Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Saadet Eskiizmirliler

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Matematik Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Uygulamalı Matematik Alanında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamıştır, Doktora eğitimi devam etmektedir. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Birim Sorumlusu idari görevi vardır.

  • Eposta saadet.eskiizmirliler@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9251  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MATEMATİK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (DR)/
Tez Adı: Black-Scholes kısmi diferansiyel denkleminin yapay sinir ağları ile çözümü üzerine (2019)
Tez Danışmanı: Korhan Günel; Refet Polat
2014 - 2019

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Vulnerability parameters on graph operations (2012)
Tez Danışmanı: Gökşen Bacak Turan; Refet Polat
2010 - 2012

Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2005 - 2010

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2014 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ESKİİZMİRLİLER SAADET On the Solution of the Black–Scholes Equation Using Feed-Forward Neural Networks Computational Economics, (), 0-0. (SCI) 2020
KANDİLCİ SAADET Graph Operations and Neighbour Rupture Degree Journal of Applied Mathematics, (), 0-0. (SCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ESKİİZMİRLİLER SAADET Neighbor Rupture Degree of Total Graphs And Their Complements Bulletin of The International Mathematical Virtual Institute, (), 0-0. ISSN 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ESKİİZMİRLİLER SAADET Graph Similarity Workshop on Graph Theory and its Applications 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ESKİİZMİRLİLER SAADET Komşu Ayrıt Rupture Derecesi () 9.Ankara Matematik Günleri, Atılım Üniversitesi 2016
ESKİİZMİRLİLER SAADET GRAFLARDA ZEDELENEBİLİRLİK VE KOMŞU AYRIT KOPMA DERECESİ () III. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı 2016

Projeler

Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma

-Tübitak 3501

İdari Görevler

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Ödüller

Fakülte Üçüncülüğü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Uygulamalı Doğrusal Cebir Uygulama Dersleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 6

Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri Uygulama Dersleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 10

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR