Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Saadet Eskiizmirliler

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Matematik Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Uygulamalı Matematik Alanında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamıştır, Doktora eğitimi devam etmektedir. 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Birim Sorumlusu idari görevi vardır.

  • Eposta saadet.eskiizmirliler@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9251  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MATEMATİK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (DR)/
Tez Adı: Black- Scholes Kısmi Diferansiyel Denkleminin Yapay Sinir Ağları ile Çözümü Üzerine (0)
Tez Danışmanı: REFET POLAT
2014 - -

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Graf İşlemleri Üzerinde Zedelenebilirlik Parametreleri (2012)
Tez Danışmanı: REFET POLAT
2010 - 2012

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Graf İşlemleri Üzerinde Zedelenebilirlik Parametreleri (2012)
Tez Danışmanı: REFET POLAT
2010 - 2012

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2014

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KANDİLCİ SAADET Graph Operations and Neighbour Rupture Degree Journal of Applied Mathematics, (), 0-0. (SCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ESKİİZMİRLİLER SAADET Neighbor Rupture Degree of Total Graphs And Their Complements Bulletin of The International Mathematical Virtual Institute, (), 0-0. ISSN 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ESKİİZMİRLİLER SAADET GRAFLARDA ZEDELENEBİLİRLİK VE KOMŞU AYRIT KOPMA DERECESİ III. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı 2016

8. Projeler

TÜBİTAK 3501 115E472 Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma

TÜBİTAK PROJESİ

Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

11. Ödüller

Fakülte Üçüncülüğü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri Uygulama Dersleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 10

Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri Uygulama Dersleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Analiz1 Uygulama Dersleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR