Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Arzu Cılasun Kunduracı

Faculty of Architecture / Dept. of Int.Architecture&Environ.Design

Short CV

After completing her undergraduate studies at the Faculty of Architecture in Yıldız Technical University (2008) , she completed her Master degree in Architecture-Building Physics at Yıldız Technical University (2011). A part of her Ph.D. research was completed at Technical University of Delft while the rest at Izmir Institute of Technology in Architecture programme (2016). She started her academic career as research assistant in 2010 at the Yaşar University and continued her academic career as Lecturer (2014) and Assist.Prof. (2017) at the same university. She is currently working as a full-time Assist.Prof. at Faculty of Architecture at Yaşar University.

  • Email arzu.cilasun@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8146  

Education

Phd

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Categorization of Manual Lighting Control Behavior Patterns based on Interior Layout in Offices (2016)
Thesis Advisor: ZEHRA TUĞÇE KAZANASMAZ
2012 - 2016

Master

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/YAPI FİZİĞİ ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Aydınlatmada enerji değerlendirmesi yapan programların incelenmesi ve değerlendirilmesi (2011)
Thesis Advisor: LEYLA ÖZTÜRK
2008 - 2011

Bachelor

MİMARLIK BÖLÜMÜ / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
2003 - 2008

Academic Titles

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2017 -

Lecturer (PhD.)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 -

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2010 -

Thesis Superviser

Master Thesis
EGE KURTBAŞ Comparison of lighting standards according to space types
Süleyman İVGİN HYBRID SOLAR LIGHTING SYSTEM WITH FIBER OPTIC CABLES AND PARAMETERS AFFECTING PERFORMANCE
PhD Thesis

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,hordijk truus EXAMINING OCCUPANCY AND ARCHITECTURAL ASPECTS AFFECTING MANUAL LIGHTING CONTROL BEHAVIOR IN OFFICES BASED ON A USER SURVEY Light Engineering, 26(2), 139-147. (SCI-Expanded) 2018
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Fuzzy logic model for the categorization of manual lighting control behaviour patterns based on daylight illuminance and interior layout INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2017
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
CILASUN KUNDURACI ARZU User Centered Design Approach to Lighting Design of Healthcare Facilities International Journal of Housing and Human Settlement Planning, 4(1), 37-42. Endekste taranmıyor 2018
CILASUN ARZU LIGHTING FOR THE AGING EYES MATTER: International Journal of Science and Technology, 3(3), 185-194. Google Scholar, Index Copernicus, CrossCheck, Referencing and DOI by CROSSREF, SCRIBD, Portico, DRJI, ROAD 2017
CILASUN ARZU,BAYRAM GÖZE Making Urban Heritage Visible by the help of Lighting A Cistern Example in the Historical İzmir Kadifekale MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, 11(), 273-281. ULAKBİLİM, AVERY, EMERGING SOURCES CITATION INDEX, ASOS, DOAJ, ARTSOURCE, GALE, DRJİ 2016
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE A Critical Approach to Lighting Control Systems in Terms of User Satisfaction Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(3), 553-560. TR DİZİN 2016
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
GÜNDOĞDU ELİF,CILASUN KUNDURACI ARZU EFFECT OF WINDOW GLAZINGS’ VISIBLE TRANSMITTANCE TO DAYLIGHT FACTOR AND ENERGY EFFICIENCY IN AN ARCHITECTURE STUDIO 7th International Conference on Embracing Capacity Building Opportunities in the Modern Day Dispensation(ECABOMODD 2019) 2019
ÖZTÜRK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,CILASUN ARZU Comparison of material alternatives in a classroom in terms of daylight distribution and visual comfort survey BEYOND ALL LIMITS 2018: International Congress on Sustainability in Architecture,Planning, and Design 2018
ÖZTÜRK YASEMİN,CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Testing Daylight Performance in a Classroom in terms ofWindow-to-wall Ratio and GlazingTransmittance Variations ICONST-International Conference on Science and Technology 2018
ÖZTÜRK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,CILASUN ARZU Design and Overall Artificial Lighting Analysis of aMultifunctional Canteen ICONST-International Conference on Science and Technology 2018
CILASUN ARZU Lighting Design for the Aging Eyes 23rd International Conference on Researches in Science and Technology (ICRST) 2017
Kurtbaş Ege,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,CILASUN ARZU,KAHRAMAN İLKER Addressing a Façade Designfor Healthcare Facility Using Multi-Objective Optimization International Symposium for Production Research 2017 2017
ÖZBEY FULYA,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,CILASUN ARZU,Chatzikonstantinou Ioannis Bi-ObjectiveVisual Perception Optimization for a Healthcare Education Facility International Symposium for Production Research 2017 2017
PALDRAK MERT,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,TAŞGETİREN MEHMET FATİH,CILASUN ARZU Diagrid and HoneycombFaçade Design Optimization with Multi-Objective Evolutionary Algorithms International Symposium for Production Research 2017 2017
Yavuzarslan Gizem,EKİCİ BERK,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,CILASUN ARZU,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK Envelope Design of Healthcare Public Space Using Multi-Objective Optimization International Symposioum for Production Research 2017 2017
ÇETİN ÇİĞDEM,CILASUN ARZU,HANCI GEÇİT BURÇİN Evaluation of Indoor Environmental Control and Psychology in Healthcare A Case Study on Inpatient Rooms in Hospitals Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities 2016
CILASUN ARZU Evaluation of Energy Performance on Lighting byUsing Dialux and Bep Tr 39th IAHS World Congress 2012
CILASUN ARZU Anaylsis of Energy Evaluation on Lighting Programs 38th IAHS World Congress 2012
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Assessing Manual Lighting Control in Offices Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities 2016
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
CILASUN ARZU,ÇETİN ÇİĞDEM,SEVER MÜGE,GÜLEROĞLU SELİN,AYDINLIK GÜNTÜRKÜN FATMA,TEKİN NİL Yaşlı Dostu İç Mekânlar Yaratmak: Kullanıcı Gözünden Bakış Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(13), 36-47. ASOS, SOBIAD 2020
7.6 Published Conference Proceedings National
CILASUN ARZU Using Daylight Systems to Reduce Energy Consumption Due to Lighting A Case Study of Yaşar University Cafeteria (Sözlü Sunum) 2.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi 2016
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Binalara İliskin Aydinlatma Enerji TüketimiÖngörülerinde Etkin Bir Değer Kullanici Kontrolü (Sözlü Sunum) 1.Ulusal Yapı Fiziği ve ÇevreKontrolü Kongresi 2014
CILASUN ARZU Aydınlatma Düzeni Seçiminde ecoCALC ProgramınınKullanımı (Sözlü Sunum) Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi 2012
CILASUN ARZU Virtual Museum And Review Of Virtual Museums In Turkey (Sözlü Sunum) 5T A New Affair: Design History and Digital Design Museum 2012
CILASUN ARZU İzmir Drahsan Ekenkol Evi (Poster) Mimarlığında ModernizminYerel Açılımları VII, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalısma Grubu Poster/Bildiri Sunusları 2011
CILASUN ARZU,ÖZTÜRK LEYLA Aydınlatma Programlarının EnerjiDeğerlendirme Özelliklerinin Karsılastırması (Sözlü Sunum) Çevre Tasarım Kongresi 2011
CILASUN ARZU,ÖZTÜRK LEYLA Aydınlatma Tasarım Sürecinde VIVALDI ve ECOCALC Programlarının Kullanımı (Sözlü Sunum) 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2011
7.7 Other Publications
Journals
CILASUN ARZU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Binalara İlişkin Aydınlatma Enerji Tüketimi Öngörülerinde Etkin Bir Değer: Kullanıcı Kontrolü Yeşil Bina Dergisi, (40), 42-46. 2016
CILASUN ARZU Yapı Kredi Bankacılık Akademisi PLD Türkiye, (29), 68-69. 2010
Art Activities
Diğer Ulusal Özgün Daylight in Architecture Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi N101 2015-11-03 2015-01-05
Non-academic Experience
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Davetli Konuşmacı Kamu 2016 2016
Delft University of Technology TU DELFT Misafir Araştırmacı Yurtdışı Üniversite 2015 2016
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ- SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ Misafir Öğretim Görevlisi Kamu 2016 2016
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Misafir Öğretim Görevlisi Kamu 2016 2016
Eczacıbaşı Intema Mimar Diğer 2008 2014
Kroma Aydınlatma Mimar/Aydınlatma Tasarımcısı Diğer 2009 2014
Universitat Politecnica De Valencia Misafir Öğretim Görevlisi Yurtdışı Üniversite 2014 2014
Escola Superior De Artes e Design (ESAD) Misafir Öğretim Görevlisi Yurtdışı Üniversite 2014 2014
National Technical University of Athens Misafir Öğretim Görevlisi Yurtdışı Üniversite 2013 2013
Designs
KADIFEKALE TARİHİ SARNIÇ YAPISI AYDINLATMA TASARIMI Tarihi sarnıç yapısının hem iç hem de cephesi için aydınlatma tasarımı, simulasyonları, projelendirilmesi ve ürün seçimi yapılmıştır. Bilimsel yayınla tescillenmiş ARZU CILASUN

Projects

Yaşlı Dostu İç Mekanlar

-Tübitak 3501

114M803 İzmir de Üniversite Kampüsündeki Mimarlık Stüdyo Binasının Enerji Etkin İyileştirme Retrofit Önerisi

TÜBİTAK PROJESİ

Ofislerde Aydınlatma Sistemine Elle Kontrolü Etkileyen Faktörler İç Mekan Özelliklerinin Etkisi

TÜBİTAK PROJESİ

Ofislerde kullanıcıların aydınlatma sistemi ve enerji tüketimi üzerindeki etkinliği kullanıcı kontrolü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Administrative Duties

Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Staj Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Çevresel Kontrol Sistemleri Dalı Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bologna Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Awards

ÜÇÜNCÜLÜK

İZMİR TİCARET ODASI / TÜRKİYE
2020

Best Paper Presenter

Convener, Global Research Development Services (GRDS) / TÜRKİYE
2017

2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2015

Courses

INAR 4476 İÇ MEKAN TASARIMINDA AYDINLATMA (2018-2019)

Weekly Hour : 3

INAR 4420 İÇ MEKAN TASARIMI VI (2018-2019)

Weekly Hour : 8

INAR 5555 İLERİ AYDINLATMA TASARIMI (2018-2019)

Weekly Hour : 3

INAR 5599 TEZ (2018-2019)

Weekly Hour : 1

INAR 4433 YAZ STAJI (BÜRO) (2018-2019)

Weekly Hour : 1

INAR 3333 YAZ STAJI (ŞANTİYE) (2018-2019)

Weekly Hour : 1

INAR 350 LIGHTING AND ACOUSTICS (2017-2018)

Weekly Hour : 3

INAR 310-320 INTEGRAL INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO III-IV (2017-2018)

Weekly Hour : 8

INAR 317 INDOOR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II (2017-2018)

Weekly Hour : 1

INAR 599 THESIS (2017-2018)

Weekly Hour : 2

ARCH 310 320 MİMARİ TASARIM STÜDYOSU (2017-2018)

Weekly Hour : 8

INAR 216 İÇ MEKANDA ÇEVRESEL KONTROL (2017-2018)

Weekly Hour : 3

INAR 555 ADVANCED LIGHTING DESIGN (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR