİN,ADA NESRİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,TAYAKSİ CANSU Quality function deployment application for improving quality of education in business schools Journal of Education for Business, 92(5), 230-237. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
TAYAKSİ CANSU,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Bulut Üretim: İşlemler Yönetiminde Yeni Bir Bulut Bilişim Modeli Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 16(OZEL), 71-84. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2016
KAZANÇOĞLU YİĞİT,BURMAOĞLU SERHAT ERP software selection with MCDM: application of TODIM method International Journal of Business Information Systems, 13(4), 435-0. scopus 2013
BURMAOĞLU SERHAT,KAZANÇOĞLU YİĞİT,KABAK MEHMET Analysing relationship between productivity and knowledge economy data of EU countries (including Turkey) by using canonical correlation analysis International Journal of Productivity and Quality Management, 9(4), 437-0. scopus 2012
BURMAOĞLU SERHAT,KAZANÇOĞLU YİĞİT E-government website evaluation with hybrid MCDM method in fuzzy environment International Journal of Applied Decision Sciences, 5(2), 163-0. SCOPUS 2012
Ada E, Savaşçı İ, Kazançoğlu Y, Ventura K, Aracıoğlu B Havayolu Ve Karayolunda Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, (228), 42-53. EBSCO 2005
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAZANÇOĞLU YİĞİT,Kumar Mangla Sachin,Karamperidis Stravros,EKİNCİ ESRA,ÖZBİLTEKİN MELİSA,SEZER MÜRÜVVET DENİZ DECARBONISATION OF FREIGHT TRANSPORT WITH SYSTEM DYNAMICS IN FOOD SUPPLY CHAINS IN UK e-LRN 2020 Special Web Conference Sustainable and Resillient Supply Chains During Crises 2020
YETKİN EKREN BANU,Eroğlu Ecem,KAZANÇOĞLU YİĞİT,Kumar Vikas Lateral Inventory Share based Business Model for IoT Enabled Sustainable Food Supply Chain Network 5th North American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 2020
Dilaver Burcu,Çokoğlu Hasan Tahsin,Yamanlar Meriç,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Sustainability Evaluation of Textile Warehouses from Social and Environmental Perspective International Symposium for Production Research 2019 (ISPR 2019) 2019
TELLİ DİLRUBA,BERBEROĞLU YALÇIN,KARADENİZ GİZEM,UZUN DOĞANGÜN YILMAZ,YÜKSEL DAMLA,KAZANÇOĞLU YİĞİT,BAYKAL ELİF The Modification and the Line Balancing of an Assembly Line for the Inclusion of a New Product Model International Symposium for Production Research 2019 (ISPR 2019) 2019
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Evaluation of Social Sustainability in Industry 4.0 Engineering and Technology Management Summit 2018– ETMS2018 2018
Kahraman Ceren,Uluğ İrem,Othan Can Burak,ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT Efficiency Analysis in Retail Sector: Implementation of Data Envelopment Analysisin a Local Supermarket Chain ISPR 2018 The International Symposium for Production Research 2018
Tataroğlu Derya,Dalkıran Renan,Sezen Süeda,KESİKBURUN DAMLA,KAZANÇOĞLU YİĞİT Model Sequencing and Changeover Time Reduction in Mixed Model Assembly Line ISPR 2018 The International Symposium for Production Research 2018
ÖZKAN ÖZEN YEŞİM DENİZ,KAZANÇOĞLU YİĞİT DESIGN FOR DISASSEMBLY IN SMART FACTORIES INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRODUCTION RESEARCH (ISPR 2017) 2017
KESİKBURUN DAMLA,KAZANÇOĞLU YİĞİT ANALYZING AND REDUCING THE PRODUCTION INTERRUPTIONS DUE TO VARIATIONS OF MATERIALS THROUGH STATISTICAL QUALITY CONTROL IN TOBACCO INDUSTRY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRODUCTION RESEARCH (ISPR 2017) 2017
SAĞNAK MUHİTTİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Shift scheduling with fuzzy logic an application with an integer programming model 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015) 2015
KAZANÇOĞLU YİĞİT Integrated Fuzzy TOPSIS and Goal Programming Technique for Machine Selection Problem An Application Joint Symposium On CIE44 (44th International Computers & Industrial Engineering Conference) & IMSS14 (International Intelligent Manufacturing Systems) 2014
Burmaoğlu S, Kazançoğlu Y, Özpeynirci Ö Mediated Effect of Transportation on Competitivenes 8th International Logistics & Supply Chain Congress 2010
Ada E, Kazançoğlu Y, Özkan G Evaluating The Performance Of Suppy Chain Partners By Data Envelopment Analysis The 18th International Conference on Production Research 2005
KAZANÇOĞLU YİĞİT The Value Network System Of Izmir s Port Services In Light of EU Guidelines Evaluation Using The Lean Process Of Mapping International Logistics Congress 2004
Bates F, Kazançoğlu Y, Yumurtacı I Ö Collaboration and Implementation of Value Added Indirect Services to Manufacturing Activities as Supported by a Supply Chain s Advanced Planning Optimization System 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems 2006
Kazançoğlu Y, Ada E ERP Software Selection with MCDM Application of TODIM Method IMS 2010 The 7th International Symposium On Intelligent&Manufacturing Systems 2010
Kazançoğlu Y, Aksoy Y A fuzzy Logic Based Quality Function Deployment to Identify Key Factors of E learning Design World Conference on Educational Technology Researches (WCETR) 2011
Kazançoğlu Y, Kabak M A New Approach Towards Evaluation and Selection of Teacher Candidates Fuzzy Topsis FUZZYSS’09 1st International Fuzzy Systems Symposium 2009
Burmaoğlu S, Kazançoğlu Y Logistics Innovation Profile of Turkish Transportation Firms The 9th International Congress On Logistics And Supply Chain Management 2011
Ada E, Kazançoğlu Y Quantitatively Measuring The Efficiency Of Automatic Inventory Replenishment Systems In Supply Chain Operations 3rd International Logistics & Supply Chain Congress 2005
Soyuer H, Kazançoğlu Y, Kocamaz M Scheduling Jobs Through Multiple Parallel Channels By An Expert System Ims 2004 International Intelligent Manufacturing Systems Proceedings 2004
Ada E, Kazançoğlu Y Perspectives on The EU Transport Guidelines Evaluation of Purchasing Consideration of Outsourcing Transport Route Services to Turkey A New Gate From The Old Silk Way Route XIth Annual International Conference Risk in Contemporary Economy 2010
Ada E, Kazançoğlu Y Continuous Performance Evaluation of Supply Chain Partners By An Expert System Through Data Envelopment Analysis 35th International Computers & Industrial Engineering Conference 2005
Özpeynirci Ö, Özpeynirci S, Kazançoğlu Y A New Ranking Method Based On Outranking Relations 24th Mini EURO Conference, Continuous Optimization and Information-Based Technologies in The Financial Sector 2010
Ada E, Kazançoğlu Y, Özkan G The Plant Location Problem Based on Network Modeling Approach by an Expanded Linear Programming Model The 7th Balkan Conference on Operational Research 2005
Akdede H S, Kazançoğlu Y Efficiency in Turkish State Libraries a Data Envelopment AnalysisApplication The International Conference on Human and Economic Resources 2006
Nagai H, Kazançoğlu Y Comparison of Prominence and Relations for Global Leadership Competency among Four Asian Countries based on Fuzzy DEMATEL 24th Annual Meeting of the Association of Japanese Business Studies (AJBS) 2011
Kazançoğlu Y, Burmaoğlu S Investigating The Discriminant Factor in EU Countries On Logistics Issues By Using Discriminant Analysis The 7th International Logistics & Supply Chain Congress 2009
Burmaoğlu S, Bali Ö, Kazançoğlu Y Performance Evaluation of Transportation Websites by Using Fuzzy AHP 8th International Logistics & Supply Chain Congress 2010
Ada E, Kazançoğlu Y The problems of Turkish SME s in the EU Accession Negotiation Process Regional Conference on European Enlargement: Investment in human capital and innovation as basic elements for the promotion of employment, competitiveness and growth 2007
Bates F, Kazançoğlu Y, Demirkollu S Adaptation Of Lean Processes Within The Value Network A Strategy To Improve Performance And Create Value Within The Supply Chain International Logistics Congress 2004 Proceedings 2004
Kazançoğlu Y, Aksoy Y A Fuzzy Logic Based Quality Function Deployment For Selection of E Learning Provider The International Educational Technology Conference (IETC) 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BURMAOĞLU SERHAT,ŞEŞEN HARUN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Determinants of Logistics Sector Innovation Creating Common Value Nodes in Supply Chain LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 6(2), 37-58. EBSCO 2015
KAZANÇOĞLU YİĞİT,KAZANÇOĞLU İPEK Benchmarking Service Quality Performance of Airlines in Turkey ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7(2), 263-290. EBSCO, EconLit ve ASOS 2013
KABAK Mehmet, KAZANÇOĞLU Yiğit Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Öğretmen Seçimi ve Bir Uygulama AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 14(1), 95-112. EBSCO 2012
Kazançoğlu Y, Ada E Perakende Sektöründe Tedarikçi Seçiminin Bulanık AHP ile Gerçekleştirilmesi SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ, 9(1), 29-52. EBSCO 2010
Kazançoğlu Y, Ada E The Location Problem of a Plant and a Warehouse by an Expanded Linear Programming Model Integrated With AHP Fabrika ve Depo Yeri Seçimi Probleminin Lineer Programlama ve AHP Entegrasyonu ile Çözülmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 9(1), 29-42. Director of Open Access Journals, Ebsco Publishing, Pero, Scientific Commons, WorldWideScience 2009
Kazançoğlu Y, Özpeynirci Ö, Öztürk Ö, Turunç Ö Piyade Tüfeklerinin Ergonomik Özelliklerinin Gri İlişkisel Analiz GRA Metodu ile Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ, 19(1), 63-75. EBSCO 2009
Eşme U, Kazançoğlu Y, İpekçi M T, Zorlu F Galetaj ile İşlemede Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu Kullanılarak Optimizasyonu SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ, 8(1), 197-211. EBSCO 2009
Ada E, Ventura K, Kazançoğlu Y, Aracıoğlu B, Savaşçı İ Kobi lerin Rekabet Gücü Ve E Ticarete Geçiş Süreci Bir Model Önerisi EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 8(1), 55-70. Director of Open Access Journals, Ebsco Publishing, Pero, Scientific Commons, WorldWideScience 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZKAN Yeşim Deniz A Study on Changes in Job Profiles and Priorıties of Personnel Selection Criteria Caused by the Transformation of Industry 4 0 an Implementation of Fuzzy Dematel in a Hıgh Technology Firm (Sözlü Sunum) 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2016
SAĞNAK MUHİTTİN,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT Quality Function Deployment in Higher Education an Application in Business Administration Department () 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2015
TAYAKSİ CANSU,ADA ERHAN,KAZANÇOĞLU YİĞİT İşlemler Yönetiminde Bulut Bilişim Uygulamaları () 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2015
KAZANÇOĞLU YİĞİT Mutfak Gereçleri Fabrikasında Toplam Ekipman Etkinliği Hesaplaması () 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2014
Kazançoğlu Y, Adıvar B Optimal Resource Allocation For Industrial Energy Consumption In Turkey () YA/EM 2010, 30.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2010
Ada E, Kazançoğlu Y, Savaşçı İ, Ventura K, Aracıoğlu B İşletmelerin Küresel Rekabet Avantajı Sağlamaları Yolunda Verimlilik Yönetiminin Veri Zarflama Analizi İle Gerçekleştirilmesi () İstanbul Kültür Üniversitesi & Milli Prodüktivite Merkezi & KOSGEB, 2.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi 2005
Kazançoğlu Y, Aksoy M Üretim ve İşlemler Yönetimi Dersinin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi () 4.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu 2011
Kazançoğlu Y, Sagnak M Fuzzy Failure Modes and Effects Analysis a New Method for Risk Priority Number Calculation by using Fuzzy VIKOR () 5. Mühendislik Ve Teknoloji Sempozyumu 2011
Ada E, Hamarat Ş, Kazançoğlu Y Fokus Ekonomisi Ölçek Ekonomisi Paradoksunun Şirket Büyüme Stratejilerine Etkilerinin İrdelenmesi Tüketici Elektroniği Sektörü Araştırması () YA/EM 2005, 26. Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2005
Tütek H, Baklacı H F, Kazançoğlu Y, Urga Şenbağcı E Türk ve Avrupa Birliği Devlet Tahvili Piyasalarının Entegrasyonu Üzerine Ampirik Bir Çalışma () Türkiye İktisat Kongresi-Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar 2004
Kazançoğlu Y, Kabak M Öğretmen adaylarının değerlendirilmesine ve seçimine yönelik bir uygulama Fuzzy TOPSIS () YA/EM 2009, 29.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2009
Ada E, Kazançoğlu Y, Aksoy M Esnek Üretim Sistemlerine Etki Eden Faktörlerin Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi () 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2011
Ada E, Kazançoğlu Y, Aracıoğlu B Türk İşletmelerinde Verimlilik Artişi İçin Alti Sigma Yönetim Sistemi Modeli () Yöneylem Araştirmasi-Endüstri Mühendisliği Kongresi 2004
Ada E, Kazançoğlu Y, Sagnak M Improving SME s Competitiveness in Dried Fruit Export Business through Fuzzy ANP () YA/EM 2010, 31.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2011
Ada E, Kazançoğlu Y, Sagnak M, Tayaksi C Darboğaz Analizinin Gerçekleştirilmesinde Altı Sigma ve TÖAİK DMAIC Modeli () YAEM 32. Ulusal Kongresi, Doğuş Üniversitesi 2012
Özpeynirci Ö, Özpeynirci S, Kazançoğlu Y Sıralama Problemi için bir Algoritma () YA/EM 2010, 30.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2011
Kazançoğlu Y, Savaşçı İ Firmalarin Yenilik Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü () 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi 2004
Ada E, Eliiyi D T, Kazançoğlu Y Efficient Planning of Layout and Container Handling in Container Ports An Application in Port of Izmir () 28.Yöneylem Araştirmasi ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 2008
Ada E, Kazançoğlu Y, Aracıoğlu B Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik Süreç İle Gerçekleştirilmesi () İstanbul Ticaret Üniversitesi, 5. Ulusal Üretim Araştırmaları 2005
Soyuer H, Kazançoğlu Y, Kocamaz M Emek Yoğun Üretim İşletmelerinde Stratejik Rekabet Araci Olarak Simo Analizi () 10. Ergonomi Kongresi 2004
Kazançoğlu Y, Savaşçı İ Ege Bölgesi nde Organik Tarimin Gelişmesinde Kobilere Yönelik Finansman Araci Olarak Risk Sermayesi Model Önerisi () Sermaye Piyasasi Kurulu - Muğla Üniversitesi İİBF- Kobilerin Halka Açilmasi ve Sermaye Piyasasi Üzerine Etkileri Kongresi 2005
Ada E, Kazançoğlu Y, Sagnak M Dış Kaynak Kullanımında Risk Faktörlerinin Bulanık Dematel İle Değerlendirilmesi () 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KAZANÇOĞLU YİĞİT,ÖZPEYNİRCİ NAİL ÖZGÜR Stok Yönetimi Ders Kitabı Kara Harp Okulu Matbaası 2010
KAZANÇOĞLU YİĞİT,KAZANÇOĞLU İPEK Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri Kitap Bölümü:AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Kitap Bölümü Nobel Yayınevi 2008

Projeler

Developing capacity and research network on circular and Industry 4.0 driven sustainable solutions for reducing food waste in supply chains in Turkey (Newton Fund Research Environment Links)

Diğer (Uluslararası)

Ödemiş Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlanması Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Bosch Termoteknik A.Ş.’de Yeni Bir Ürünün Üretilmesi için Mevcut Montaj Hattının Yeniden Düzenlenmesi ve Hat Dengelemesinin Yapılması

TÜBİTAK PROJESİ

Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi (İZKA-İzmir Kalkınma Ajansı)

Kalkınma Bakanlığı

Sustainable Warehouse Performance Management in BR Retailing (Altınyıldız)

Özel Kuruluşlar

Design of Yard Layout in Logistics Center (MOS Logistics)

Özel Kuruluşlar

Bosch Termoteknik A.Ş.’de Yeni Bir Ürünün Üretilmesi için Mevcut Montaj Hattının Yeniden Düzenlenmesi ve Hat Dengelemesinin Yapılması

Özel Kuruluşlar

Çok Modelli Üretim Hattında Çevik Model Dönüşümü (Mixed Model Assembly Line Model Sequencing Re-Balancing Problem)

Özel Kuruluşlar

BEST Business Education for Sustainability Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development BEST

Avrupa Birliği

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekebatçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi URGE Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti Üretim Yönetimi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekebatçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi URGE Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti Yönetim Organizasyon

ARAŞTIRMA PROJESİ

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekebatçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi URGE Projesi Plastik Sektörü Danışmanlık Hizmeti Muhasebe ve Finans

ARAŞTIRMA PROJESİ

iSIMPLY Innovative SocIal Media Pedagogy Learning Pathways

Avrupa Birliği

HERMES Projesi

Avrupa Birliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi ve Şoför Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü İZELMAN Genel Müdürlüğü Eshot Sürekli Eğitim Merkezi Yapılandırma Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Global Human Resource Development GHRD Study Group Sponsored by Japan s National Grants in Aid for Scientific Research

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Ayakkabıcılık Sektörü

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Kuyumculuk Sektörü

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Plastik Sektörü

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Gelinlik Abiye Sektörü

ARAŞTIRMA PROJESİ

İŞLETMEDEN İŞLETMEYE TİCARET SERTİFİKALI MESLEKİ EĞİTİMİ B2B

Avrupa Birliği

E MODE Engage Trainers In Learning MODules And MatErial Creation

Avrupa Birliği

ARTEMIS

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yönetim Kurulu Üyeliği İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2016

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2014

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bulanık Sistemler Derneği

2009 -

INFORMS - The International Society on Multiple Criteria Decision Making

2009 -

American Association for Science and Technology

2015 -

EUCEN

2009 -

Decision Sciences Institute

2014 -

Ödüller

EMERALD LITERATI AWARDS - Most Commended Paper

EMERALD / İNGİLTERE
2020

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yılın Akademisyeni

Balkan Dernekleri Federasyonu / TÜRKİYE
2011

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

SENİOR DESİGN PROJECT I (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

SENİOR DESİGN PROJECT II (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

SUSTAINABLE LOGISTICS (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

DECİSİON MAKİNG THEORY İN LOGİSTİCS AND OPTİMİZATİON (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Supply Chain Management I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Decision Making Theory in Logistics and Optimization (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Senior Design Project I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

System Analysis (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Quality Management in Logistics (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

System Design (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Senior Design Project II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

City Logistics (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Supply Chain Management I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Decision Making Theory in Logistics and Optimization (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Senior Design Project I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

System Design (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Quality Management in Logistics (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Senior Design Project II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

System Analysis (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR