Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Görkem Akgül

Meslek Yüksekokulu / Marina ve Yat İşletmeciliği Programı

Kısa Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İşletme Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programında tam zamanlı öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Marina ve Yat İşletmeciliği Programı'nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8655  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: . (0)
Tez Danışmanı: EDİP ÖRÜCÜ
2018 - -

Yüksek Lisans

DENİZ TURİZMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DENİZ TURİZMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Algılanan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi: Türkiye’xxdeki marinalar üzerine karşılaştırmalı bir analiz (2015)
Tez Danışmanı: ALİ CEMAL TÖZ
2013 - 2015

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
2009 - 2013

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2020 - 2022

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AYDIN ATİLLA, ÖZTÜRK EMİNE, AKGÜL GÖRKEM Hava Kargo Yük Trafiğinin Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkisi Pearson Journal of Social Sciences-Humanities, 6(13), 10-32. Index Copernicus International 2021
ÖRÜCÜ EDİP,AKGÜL GÖRKEM,ÇİNAR BİNNAZ Etik İklim Algısının Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisinde Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü Manas Journal of Social Studies, 9(2), 899-915. TR DİZİN 2020
YENİÇERİ TÜLAY,AKGÜL GÖRKEM,ÇİNAR BİNNAZ Duygusal Zekanın Hizmet Odaklılık ve Algılanan Performans Açısından Değerlendirilmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4), 478-495. TR DİZİN 2019
ÖRÜCÜ EDİP,AKGÜL GÖRKEM Örgütlerde Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Güven Üzerine Etkisi: Lojistik Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Bir Araştırma Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 183-201. TR DİZİN 2019
ÇİNAR BİNNAZ,AKGÜL GÖRKEM,KORKMAZ ERDOĞAN Karizmatik Liderin İşgören Motivasyonuna Etkisi: Madencilik Sektöründe Bir Araştırma TURKISH JOURNAL OF MARKETING, 3(2), 143-165. proquest 2018
TÖZ ALİ CEMAL,AKGÜL GÖRKEM The Impact of Perceived Service Quality on Satisfaction: An Application on Marina Customers in Turkey Journal of Eta Maritime Science, 5(3), 242-257. TR DİZİN 2017
AKGÜL GÖRKEM,TÖZ ALİ CEMAL Marina Müşterilerinin Marinalarda Algıladıkları Hizmetlerin Kalite Düzeylerine Yönelik Algılarının Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, (), 109-135. TR DİZİN 2017
AKGÜL GÖRKEM,BAYAR YAVUZ,CERİT AYŞE GÜLDEM Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2), 71-100. TR DİZİN 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYDIN ATİLLA, ÖZTÜRK EMİNE, AKGÜL GÖRKEM Hava Kargo Yük Trafiğinin Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması International Gobeklıtepe Social and Human Sciences Congress_II Harran University, Sanliurfa, Turkey 2021
AYDIN ATİLLA, ÖZTÜRK EMİNE, AKGÜL GÖRKEM Taşıma Modlarının Türkiye Ekonomisine Katkılarının Karşılaştırılması Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21) 2021
YENİÇERİ TÜLAY,ÇİNAR BİNNAZ,AKGÜL GÖRKEM Çalışanların Duygusal Zekalarının Hizmet Odaklılık ve Algılanan Performans Üzerine Etkisi II. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’19). 2019
ÇİNAR BİNNAZ,AKGÜL GÖRKEM,KORKMAZ ERDOĞAN,KOÇ ERDOĞAN The Comparison of Waiting Times of Working and Retired Bank Customer III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS 2019) 2019
KORKMAZ ERDOĞAN,ÇİNAR BİNNAZ,AKGÜL GÖRKEM,KOÇ ERDOĞAN The Impact of Customer Waiting Time on Reliability in Banking III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS 2019 2019
AKGÜL ERSİN FIRAT,AKGÜL GÖRKEM Gemi İşletmeciliğinde KPI Standardı 3.0: Genel Bakış International Conference on Intelligent Transportation Systems. 2018
AKGÜL GÖRKEM,AKGÜL ERSİN FIRAT Cruise Ports in Turkey: A Statistical Analysis Conference of International Maritime Economists (IAME 2016). 2016
TUĞDEMİR GÖKÇE, AKGÜL GÖRKEM, ÖZER ÇAYLAN DİDEM Environmental sustainability practices of global cruise lines The Conference on Managing Tourism Across Continents 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
TUĞDEMİR GÖKÇE, AKGÜL GÖRKEM, ÖZER ÇAYLAN DİDEM Advances in Managing Tourism Across Continents Kitap Bölümü:Environmental Sustainability Practices of Global Cruise Lines Sayfa (271-288) Kitap Bölümü UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA M3 CENTER PUBLISHING 2021
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TUĞDEMİR GÖKÇE,AKGÜL GÖRKEM Kruvaziyer Yolculara Uygulanan Satış Teknikleri: Kuşadası Esnafı Üzerine Bir Araştırma (Sözlü Sunum) 4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu. 2018
AKGÜL GÖRKEM Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Türkiye’deki Marinalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (Sözlü Sunum) VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 2016
AKGÜL GÖRKEM,TÖZ ALİ CEMAL Marina Müşterilerinin Marinalarda Algıladıkları Hizmetlerin Kalite Düzeylerine Yönelik Algılarının Analizi (Sözlü Sunum) 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu. 2016
TÖZ ALİ CEMAL,AKGÜL GÖRKEM Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Tekniklerinin Uygulanması: Deniz Turizmi Yüksek Lisans Programının İncelenmesi (Sözlü Sunum) 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu. 2016
AKGÜL GÖRKEM,TÖZ ALİ CEMAL Marinalarda Sunulan Hizmetlerin Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 2. Ulusal Liman Kongresi. 2015
AKGÜL GÖRKEM,BAYAR YAVUZ,CERİT AYŞE GÜLDEM Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma (Sözlü Sunum) 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu. 2013

İdari Görevler

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Öğrenci Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Merkezi Akademik Planlama Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Staj Koordinatörlüğü İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2022

Ödüller

MTCON'21 Honorable Mention Award

Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı (MTCON 2021) / TÜRKİYE
2021

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Liman ve Terminal İşlemleri (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Marinalarda Emniyet ve Güvenlik (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Deniz Meteorolojisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Deniz Ulaştırma Yönetimi (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Liman ve Terminal İşlemleri (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Marinalarda Emniyet ve Güvenlik (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Deniz Meteorolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

Gemi Acente Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Yatçılık ve Marina Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Yat Acente Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Forwarder İşletmeciliği (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Mesleki İngilizce (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

Deniz Acente İşletmeciliği (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

Gemi Acentacılığı (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Gemi Tedarik Yönetimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Liman İşletmeciliği ve Yönetimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Marina ve Yat İşletmeciliği (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR