Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Kahyaoğlu

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Grafik Tasarım Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirmiş, Ege Üniversitesi’nde Bizans Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde önce Öğretim Görevlisi daha sonra Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Yaşar Üniversitesi’nde 2012-2015 ve 2021-23 arasında Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanlığı, 2013-2017 yılları arasında Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8742  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/BİZANS SANATI ANABİLİM DALI/
Tez Adı: 12. ve 13. yüzyıllarda Batı Anadolu liman kentleri - tarihsel bir yaklaşım (2010)
Tez Danışmanı: ZEYNEP MERCANGÖZ
2004 - 2010

Yüksek Lisans

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/BİZANS SANATI ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Kariye Camii resimlerinin Palailogos Döneminin sosyal, siyasal ve kültürel ortamındaki yeri (2002)
Tez Danışmanı: ZEYNEP MERCANGÖZ
1999 - 2002

Lisans

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/SANAT TARİHİ PR./
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1993 - 1997

Lisans

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR./
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1981 - 1986

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / ANİMASYON BÖLÜMÜ
2014 - 2016

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
2010 - 2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
2007 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
2001 - 2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SETENAY ÇELİK THE MOTHER GODDESS AND THE REFLECTIONS OF MYTHOLOGICAL CHARACTERS IN COMICS TODAY Yaşar Üniversitesi 2023
ATIL DAĞHAN AKBÖRÜ Bir illüstrasyon alanı olarak tarot kartlarına güncel bir yaklaşım Yaşar Üniversitesi 2021
HANDE AKGÜR Kültürel etkinlik afişlerine güncel yaklaşımlar: Fransa örneği Yaşar Üniversitesi 2019
DİLAY ÖKSÜM Bir anlatı aracı olarak grafik tasarımın sosyal sorumluluk projelerindeki rolü Yaşar Üniversitesi 2019
SEVDA ATEŞ Bir kimlik inşa aracı olarak kitap kapağı tasarımlarında güncel yaklaşımlar Yaşar Üniversitesi 2019
IMRAN FAIZ YAB JATOI Contemporary approaches to gender-fluidity in fashion and clothing YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2018
GİZEM KUMBASAR Amerikan çizgi romanlarında Superhero' kavramı üzerinden, Türk çizgi romanlarında Türk kadın süper kahraman incelemesi Yaşar Üniversitesi 2018
YAĞMUR TURAN Türk resim sanatında soyut geometrik yaklaşımlar Yaşar Üniversitesi 2016
MUHAMMAD ALI KHAN Media landscape in pakistan and censorship through viewers' complaints to PEMRA Yaşar Üniversitesi 2016
NEVRA AKBALA Marcel Proust'un kayıp zamanın izinde adlı eserinin fotoğraf sanatına yansıması Yaşar Üniversitesi 2016
BERRİN VARDAR Bir güncel sanat pratiği olarak beden performans sanatı ve İtalyan performans sanatçıları Yaşar Üniversitesi 2015
ÇAĞLAR TÜFEKÇİ Cumhuriyet Dönemi Türk grafik sanatında görsel bir eleştiri biçimi olarak grafik mizahın yeri Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri
SEMRA AY ÇIRPAN Türk resminde 1980 sonrası yapı ve biçim arayışları Yaşar Üniversitesi 2017

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAHYAOĞLU MEHMET Bir Ölümcül Günahın SınırlarınınBelirlenmesi: Bizans Manastırlarında Yeme-İçme Üzerine 22. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI veSANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2018
KAHYAOĞLU MEHMET Portolan Haritaları Işığında Anadolu nun Akdeniz Kıyılarında Yer Alan Liman Kentleri ve 14 yy Ticaret Hayatındaki Yeri Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 2017
KAHYAOĞLU MEHMET Portolan Charts and Harbor Towns in Western Asia Minor towards the End of the Byzantine Empire The Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium 2016
KAHYAOĞLU MEHMET Portolan Charts and Harbour Towns in Western Anatolia towards the end of the Byzantine Empire Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu 2013
KAHYAOĞLU MEHMET Soothsaying in the Early Christianity I. Uluslararası Antik Dönemde Kehanet ve Batı Anadolu'daki Apollon Kültleri Sempozyumu 2008
KAHYAOĞLU MEHMET Cultural Heritage as a Means of Understanding the other and Discover Islamic Art as a Unique Initiative Kültürel Mirası Koruma'da Yeni Yöntemler ve Uygulamalar Sempozyumu 2008
KAHYAOĞLU MEHMET 12 ve 13 Yüzyıllarda Batı Anadolu Liman Kentleri Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu 2007
KAHYAOĞLU MEHMET İmgelerin Şifresi Bizans Sanatı nda Çarmıh Sahnesine İkonografik Bir Yaklaşım Uluslararası İmgebilim Sempozyumu 2004
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Kahyaoglu, Torre Discover Islamic Art in the Mediterranean Kitap Bölümü:Western Influences on Ottoman Land Sayfa (253-258) Kitap Bölümü Art Books International 2007
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAHYAOĞLU MEHMET Hanedan Sembolü Olarak Arı Acta Turcica, 3(1), 102-108. MLA 2011
KAHYAOĞLU MEHMET Paganizm ve Hristiyanlık Arasında Bir Savaşım Aracı Olarak Kehanet Türk Bilim Dergisi, (7), 135-144. Endekste taranmıyor 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAHYAOĞLU MEHMET Anadolu’nun Karadeniz Kıyılarında Yer Alan Liman Kentlerinin 13 Ve 14 Yüzyıllarda Denizaşırı Ticaret Ağındaki Yeri (Sözlü Sunum) Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Sınırlarötesi Müze SÖM Kültürel Turizme Yeni Bir Yaklaşım () II. Turizm Şurası 2002
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
KAHYAOĞLU MEHMET Şehvete uzanan dikenli bir lezzet: Enginar Metro Gastro, (90), 64-68. 2018
KAHYAOĞLU MEHMET Sevilmeyen koku, vaz geçilmez tat: Soğan Metro Gastro, (90), 130-134. 2018
KAHYAOĞLU MEHMET Aşkın Dünyevi ve İlahi Halinin Sembolü Gül Metro Gastro, (89), 99-102. 2018
KAHYAOĞLU MEHMET Ölümsüzlük Peşinde İnsanoğlunun Bitmeyen Arayışı: Gençlik ve Sonsuz Yaşam Pınarı Metro Gastro, (85), 50-54. 2017
KAHYAOĞLU MEHMET Tanrı Yolunda Aç Kalma Metro Gastro, (84), 18-21. 2017
KAHYAOĞLU MEHMET Avcıların Koruyucu Azizleri: Aziz Eustace ve Aziz Hubert Metro Gastro, (82), 58-61. 2016
KAHYAOĞLU MEHMET İçinden Süt Akan Nehirler Metro Gastro, (78), 74-75. 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Veronese ve Engizisyon Metro Gastro, (76), 96-101. 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Kadim İnançlarda Süt Metro Gastro, (76), 82-83. 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Ekmek: Açlığı Gideren ve Manevi Kurtuluşu Sağlayan Yiyecek Metro Gastro, (78), 98-100. 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Bir Ortaçağ Mucizesi Olarak Memeden Gelen Süt Metro Gastro, (79), 130-133. 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Hieronymus Bosch un Gizemli Dünyası Dünya Zevkleri Bahçesi ve Tufan Metro Gastro, (71), 100-103. 2013
KAHYAOĞLU MEHMET Van Gogh un Ayçiçekleri Metro Gastro, (70), 133-134. 2013
KAHYAOĞLU MEHMET Haşlanmış Fasulyeli Yumuşak Yapı Dalí den Savaşa Bir Ağıt Sağlıkla, (4), 62-63. 2013
KAHYAOĞLU MEHMET Torma Tereyağınn Heykel Hali Metro Gastro, (68), 128-131. 2013
KAHYAOĞLU MEHMET Resim Sanatının Vazgeçilmez Bir Öğesi Olarak Yağ Metro Gastro, (68), 44-46. 2013
KAHYAOĞLU MEHMET Maddi Kültürün İzinde Sagalassos Antik Kentinde Yeme İçme Metro Gastro, (67), 34-39. 2012
KAHYAOĞLU MEHMET Açlığın Resmi Metro Gastro, (), 85-95. 2011
KAHYAOĞLU MEHMET Barışın ve Devamlılığın Sembolü Zeytin Metro Gastro, (63), 92-94. 2011
KAHYAOĞLU MEHMET Mercimek Yas Tutmamnın Yiyeceği Metro Gastro, (63), 132-134. 2011
KAHYAOĞLU MEHMET Kılıçbalığının Dansı Metro Gastro, (62), 86-89. 2011
KAHYAOĞLU MEHMET Kestanenin Tınısı Kestanenin Tınısı, (61), 86-89. 2011
KAHYAOĞLU MEHMET Şekerin Latin Tadı Metro Gastro, (59), 94-96. 2010
KAHYAOĞLU MEHMET 78 den 88 e DYO Resim Yarışması Türkiye nin Yakın Geçmişine Sanatsal Bir Yolculuk İzmir Life, (111), 86-89. 2010
KAHYAOĞLU MEHMET Bir Reklam Yıldızı Metro Gastro, (58), 72-75. 2010
KAHYAOĞLU MEHMET Ölüm ve Yaşam Arasında Patates Metro Gastro, (56), 98-102. 2010
KAHYAOĞLU MEHMET Slava Sırbistan da koruyucu aziz için bir tören Metro Gastro, (50), 72-75. 2009
KAHYAOĞLU MEHMET Cevize dair Metro Gastro, (51), 62-67. 2009
KAHYAOĞLU MEHMET Rönesans İtalyası ndan Bir Kurban Sahnesi Metro Gastro, (48), 104-109. 2008
KAHYAOĞLU MEHMET Yumurta nın Dansı Metro Gastro, (44), 96-99. 2008
KAHYAOĞLU MEHMET Giuseppe Arcimboldo Guiseppe Arcimboldo, (45), 130-139. 2008
KAHYAOĞLU MEHMET Balık Yaşama ve Sanata Dair Metro Gastro, (44), 126-131. 2008
KAHYAOĞLU MEHMET Saturnalia Altın Çağ ın Anısına Kuralsız Eğlence Metro Gastro, (43), 114-118. 2008
KAHYAOĞLU MEHMET Rönesans Resimlerinde Yemek Metro Gastro, (27), 20-26. 2005
Diğerleri
KAHYAOĞLU MEHMET Yeni Medyada Görsel Küresel Politikalar Kitap Bölümü:Yeni Medya Etkisinde Yerel Lezzetler Kitap Bölümü Kalkedon 2021
KAHYAOĞLU MEHMET İzmir’in Lezzet Öyküsü, Mutfak Kültürü, Cilt 1 Kitap Bölümü:Bizans Döneminde Smyrna’da Yeme-İçme Kitap Bölümü TC İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2018
KAHYAOĞLU MEHMET Estetik Kültürü Kitap Bölümü:Modernizm, Sanat ve Estetik Kitap Bölümü Yaşar Üniversitesi 2015
KAHYAOĞLU MEHMET Estetik Kültürü Kitap Bölümü:Modernizmin Sonu, Post-modernizm ve Sonrası Kitap Bölümü Yaşar Üniversitesi 2015
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Ulusal Karma İzmir Belediyesi 150. Yıl Sergisi/Kuruluş ve Başkanlar İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu 2019-03-26 -
SERGİ Ulusal Özgün İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi İyi Tasarım-3 kapsamında ÜTAS (Üniversiteler Tasarım-Sanat) Sergisi 2018-10-18 2018-11-30
Üniversite Dışı Deneyim
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Danışmanı 2008 2010
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 2007 2010
Museum With No Frontiers Başkan yardımcısı 2005 2007
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 2001 2005
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat Müdür 2000 2001
Museum With No Frontiers Teknik koordinatör 1997 2000
Serbest Profesyonel Turist Rehberi 1993 1997
Çimentaş TAŞ Maden Mühendisi 1990 1992
Tariş Büro elemanı 1989 1990
Yaşar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi 2010 0

Projeler

Education and Digital Cultural Laboratory

Avrupa Birliği

Pathway through Religions

Avrupa Birliği

Jean Monnet Modlule An experience of multi cultural co existence Art and culture as a means of EU integration and co existence

Avrupa Birliği

An Experience of Multi cultural Co Existence Art and culture as a Means of EU integration and Co existence

Diğer (Uluslararası)

European Perspectives on Cultural Codes in Art EPOCCA Second Edition

Avrupa Birliği

Sharing History

Diğer (Uluslararası)

European Perspective on Cultural Codes in Art EPOCCA

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR