Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Emre Canbaz

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lise eğitimini AFS/YES uluslararası değişim programı ile tam burslu olarak Minnesota Hopkins High School'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünde tam burslu olarak tamamladıktan sonra 2017 yılında Yaşar Üniversitesi İletişim Bölümü'nde tezli yüksek lisans programını bitirdi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Doktora programına devam etmektedir. Çalışma ve araştırma alanları arasında yazılı metinden sözlü çeviri, ardıl çeviri, eş zamanlı çeviri, dijital oyunlar ve çeviri, terim çalışmaları, medya ve iletişim yer almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8872  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÇEVİRİBİLİM (DR) / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇEVİRİBİLİM (DR)/
Tez Adı: TÜRKİYE’DE OYUN ÇEVİRİSİNDE AKTÖRLER: ÇEVİRİ SÜRECİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ (0)
Tez Danışmanı: NEJDET NEYDİM
2017 - -

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: GLOBAL MARKALARIN TÜRKİYE PAZARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GLOKALİZASYON ÇALIŞMALARI: BİR İÇECEK FİRMASI ÖRNEĞİ (2017)
Tez Danışmanı: GÜLSEREN ŞENDUR ATABEK
2015 - 2017

Lisans

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2010 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2014 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖNCÜ YILMAZ TUTKU,CANBAZ EMRE Hikâye Odaklı Video Oyunlarda Çevirinin Rolü: The Last of Us Vi-deo Oyunu Üzerine bir Değerlendirme Çeviribilim ve Uygulamaları, (), 0-0. ULAKBİM, MLA (Modern Language Association) 0
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
CANBAZ EMRE, ERYATMAZ SELÇUK Çeviribilim Okumaları IV Kitap Bölümü:ÇEVİRMENLER VE GÜCÜN TAHAKKÜMÜ Kitap Bölümü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2022
Üniversite Dışı Deneyim
Med-Inn Butik Otel Ön büro 2013 2013
Hotel Grand Efe Ön büro 2012 2012

Projeler

Avrupa Birliği Bakanlığı Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Müktesebatı Çeviri Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Osmanlı İmparatorluğu nda Çokkültürlülük ve Çevirmenler

DİĞER

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR