Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Nazlı Bayram

Faculty of Communication / Dept. of Radio, Cinema and Television

Short CV

After completing his undergraduate studies at the Faculty of Communication Sciences / Anadolu University, she completed Ph.D. at the Anadolu University from the Cinema and Television department. She started his academic career as research assistant at the Anadolu University and continued his academic career as Associated Professor at the same university. In 2002 she was appointted to the professorship at the Anadolu University. She had administrative tasks which are Director of School of Music and Drama, Dean of Faculty of Communication Sciences, Head of the Departmen of Cinema and Television. She is currently working as a full-time academician at the Department of Radio Television and Cinema/Faculty of Communication at Yaşar University.

  • Email nazli.bayram@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8421  

Education

Integrated Phd

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısal Bir Çözümleme (1989)
Thesis Advisor: ATİYE SEÇİL BÜKER
1981 - 1989

Bachelor

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/
1977 - 1981

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

Assoc.Prof.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1994 - 2002

Asst.Prof.Dr.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1989 - 1994

Thesis Superviser

Master Thesis
Elif Kayran Kahramanın Yolculuğu Temelinde İşlem Öncesi Dönemi Çocuklarına Yönelik Görsel Materyal Tasarımı 2015
ELİF GİZEM UĞURLU Türkiye`de ulusal televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda annelik rolünün sunumu Anadolu Üniversitesi 2003
ASLIHAN DOĞAN TOPÇU Filmsel zamanın oluşturulmasında kullanılan zaman atlamalarının geleneksel ve çağdaş anlatı sinemasında anlatısal yapı ile ilişkileri Anadolu Üniversitesi 1999
PhD Thesis
FATMA OKUMUŞ Sinema tarihyazımına farklı bakmak ve Türk sineması tarih yazımı için yöntem arayışı Anadolu Üniversitesi 2010
ELİF GİZEM UĞURLU Yeni iletişim teknolojilerinde etkileşimlilik ve iletişim fakültesi öğrencilerinin etkileşimli iletişim ortamları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Anadolu Üniversitesi 2010

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
BAYRAM NAZLI Onun Arzuladığı Kadın Olmak: Romantik Güldürü Filmlerinde Arzu İlişkileri ve Cinsiyetçi Temsiller İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (10), 83-100. TR DİZİN 2001
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
BAYRAM NAZLI,ÜNLÜ FATMA SEZEN,ULUYAĞCI CANAN,BAYÇU SEVİL Kadına Yönelik Şiddet: Tv Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Araştırma Selçuk İletişim, 5(4), 95-104. TR DİZİN 2009
BAYRAM NAZLI Varlıklı ve Egemen Olmayan Bir Aylak: Turist Ömer İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (2), 7-18. TR DİZİN 1999
7.7 Other Publications
Journals
BAYRAM NAZLI Yuvarlak Omuzlu Kadınlar: Popüler Canlandırma Sinemasında Cinsiyet Ayrımcılığı Anadolu Sanat, (10), 30-39. 1999
BAYRAM NAZLI Popüler Canlandırma Sinemasında İdeoloji: Aslan Kral Anadolu Sanat, (7), 1-9. 1997
BAYRAM NAZLI 80’lerin ve 90’larin Kahramanı: Kemal Sunal Güldiken, (8), 101-103. 1995
BAYRAM NAZLI Filmin Oyuncusu 25. Kare, (8), 26-30. 1994
Others
BAYRAM NAZLI Perdeyi Aralamak: Filmlerde Anlatı ve Eleştiri Ayrıntı 2018
BAYRAM NAZLI Sinema’da Hayat Var: Oğuz Onaran İçin DeKi 2012
BAYRAM NAZLI Film ve Video Kültürü Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI Film ve Video Kültürü Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI Radyo ve Televizyon Programcılığının Temel Kavramları Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI,ÜNLÜ FATMA SEZEN,ULUYAĞCI CANAN,BAYÇU SEVİL Sihirli Aynanın Sırları Anadolu Üniversitesi 2009
BAYRAM NAZLI Yeşilçam Romantik Güldürüleri ve Kültürel Temsiller Anadolu Üniversitesi 2002
BAYRAM NAZLI Onat Kutlar’a Armağan Sinema Yazıları Doruk 1997
BAYRAM NAZLI Avrupalı Yönetmenler Kitle Yayıncılık 1997
BAYRAM NAZLI Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısalcı Bir Çözümleme Anadolu Üniversitesi 1990
BAYRAM NAZLI,BARKAN MURAT,ULUTAK NAZMİ,KALAY AYŞE MELAHAT The Examination of Video as Mass Media in Turkish Society: Summary of the Final Report Anadolu üniversitesi 1985

8. Projects

Home New Home

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Avrupa Birliği

9. Administrative Duties

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Bşk. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2010

Dekan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2008

Konservatuvar Müdürü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2005

10. Membership in Scientific and Professional Organizations

SineCine Dergisi Danışma Kurulu

2011 -

11. Awards

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Temsiliyet Başarısı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

RCTV 219 Principles of Storytelling (2017-2018)

Weekly Hour : 4

RCTV 382 Short Film (2017-2018)

Weekly Hour : 4

RCTV 400 Production Project I (2017-2018)

Weekly Hour : 8

RCTV 382 SHORT FİLM (2016-2017)

Weekly Hour : 4

RCTV 314 APPLICATIONS IN SCREENWRITING (2016-2017)

Weekly Hour : 4

RCTV 400 PRODUCTION PROJECT II (2016-2017)

Weekly Hour : 8

PRODUCTİON PROJECT I (2016-2017)

Weekly Hour : 8

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR