Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Sermet Mir

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Sermet Önel, Yazılım Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2011 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden alan Sermet Önel, yüksek lisans derecesini ise 2014 senesinde Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Sermet Önelin ilgi alanları bilgisayar grafikleri(Görünüm yakalama, gerçekçi görselleştirme, geniş çaplı ışıklandırma) ve görüntü işleme üzerinedir.

  • Eposta sermet.onel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8296  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: An Efficient Model For Representing Sparkle Effects In Automotive Paints (2020)
Tez Danışmanı: MEHMET CUDİ OKUR
2014 - 2020

Yüksek Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: An efficient BSSRDF plugin for computer graphics software (2014)
Tez Danışmanı: MEHMET CUDİ OKUR
2011 - 2014

Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
2004 - 2011

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MİR SERMET A survey of Monte Carlo denoising: challenges and possible solutions Journal of Modern Technology and Engineering, 5(1), 85-96. Art Index (Art Research Database, EBSCO) 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERGUN SERKAN,ÖNEL SERMET,ÖZTÜRK AYDIN A General Micro flake Model for Predicting the Appearance of Car Paint 27th Eurographics Symposium on Rendering (EGSR 2016) 2016
ÖNEL SERMET,KURT MURAT,ÖZTÜRK AYDIN An Ef cient Plugin for Representing Heterogeneous Translucent Materials International Conference on Computer Graphics, Animation and Game Technologies (Eurasia Graphics 2014) 2014
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖNEL SERMET,KURT MURAT,ÖZTÜRK AYDIN Contemporary Topics in Computer Graphics and Games: Selected Papers from the Eurasia Graphics Conference Series Kitap Bölümü:An Efficient Plugin for Representing Heterogeneous Translucent Materials Sayfa (-) Kitap Bölümü Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖNEL SERMET,KOMESLİ MURAT,OKUR MEHMET CUDİ UML ile Modellenen Coğrafi Verilerin XSLT Yardımıyla OWL a Dönüştürülmesi () 8. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS '14) 2014
Üniversite Dışı Deneyim
Siemens Healthineers (Princeton - NJ) Araştırmacı Stajyer Ticari (Özel) 2017 2018
TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. AŞ. Bilgi İşlem Personeli Diğer 2011 2012

Projeler

Ölçümlenmiş Yüzeyaltı Saçılımı Sunumu İçin Bir Genetik Algoritma

-Tübitak 1001

111E208 Yarı Saydam Malzemelerde Yüzey Altı Saçılımı Için Etkin Bir Model

TÜBİTAK PROJESİ

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Object Oriented Paradigms (2019-2020)

Haftalık Saati : 5

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR