Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Ece Yıldız Öztürk

Meslek Yüksekokulu / Gıda Teknolojisi Programı

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında SPLASH AB Araştırma projesi kapsamında COST Action (STSM-Kısa Süreli Bilimsel Destek) desteğiyle Hollanda’daki Wageningen University Food&Biobased Research Enstitüsü’nde ve sonrasında 113M050 kodlu TÜBİTAK projesi kapsamında Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi’nde araştırmacı olarak yer almıştır. Doktora eğitiminin ardından 2 yıl süreyle Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi'nde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi kapsamında Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalışmıştır. 2019-2022 akademik yıllarında Yaşar Üniversitesi MYO Gıda Teknolojisi Programı’nda ve Tarım Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı'nda Gıda İşleme Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Biyoaktif bileşenlerce zengin bitki/gıda hammaddelerinin ileri yeşil ekstraksiyon teknolojileri kullanılarak değerlendirilmesi ve bağışıklığı destekleyici fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi konularında araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanları biyoteknoloji, mikroakışkanlar, öncül akışkan teknolojileri, ekstraksiyon teknolojileri, gıda işleme, fonksiyonel gıdalar, biyomimetik mikrosistemler, matematiksel modelleme ve simülasyondur.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8648  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİYOMÜHENDİSLİK (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK (DR)/
Tez Adı: Mikroakışkan çiplerde biyomoleküllerin ve hücrelerin difüzyonunun incelenmesi (2019)
Tez Danışmanı: ÖZLEM YEŞİL ÇELİKTAŞ
2014 - 2019

Yüksek Lisans

BİYOMÜHENDİSLİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Stevia rebaudiana yapraklarından steviol glikozitlerin farklı yöntemler ile ekstraksiyon sürecinin optimizasyonu ve rafinat fazın karakterizasyonu (2014)
Tez Danışmanı: ÖZLEM YEŞİL ÇELİKTAŞ
2012 - 2014

Lisans

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/BİYOMÜHENDİSLİK PR./
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2008 - 2012

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
2022 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
2019 - 2022

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, AŞKIN UZEL RUHAN Advanced Bioengineering Applications with Eco-Technology Approach for Sustainable Development Springer Book Series: Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, (), 0-0. (SSCI) 2022
SAYGILI ECEM, ECE YILDIZ ÖZTÜRK, Green Macauley J., Ghaemmaghami Amir M., YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Human lung-on-chips: Advanced systems for respiratory virus models and assessment of immune response Biomicrofluidics, 15(), 0-0. (SSCI) 2021
ECE YILDIZ ÖZTÜRK, Sağlam Metiner Pelin, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Lung carcinoma spheroids embedded in a microfluidic platform Cytotechnology, 73(), 457-471. (SSCI) 2021
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,SAGLAM METINER PELIN,YESIL CELIKTAS OZLEM A spheroid-based lung cancer-on-a-chip platform Journal of Industrial and Engineering Chemistry, (), 0-0. (SSCI) 2020
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,YESIL CELIKTAS OZLEM Supercritical Fluid Technology inBioseperation Elsevier, 2(3), 713-724. (SSCI) 2019
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,YUCEL MESUT,YESIL CELIKTAS OZLEM A generic model for diffusive dynamics of the substrate and fluorescein tagged enzyme in microfluidic platform Microsystem Technologies, 24(7), 3095-3105. (SSCI) 2018
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Ilhan-Ayisigi Esra,Togtema Arnoud,Togtema Arnoud,Yesil-Celiktas Ozlem Effects of hydrostatic pressure and supercritical carbon dioxide on the viability of Botryococcus braunii algae cells Bioresource Technology, 256(), 328-332. (SSCI) 2018
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Yesil-Celiktas Ozlem Supercritical CO 2 extraction of hydrocarbons from Botryococcus braunii as a promising bioresource The Journal of Supercritical Fluids, 130(), 261-266. (SSCI) 2017
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Yucel Mesut,Muderrisoglu Cahit,Sargin Sayit,Yesil-Celiktas Ozlem Modelling coupled dynamics of diffusive–convective mass transfer in a microfluidic device and determination of hydrodynamic dispersion coefficient Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 80(), 100-106. (SSCI) 2017
Kazan Aslihan,Heymuth Marcel,Karabulut Dilan,Akay Seref, ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Onbas Rabia,Muderrisoglu Cahit,Sargin Sayit,Heils Rene,Smirnova Irina,Yesil-Celiktas Ozlem Formulation of organic and inorganic hydrogel matrices for immobilization of β-glucosidase in microfluidic platform Engineering in Life Sciences, 17(7), 714-722. (SSCI) 2017
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Gulce-Iz Sultan,Anil Muge,Yesil-Celiktas Ozlem Cytotoxic responses of carnosic acid and doxorubicin on breast cancer cells in butterfly-shaped microchips in comparison to 2D and 3D culture Cytotechnology, 69(2), 337-347. (SSCI) 2017
Turu Irem Cemre,Turkcan-Kayhan Ceren,Kazan Aslihan, ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Akgol Sinan,Yesil-Celiktas Ozlem Synthesis and characterization of cryogel structures for isolation of EPSs from Botryococcus braunii Carbohydrate Polymers, 150(), 378-384. (SSCI) 2016
Üstün-Aytekin Özlem,Arısoy Sevda,Aytekin Ali Özhan, ECE YILDIZ ÖZTÜRK Statistical optimization of cell disruption techniques for releasing intracellular X-prolyl dipeptidyl aminopeptidase from Lactococcus lactis spp. lactis Ultrasonics Sonochemistry, 29(), 163-171. (SSCI) 2016
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Nalbantsoy Ayse,Tag Ozgur,Yesil-Celiktas Ozlem A comparative study on extraction processes of Stevia rebaudiana leaves with emphasis on antioxidant, cytotoxic and nitric oxide inhibition activities Industrial Crops and Products, 77(), 961-971. (SSCI) 2015
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Yesil-Celiktas Ozlem Diffusion phenomena of cells and biomolecules in microfluidic devices Biomicrofluidics, 9(5), 52606-0. (SSCI) 2015
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Tag Ozgur,Yesil-Celiktas Ozlem Subcritical water extraction of steviol glycosides from Stevia rebaudiana leaves and characterization of the raffinate phase The Journal of Supercritical Fluids, 95(), 422-430. (SSCI) 2014
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Karabulut Dilan A bioactivity based comparison of Echinacea purpurea extracts obtained by various processes The Journal of Supercritical Fluids, 89(), 8-15. (SSCI) 2014
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, AŞKIN UZEL RUHAN Recent 3D Bioprinting Applications in Food and Agriculture Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, (), 0-0. TR DİZİN 2022
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, AŞKIN UZEL RUHAN Recent 3D Bioprinting Applications in Food and Agriculture 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences 2022
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, AŞKIN UZEL RUHAN Advanced Bioengineering Applications with Eco-Technology Approach for Sustainable Development 2nd International Conference on Sustainable & Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2022) 2022
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, SAĞLAM METİNER PELİN, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Lung-on-a-chip Platform Recapitulating Lung Cancer Pathology 29th European Conference on Biomaterials 2018
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, SAĞLAM METİNER PELİN, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM 3D lung spheroid cultures in microfluidic lung-on-a-chip system mimicking lung cancer 3rd Novel Fluidic Technologies Workshop with an Emphasis on Tissue Engineering 2018
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, YÜCEL MESUT, MÜDERRİSOĞLU CAHİT, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Mathematical modelling of biocatalysis studies in microfluidic systems Lab-on-a-chip & Microfluidics Congress 2016
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, MÜDERRİSOĞLU CAHİT, YÜCEL MESUT, SARGIN SAİT, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Mathematical modelling of diffusion in regular and non-regular shaped microfluidic chips VII. Bioengineering Congress (BEC 2015) 2015
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Cells in focus: invasion and chemotaxis in a butterfly-shaped microchip along with diffusion phenomena VII. Bioengineering Congress (BEC 2015) 2015
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, MÜDERRİSOĞLU CAHİT, AKGÜN İSMAİL HAKKI, SARGIN SAİT, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Development of a technique for determination of biomolecular diffusion coefficients in microfluidic systems VII. Bioengineering Congress (BEC 2015) 2015
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Matrigel coated butterfly-shaped microchip for studying breast cancer cell invasion and migration to construct 3D cellular microenvironments 21st International Biomedical Science and Technology Symposium 2015
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, YÜCEL MESUT, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Difusion phenomena in microfluidic 3D cancer models 2nd Novel Fluidics Technologies and Applications Workshop 2015
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, KARABULUT DİLAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Comparison of Extraction Methods of Echinacea purpurea and Determination of Cytotoxic Activity of Obtained Extracts VI. International Bioengineering Congress (BEC 2013) 2013
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, KAZAN ASLIHAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Cultivation of Botryococcus braunii for Production of Hydrocarbons and Effects of Cryopreservation Method on Cell Viability VI. International Bioengineering Congress (BEC 2013) 2013
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Microfluidic cell culture with emphases on life science applications Turkey Symposium Series: Catalysis and Sensing for Health Izmir Institute of Technology 2015
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, SAĞLAM METİNER PELİN, TETİK VARDARLI ASLI, ÇİÇEK CANDAN, GÖKSEL ÖZLEM, GÖKSEL TUNCAY, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Evaluation of Nafamostat Mesylate on the Organotypic Lung Tissue Culture Model in the Management of Viral Infections 5th Novel Fluidic Technologies Workshop with an Emphasis on Tissue Engineering 2023
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Yesil-Celiktas Ozlem Comprehensive Biotechnology Kitap Bölümü:Supercritical Fluid Technology in Bioseperation Sayfa (713-724) Kitap Bölümü Elsevier: Pergamon 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIZ ÖZTÜRK ECE Dinamik Mikroakışkan Hücre Kültürü Platformlarında Difüzyon-Konveksiyon Proseslerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Modellemesi Mühendis ve Makina, 63(709), 585-615. TR DİZİN 2022
İLHAN AYIŞIĞI ESRA, Tırak Şeyma, Özünlü Aylin, ECE YILDIZ ÖZTÜRK, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Mikroakışkan Platformda Proteine Bağlı Üremik Toksin Adsorpsiyonunun Modellenmesi European Journal of Science and Technology, (27), 354-361. TR DİZİN 2021
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, Yesil-Celiktas Ozlem Biyomimetik Teknolojiler: Çip-Üstü-Organ Platformları Mühendis ve Makina, (48), 21-28. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, SAĞLAM METİNER PELİN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM, BENAM KAMBEZ, ÇİÇEK CANDAN, GÖKSEL ÖZLEM, GÖKSEL TUNCAY Nafamostat Mesilat’ın Influenza A (H1N1) ve SARS-CoV-2 Virüslerine Karşı in vitro ve ex vivo Antiviral Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi 2022
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, SAĞLAM METİNER PELİN, GÜLÇE İZ SULTAN, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM Akciğer Kanserinin Biyomimetik Modellemesi İçin Mikroakışkan Platformda Üç Boyutlu Çip Üstü Sferoid Kültürünün Geliştirilmesi (Sözlü Sunum) BIOMED2018-TR, 23. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu 2018
YILDIZ ÖZTÜRK ECE, SAĞLAM METİNER Pelin, YEŞİL ÇELİKTAŞ ÖZLEM, KAMBEZ Benam, ÇİÇEK Candan, GÖKSEL ÖZLEM, TEZCANLI Beril, GÖKSEL TUNCAY Nafamostat Mesilat’ın Influenza A (H1N1) ve SARS-CoV-2 virüslerine karşı in vitro ve ex vivo antiviral etkinliklerinin değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi, Sözlü Sunum (24-28 Mayıs 2022 – Antalya, Türkiye) 2022
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ECE YILDIZ ÖZTÜRK Mikroakıskan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları Kitap Bölümü:Mikroakışkanların Fiziksel Özellikleri Kitap Bölümü Ege Üniversitesi Basımevi 2016
ECE YILDIZ ÖZTÜRK,Yucel Mesut Mikroakışkan Teknolojilerin Temelleri ve Uygulamaları Kitap Bölümü:Mikroakışkan Sistemlerde Matematiksel Modelleme Kitap Bölümü Ege Üniversitesi Basımevi 2016

Projeler

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

ARAŞTIRMA PROJESİ

Nafamostat Mesilatın COVID-19 yönetimi amaçlı yenilikçi inhaler formülasyonunun geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

22531 kodlu T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Kalkınma Bakanlığı

117M843 numaralı TÜBİTAK Türkiye - Kore İkili İşbirliği Projesi

TÜBİTAK PROJESİ

113M050 numaralı TÜBİTAK Türkiye - Almanya İkili İşbirliği Projesi

TÜBİTAK PROJESİ

EU Research Project on Algae-based polymers: SPLASH

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Gıda & Tarım Öğrenci Topluluk Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Merkezi Akademik Planlama Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Web Tasarım Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Öğrenci Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Tanıtım Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Beslenme ve Diyetetik (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Gıda Mikrobiyolojisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Fermantasyon Teknolojisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Laboratuvar Teknikleri (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Gıda Kimyası (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Ekstraksiyon Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Et Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 1

Bitkisel Yağ Teknolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 1

Gıda Mikrobiyolojisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Genel Mikrobiyoloji (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Genel Mikrobiyoloji (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Gıda Mikrobiyolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Organic Chemistry (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Fonksiyonel Gıda Teknolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Fermantasyon Teknolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Hijyen ve Sanitasyon (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Laboratuvar Teknikleri (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Süt Teknolojisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Genel Mikrobiyoloji (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Gıda Mikrobiyolojisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR