Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Nazlı Bayram

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevi, aynı üniversitede 1994 yılında Doçent kadrosuna, 2002 yılında Profesörlüğe atanarak sürmüştür. Sırasıyla Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanlığı idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi / Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta nazli.bayram@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8421  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısal Bir Çözümleme (1989)
Tez Danışmanı: ATİYE SEÇİL BÜKER
1981 - 1989

Lisans

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/
1977 - 1981

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2012 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2012 -

DOÇENT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1994 - 2002

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ
1989 - 1994

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Elif Kayran Kahramanın Yolculuğu Temelinde İşlem Öncesi Dönemi Çocuklarına Yönelik Görsel Materyal Tasarımı 2015
ELİF GİZEM UĞURLU Türkiye`de ulusal televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda annelik rolünün sunumu Anadolu Üniversitesi 2003
ASLIHAN DOĞAN TOPÇU Filmsel zamanın oluşturulmasında kullanılan zaman atlamalarının geleneksel ve çağdaş anlatı sinemasında anlatısal yapı ile ilişkileri Anadolu Üniversitesi 1999
Doktora Tezleri
FATMA OKUMUŞ Sinema tarihyazımına farklı bakmak ve Türk sineması tarih yazımı için yöntem arayışı Anadolu Üniversitesi 2010
ELİF GİZEM UĞURLU Yeni iletişim teknolojilerinde etkileşimlilik ve iletişim fakültesi öğrencilerinin etkileşimli iletişim ortamları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Anadolu Üniversitesi 2010

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BAYRAM NAZLI Onun Arzuladığı Kadın Olmak: Romantik Güldürü Filmlerinde Arzu İlişkileri ve Cinsiyetçi Temsiller İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (10), 83-100. TR DİZİN 2001
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BAYRAM NAZLI,ÜNLÜ FATMA SEZEN,ULUYAĞCI CANAN,BAYÇU SEVİL Kadına Yönelik Şiddet: Tv Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Araştırma Selçuk İletişim, 5(4), 95-104. TR DİZİN 2009
BAYRAM NAZLI Varlıklı ve Egemen Olmayan Bir Aylak: Turist Ömer İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (2), 7-18. TR DİZİN 1999
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
BAYRAM NAZLI Yuvarlak Omuzlu Kadınlar: Popüler Canlandırma Sinemasında Cinsiyet Ayrımcılığı Anadolu Sanat, (10), 30-39. 1999
BAYRAM NAZLI Popüler Canlandırma Sinemasında İdeoloji: Aslan Kral Anadolu Sanat, (7), 1-9. 1997
BAYRAM NAZLI 80’lerin ve 90’larin Kahramanı: Kemal Sunal Güldiken, (8), 101-103. 1995
BAYRAM NAZLI Filmin Oyuncusu 25. Kare, (8), 26-30. 1994
Diğerleri
BAYRAM NAZLI Perdeyi Aralamak: Filmlerde Anlatı ve Eleştiri Ayrıntı 2018
BAYRAM NAZLI Sinema’da Hayat Var: Oğuz Onaran İçin DeKi 2012
BAYRAM NAZLI Film ve Video Kültürü Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI Film ve Video Kültürü Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI Radyo ve Televizyon Programcılığının Temel Kavramları Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI,ÜNLÜ FATMA SEZEN,ULUYAĞCI CANAN,BAYÇU SEVİL Sihirli Aynanın Sırları Anadolu Üniversitesi 2009
Bayram. Nazlı, Ünlü. Sezen, Uluyağcı. Canan, Bayçu, Sevil Sihirli Aynanın Sırları Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 2009
BAYRAM NAZLI Yeşilçam Romantik Güldürüleri ve Kültürel Temsiller Anadolu Üniversitesi 2002
BAYRAM NAZLI Onat Kutlar’a Armağan Sinema Yazıları Doruk 1997
BAYRAM NAZLI Avrupalı Yönetmenler Kitle Yayıncılık 1997
BAYRAM NAZLI Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısalcı Bir Çözümleme Anadolu Üniversitesi 1990
BAYRAM NAZLI,BARKAN MURAT,ULUTAK NAZMİ,KALAY AYŞE MELAHAT The Examination of Video as Mass Media in Turkish Society: Summary of the Final Report Anadolu üniversitesi 1985

8. Projeler

Home New Home

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Bşk. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2010

Dekan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2008

Konservatuvar Müdürü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2005

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

SineCine Dergisi Danışma Kurulu

2011 -

11. Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Temsiliyet Başarısı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

RCTV 219 Principles of Storytelling (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

RCTV 382 Short Film (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

RCTV 400 Production Project I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

RCTV 382 SHORT FİLM (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

RCTV 314 APPLICATIONS IN SCREENWRITING (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

RCTV 400 PRODUCTION PROJECT II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

PRODUCTİON PROJECT I (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR