Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi İrem Begüm Paker

Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Kısa Özgeçmiş

2001 yılında Özel İzmir Amerikan Kolejinden mezun olmuş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimimi tamamlamış, ardından Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalında "Yeni Muhafazakar Gençliğin Tüketim Alışkanlıkları" başlıklı doktora tezini yazarak Doktorasını tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmakta ve bölüm başkanı olarak görev almaktadır. 2012 yılından beri Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörlüğü idari görevlerini yürütmektedir. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun online dergisi Yaprak dergisinde yazı işleri sorumlusu olarak görev almaktadır. Akademik çalışmaları ,gençlik,tüketim sosyolojisi, yeni medya, örgüt kültürü ve örgüt iletişimi üzerinedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8644  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Yeni Muhafazakar Gençlik Kültürü (2017)
Tez Danışmanı: DİLEK YEŞİLTUNA
2012 - 2017

Yüksek Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./
Tez Adı: Sosyal Pazarlama ve Reklam Dergi Reklamlarına Yönelik Bir Analiz (2008)
Tez Danışmanı: FATMA BELMA FIRLAR
2006 - 2008

Lisans

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI/
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2001 - 2005

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2020 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2010 - 2020

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
TÜKEL İREM BEGÜM,ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ Incorporating Ethics into Strategic Management with regards toGeneration Y’s view of Ethics- WOS taranmaktadır Procedia - Social and Behavioral Sciences, (207), 528-535. (SSCI) 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM MOBBING AND BUSINESS ETHICS: A RESEARCH ON ACADEMICS AND BUSINESS PEOPLE 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences 2017
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM The Study of Consumer Perception on Corporate Social Responsibility 2nd International Conference on Business Strategy and Social Sciences 2015 2015
TÜKEL İREM BEGÜM YENİ MEDYANIN YENİ DÜNYA DÜZENİ •I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 2014
TÜKEL İREM BEGÜM Yeni Dünya Düzeninde Girişimci Olabilmek Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu 2013
TÜKEL İREM BEGÜM New Actors of Consumption Generation Y • IISIC 2012 Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi 2012
TÜKEL İREM BEGÜM Z KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA ROL MODEL ETKİSİ: INSTAGRAM FENOMENLERİNİN ROLÜ KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2021
TÜKEL İREM BEGÜM CHANGING LEADERSHIP PERCEPTION WITH GENERATION Z WORLD YOUTH STUDIES CONFERENCE 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
TÜKEL İREM BEGÜM Türkiye’de Popüler Kültür Paradigmaları 2000 Sonrası Değişen Medya Pratikleri Kitap Bölümü:“Popüler Kültür Ekseninde Z Kuşağı: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor” Sayfa (159-180) Kitap Bölümü Literaturk academia 2023
TÜKEL İREM BEGÜM İLETİŞİM VE MEDYA Kitap Bölümü:“Yeni Medyanın Yeni Dünya Düzeni” Sayfa (-) Kitap Bölümü Nobel Yayınları 2015
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing SCOPUS INDEX de taranmaktadır Kitap Bölümü:Integrating Ethics into Management: Why is it Important? Sayfa (259-277) Kitap Bölümü IGI GLOBAL 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TÜKEL İREM BEGÜM Z Kuşağının Tüketim Tercihlerinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi (The Effect of Social Media Phenomena on Consumption Habits of Generation Z) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4), 451-461. DRJI, RI-ROOTINDEXING, ReseachBib – Academic Resource Index, ROAD | ROAD, The Directory of Open Access Scholarly Resources , ISI | International Scientific Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, ICI Index, Copernicus International , General Im 2022
TÜKEL İREM BEGÜM YENİ MUHAFAZAKÂR GENÇLİĞİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20(39), 124-146. ASOS Index 2020
ZAPTÇIOĞLU FERİDE DENİZ,TÜKEL İREM BEGÜM Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi İzmir İktisat Dergisi (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 34(3), 431-441. TR DİZİN 2019
TÜKEL İREM BEGÜM Y Kuşağı Temsilcilerinin Aile Algıları Üzerine Bir Analiz- TR Dizin taranmaktadır Akademik İncelemeler Dergisi, 13(1), 23-40. TR DİZİN 2018
TÜKEL PAKER İREM BEGÜM BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYADA İNSAN İKTİSAT VE TOPLUM, (73), 0-0. EBSCO 2016
TÜKEL İREM BEGÜM TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ Y KUŞAĞI Hacettepe ÜniversitesiHacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi,, (), 0-0. sosyoloji 2014
TÜKEL İREM BEGÜM Küreselleşme Yerine Küyerelleşme Sosyolojik Bir Kavramın Değerlendirilmesi- TR Dizin taranmaktadır EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ, 7(28), 177-189. TR DİZİN 2013
TÜKEL İREM BEGÜM Neoliberal İşleyişin Meşrulaştırılmasında Sosyal Pazarlama- TR Dizin taranmaktadır EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ, 7(28), 89-105. TR DİZİN 2013
TÜKEL İREM BEGÜM Modern Örgütlerde Yabancılaşma ve Kafka nın Dönüşüm Romanının Bu Bağlamda Analizi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(2), 34-50. sosyoloji 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TÜKEL İREM BEGÜM,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ ÖRGÜTSEL ESTETİK ÖRNEK KURUM İNCELEMESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Sözlü Sunum) Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2012
Üniversite Dışı Deneyim
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2011 0

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

web sayfası sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Ödüller

Y Kuşağı Temsilcilerinin Aile Algıları Üzerine Bir Analiz

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

TÜRKİYE’xxDE 15 TEMMUZ

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
2017

Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing Bölüm adı:(IntegratingEthicsinto Management: Why is it Important?) adlı kitap bölümü içn yayın teşvik ödülü alınmıştır

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Neoliberal İşleyişin Meşrulaştırılmasında Sosyal Pazarlama ADLI MAKALEDEN YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ ALINMIŞTIR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR