Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Burcu Karaöz

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Burcu Karaöz – İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler programında Doktora eğitimine devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. burcu.karaoz@yasar.edu.tr

  • Eposta burcu.karaoz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8975  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SAYISAL YÖNTEMLER (DR) / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SAYISAL YÖNTEMLER (DR)/
Tez Adı: Büyük Veri Üzerinde Veri Madenciliği Yöntemleri: Bir Araştırma (0)
Tez Danışmanı: UMMAN TUĞBA GÜRSOY
2014 - -

Yüksek Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Maden üretim planlaması ve çizelgelemesi üzerine bir tam sayılı programlama önerisi: Kar maden örneği (2014)
Tez Danışmanı: ŞAHAP ARMAĞAN TARIM
2012 - 2014

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
2007 - 2012

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2013

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KOCAMAN YELİZ,KARAÖZ BURCU,DİZBAY İKBAL ECE,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE İŞ GÜCÜ PLANLAMA YAKLAŞIMI BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 515-526. TR DİZİN 2017
KARAÖZ BURCU REDESIGNING THE ASSIGNMENT OF INTERNAL AUDITORS BASED ON AUDITOR UTILITY Business And Management Studies: An International Journal, 4(3), 246-259. TR DİZİN 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
AKIN GÖKTÜRK,KARAÖZ BURCU An outlook on Turkish Private Equity and Venture Capital Market 2nd International Borsa Istanbul Finance and Economics Conference 2015
Gümüşoğlu Şevkinaz, Karaöz Burcu Tarihsel Surecte Girisimcilik Muğla Örneği ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU  2013
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ, KARAÖZ BURCU Project Crashing and Risk Based Resource Allocation A Holiday Village Example 9th Annual London Business Research Conference
KARAÖZ BURCU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Planning Capacity Requirements and Finishing Time of a Packing Factory Building or Buying Decision Project 4th Conference of the International Network of Business and Management Journals (INBAM)
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ, KARAÖZ BURCU Tarihsel Süreçte Girişimcilik Muğla Örneği Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 0-0. ASOS 2014

8. Projeler

İZMİR TİCARET BORSASI İŞ ZEKASI VE BÜYÜK VERİ ANALİZİ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE YÖNETİM ORGANİZASYON PROJESİ

Özel Kuruluşlar

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu

2011 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR