Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) İrem Begüm Paker

Vocational School / Public Relations Prog.

  • Email  
  • Phone 0232-570 8644  

Education

Phd

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Yeni Muhafazakar Gençlik Kültürü (2017)
Thesis Advisor: DİLEK YEŞİLTUNA
2012 - 2017

Master

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./
Thesis Name: Sosyal Pazarlama ve Reklam Dergi Reklamlarına Yönelik Bir Analiz (2008)
Thesis Advisor: FATMA BELMA FIRLAR
2006 - 2008

Bachelor

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI/
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2001 - 2005

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2020 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2010 - 2020

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
TÜKEL İREM BEGÜM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Incorporating Ethics into Strategic Management with regards toGeneration Y’s view of Ethics- WOS taranmaktadır Procedia - Social and Behavioral Sciences, (207), 528-535. (SSCI) 2015
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM MOBBING AND BUSINESS ETHICS: A RESEARCH ON ACADEMICS AND BUSINESS PEOPLE 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences 2017
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM The Study of Consumer Perception on Corporate Social Responsibility 2nd International Conference on Business Strategy and Social Sciences 2015 2015
TÜKEL İREM BEGÜM YENİ MEDYANIN YENİ DÜNYA DÜZENİ •I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 2014
TÜKEL İREM BEGÜM Yeni Dünya Düzeninde Girişimci Olabilmek Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu 2013
TÜKEL İREM BEGÜM New Actors of Consumption Generation Y • IISIC 2012 Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi 2012
TÜKEL İREM BEGÜM Z KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA ROL MODEL ETKİSİ: INSTAGRAM FENOMENLERİNİN ROLÜ KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2021
TÜKEL İREM BEGÜM CHANGING LEADERSHIP PERCEPTION WITH GENERATION Z WORLD YOUTH STUDIES CONFERENCE 2021
7.4 Books & Book Chapters International
TÜKEL İREM BEGÜM Türkiye’de Popüler Kültür Paradigmaları 2000 Sonrası Değişen Medya Pratikleri Chapter:“Popüler Kültür Ekseninde Z Kuşağı: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor” Page (159-180) Chapter Literaturk academia 2023
TÜKEL İREM BEGÜM İLETİŞİM VE MEDYA Chapter:“Yeni Medyanın Yeni Dünya Düzeni” Page (-) Chapter Nobel Yayınları 2015
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing SCOPUS INDEX de taranmaktadır Chapter:Integrating Ethics into Management: Why is it Important? Page (259-277) Chapter IGI GLOBAL 2015
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
TÜKEL İREM BEGÜM Z Kuşağının Tüketim Tercihlerinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi (The Effect of Social Media Phenomena on Consumption Habits of Generation Z) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4), 451-461. DRJI, RI-ROOTINDEXING, ReseachBib – Academic Resource Index, ROAD | ROAD, The Directory of Open Access Scholarly Resources , ISI | International Scientific Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, ICI Index, Copernicus International , General Im 2022
TÜKEL İREM BEGÜM YENİ MUHAFAZAKÂR GENÇLİĞİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20(39), 124-146. ASOS Index 2020
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi İzmir İktisat Dergisi (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 34(3), 431-441. TR DİZİN 2019
TÜKEL İREM BEGÜM Y Kuşağı Temsilcilerinin Aile Algıları Üzerine Bir Analiz- TR Dizin taranmaktadır Akademik İncelemeler Dergisi, 13(1), 23-40. TR DİZİN 2018
TÜKEL PAKER İREM BEGÜM BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYADA İNSAN İKTİSAT VE TOPLUM, (73), 0-0. EBSCO 2016
TÜKEL İREM BEGÜM TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ Y KUŞAĞI Hacettepe ÜniversitesiHacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi,, (), 0-0. sosyoloji 2014
TÜKEL İREM BEGÜM Küreselleşme Yerine Küyerelleşme Sosyolojik Bir Kavramın Değerlendirilmesi- TR Dizin taranmaktadır EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ, 7(28), 177-189. TR DİZİN 2013
TÜKEL İREM BEGÜM Neoliberal İşleyişin Meşrulaştırılmasında Sosyal Pazarlama- TR Dizin taranmaktadır EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ, 7(28), 89-105. TR DİZİN 2013
TÜKEL İREM BEGÜM Modern Örgütlerde Yabancılaşma ve Kafka nın Dönüşüm Romanının Bu Bağlamda Analizi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(2), 34-50. sosyoloji 2012
7.6 Published Conference Proceedings National
TÜKEL İREM BEGÜM,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ ÖRGÜTSEL ESTETİK ÖRNEK KURUM İNCELEMESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Sözlü Sunum) Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2012
Non-academic Experience
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2011 0

Administrative Duties

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

web sayfası sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Awards

Y Kuşağı Temsilcilerinin Aile Algıları Üzerine Bir Analiz

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

TÜRKİYE’xxDE 15 TEMMUZ

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
2017

Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing Bölüm adı:(IntegratingEthicsinto Management: Why is it Important?) adlı kitap bölümü içn yayın teşvik ödülü alınmıştır

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Neoliberal İşleyişin Meşrulaştırılmasında Sosyal Pazarlama ADLI MAKALEDEN YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ ALINMIŞTIR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR