Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Saadet Eskiizmirliler

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

  • Eposta saadet.eskiizmirliler@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7070  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Graf İşlemleri Üzerinde Zedelenebilirlik Parametreleri (2012)
Tez Danışmanı: REFET POLAT
2010 - 2012

Yüksek Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Graf İşlemleri Üzerinde Zedelenebilirlik Parametreleri (2012)
Tez Danışmanı: REFET POLAT
2010 - 2012

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KANDİLCİ SAADET Graph Operations and Neighbour Rupture Degree Journal of Applied Mathematics, (), 0-0. (SCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ESKİİZMİRLİLER SAADET Neighbor Rupture Degree of Total Graphs And Their Complements Bulletin of The International Mathematical Virtual Institute, (), 0-0. ISSN 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ESKİİZMİRLİLER SAADET GRAFLARDA ZEDELENEBİLİRLİK VE KOMŞU AYRIT KOPMA DERECESİ III. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı 2016

8. Projeler

TÜBİTAK 3501 115E472 Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma

TÜBİTAK PROJESİ

11. Ödüller

Fakülte Üçüncülüğü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR