Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Özge Can

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Özge Can, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde derece ile tamamlamıştır. Başarı bursuyla eğitim görmeye hak kazandığı Sabancı Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) programından birincilikle mezun olmuş, daha sonra aynı üniversitede Yönetim Bilimleri Doktorası’nı tamamlamıştır. 2010 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı Yaşar Üniversitesi’ndeki akademik çalışmaları 2013’te Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014-2015 yıllarında Belçika’nın Antwerp Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak da görev alan Özge Can’ın temel çalışma alanı örgütsel kimlikler ve sınıflandırmalar, örgütsel alanların ortaya çıkışı ve dönüşümü, kurumsal girişimcilik ve piyasaların oluşumudur.

  • Eposta ozge.can@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8949  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

YÖNETİM BİLİMLERİ (DR) / SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ (DR)/
Tez Adı: Predictors of Hybrid Organizational Identity: Evidence from the Turkish Theatre Field, 1923-1999 (2013)
Tez Danışmanı: BEHLÜL ÜSDİKEN
2005 - 2013

Yüksek Lisans

YÖNETİM (YL) (TEZSİZ) / SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM (YL) (TEZSİZ)/
2003 - 2005

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
1999 - 2003

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

Universiteit Antwerpen / Department of Management
2014 - 2015

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2013 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ /
2005 - 2010

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MUHAMMAD FAROOQ ISLAM THE IMPACT OF SOCIAL NORMS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND ENTREPRENEURIAL INTENTION Yaşar Üniversitesi 2019
ABDULGHAFFAR AHMAD KABIR The role of support on the relationship between performance appraisal satisfaction and employee commitment Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KOÇAK DERİNKÖK ÖZGECAN,CAN ÖZGE Determinants of inter-firm networks among tenants of science technology parks Industrial and Corporate Change, 23(2), 467-492. (SSCI) 2014
Wasti S Arzu, Can Özge Affective and normative commitment to organization supervisor and coworkers Do collectivist values matter Journal of Vocational Behavior, 73(3), 404-413. (SSCI) 2008
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKPINAR MURAT,CAN ÖZGE,MERMERCİOĞLU MELİKE Assessing the sources of competitiveness of the US states Competitiveness Review, 27(2), 161-178. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
AKPINAR MURAT,CAN ÖZGE,MERMERCİOĞLU MELİKE Determinants of competitiveness in European regions: a test of the emerald model International Journal of Transitions and Innovation Systems, 4(3/4), 114-130. Academic OneFile (Gale); Inspec (Institution of Engineering and Technology) ; cnpLINKer (CNPIEC) 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKPINAR MURAT,CAN ÖZGE,MERMERCİOĞLU MELİKE An assessment of the enhancers of regional competitiveness in the states of the USA Harvard Business School 13rd Microeconomics of Competitiveness Workshop 2015
CAN ÖZGE,BOONE CHRISTOPHE,ÖZCAN SERDEN An Ecology Approach to Market Creation through Multilayered Collective Action Organizational Ecology Conference 2015
Can. Özge How past reflects itself Dynamic presence of traditional form in theatre identities International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management 2013
Can. Özge Multiple selves Identity formation of theatre companies under broad logics 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) 2013
Can. Özge Imprinting effects on identity hybridization Interplay of early and late institutional conditions Research Development Workshop: Getting Published in Top Tier Journals 2013
Can. Özge Turkish theatre Change and configuration of a creative industry through institutional logics 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) 2011
Çetindamar. Dilek, Can. Özge, Pala. Okan Technology management activities and tools The practice in Turkey PICMET 2006 Conference 2011
Koçak. Özgecan, Can. Özge Design of public support for R D A study of Turkish Technoparks 16th Annual High-Tech Small Firms Conference 2011
Can. Özge Organizational configuration and the effect of institutional logics in Turkish theatre field 6th International Student Conference: Empirical Studies in Social Sciences 2010
Can. Özge An overview of firm university linkages in Turkish STPs 19th International Association for Management of Technology (IAMOT) 2010
Koçak. Özgecan, Can. Özge Interfirm networks among tenants of science and technology parks 4th European Conference on Management of Technology 2009
Can. Özge, Üsdiken. Behlül Turkish Theatre Meeting of multiple logics on a contested ground 25th European Group of Organizational Studies (EGOS) Colloquium 2009
Koçak. Özgecan, Can. Özge Public R D support and tax benefits in Turkish technoparks 3rd European Conference on Management of Technology 2008
Wasti. S Arzu, Can. Özge Affective versus normative commitment to organization supervisor and coworkers 23rd Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Bulut. Çağrı, Can. Özge Encyclopedia of Corporate Social Responsibility ( 273 - 279 ) Springer 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Can. Özge Örgütsel alanların ve bu alanlardaki mantıkların değişimi nasıl ölçülür Türkiye deki tiyatrolar örneği () 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2011
Koçak. Özgecan, Can. Özge Türkiye deki teknoparkların bünyelerindeki şirketlerin başarımı () 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2010
Koçak. Özgecan, Can. Özge Türkiye deki teknoparkların üniversiter ile ilişkileri () 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2010
Can. Özge, Üsdiken. Behlül Türkiye de profesyonel tiyatro toplulukları Kültürel bir endüstride gelişim ve değişim () 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2009
Wasti. S Arzu, Can. Özge Örgüte amire ve çalışma arkadaşlarına bağlılık Kültürel bir inceleme () 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2008
WASTİ SYEDA ARZU,CAN ÖZGE Örgüte, amire ve çalışma arkadaşlarına bağlılık ölçeklerinin Türkçede geçerlemesi (Sözlü Sunum) 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2007
Koçak. Özgecan, Can. Özge Türkiye nin teknopark ve teknoloji odaklı kuluçka merkezlerinin karşılaştırmalı bir çalışması () 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2007
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
Koçak Özgecan, Can Özge Teknoloji geliştirme bölgelerinin kiracıları gözünden bir değerlendirmesi Bilgi Çağı Dergisi, (54), 39-41. 2009
Koçak Özgecan, Can Özge Teknoloji geliştirme bölgeleri ve kiracıları Bilgi Çağı Dergisi, (44), 36-37. 2008
Diğerleri
Can. Özge Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Nobel Akademik Yayıncılık 2013
Can. Özge Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Nobel Akademik Yayıncılık 2013
Çelebi. Serra İnci, Can. Özge, Toker. Huriye Araştırma Kültürü Yaşar Üniversitesi, E-Kitap 2012

8. Projeler

Community Development in Science and Technology Parks

Avrupa Birliği

BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

European Group of Organizational Studies (EGOS)

2013 - 2015

The International Honor Society of Beta Gamma Sigma for Collogiate Schools of Business

2013 -

European Sociological Association (ESA)

2013 -

ESA Research Network for Sociology of the Arts (ESA-RN2)

2013 -

11. Ödüller

Best Article Award

International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management, Rome Tre University / İTALYA
2013

Best Doctoral Student Article Award

4th European Conference on Management of Technology, Glasgow, UK / İNGİLTERE
2009

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

BUSN 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

BUSN 467 ÖRGÜT KURAMI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MNGT 555 ÖRGÜT KURAMLARI VE YAKLAŞIMLAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

BUSN 308 YÖNETİMİN İLKELERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

MNGT 614 QUALITATIVE RESEARCH AND RESEARCH ETHICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ISLT 614 NİTEL ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA ETİĞİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

BUSN 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I (2015-2016)

Haftalık Saati : 6

MNGT 583 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

MNGT 570 SEMİNER (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

BUSN 102 İŞLETMEYE GİRİŞ II (2015-2016)

Haftalık Saati : 6

BUSN 308 YÖNETİMİN İLKELERİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

ISLT 636 ÖRGÜTSEL YÖNTEMLERDE SEÇİLMİŞ KONULAR (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR