Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Nazlı Bayram

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevi, aynı üniversitede 1994 yılında Doçent kadrosuna, 2002 yılında Profesörlüğe atanarak sürmüştür. Sırasıyla Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanlığı idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi / Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta nazli.bayram@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8421  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA-TELEVİZYON ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısal Bir Çözümleme (1989)
Tez Danışmanı: ATİYE SEÇİL BÜKER
1981 - 1989

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012

PROFESÖR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ
2002

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ELİF GİZEM UĞURLU Türkiye`de ulusal televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda annelik rolünün sunumu Anadolu Üniversitesi 2003
ASLIHAN DOĞAN TOPÇU Filmsel zamanın oluşturulmasında kullanılan zaman atlamalarının geleneksel ve çağdaş anlatı sinemasında anlatısal yapı ile ilişkileri Anadolu Üniversitesi 1999
Doktora Tezleri
FATMA OKUMUŞ Sinema tarihyazımına farklı bakmak ve Türk sineması tarih yazımı için yöntem arayışı Anadolu Üniversitesi 1999
ELİF GİZEM UĞURLU Yeni iletişim teknolojilerinde etkileşimlilik ve iletişim fakültesi öğrencilerinin etkileşimli iletişim ortamları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Anadolu Üniversitesi 1999

Yayınlar

7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BAYRAM NAZLI Film ve Video Kültürü Anadolu Üniversitesi 2012
BAYRAM NAZLI Film ve Video Kültürü Anadolu Üniversitesi 2012
Bayram. Nazlı, Ünlü. Sezen, Uluyağcı. Canan, Bayçu, Sevil Sihirli Aynanın Sırları Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 2009

8. Projeler

Home New Home

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR